Lighting 2018 постави акцент върху използването на ВЕИ за нулеви разходи за осветление

03.12.2018, брой 8/2018 / Събития / Осветление

  • Lighting 2018 постави акцент върху използването на ВЕИ за нулеви разходи за осветление

Събития

 

От 20 до 22 септември т. г. в Международния дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри" в курорта Св. св. Константин и Елена се проведе 7-ата Балканска конференция по осветление, съвместно със 17-ата национална конференция Осветление 2018. В събитието, организирано от Националния комитет по осветление в България (НКО), взеха участие лектори от Турция, Гърция, Словения, Румъния, Великобритания и САЩ. Общият брой регистрирани участници надхвърли 50, от които 9 чуждестранни лица. Основните приоритети на конференцията бяха насочени към привличане на специалисти от близки области на осветлението – електроника, комуникационна техника, автоматика.

"Особено активно участие имаше с доклади в направление "Осветление и възобновяеми източници на енергия". Именно това направление бе поставено като приоритет на миналата конференция за млади учени Lighting 2017 с цел постигане нулеви разходи за осветление чрез прилагане на покривни фотоволтаични системи", споделиха от НКО.

Като дългогодишен организатор на събития от такъв ранг, представители на Комитета коментираха, че осветлението става популярно с прилагането именно на нови технологии, водещи до повишаване на енергийната ефективност. "Разработките в областта на осветлението и възобновяемите източници на енергия са много атрактивни за архитекти, проектанти, специалисти по електроника, енергетика и комуникационна техника. Всяка сграда има покрив и фасада, съответно възможност за монтаж на фотоволтаична система, продаваща енергия през деня и закупуваща енергия вечер – за прилагане на принципа "нулеви разходи за осветление".

Това е възможно чрез използване на интелигентни системи за измерване на енергия, отдалечен контрол на системите за генерация/потребление на енергия и съгласуване на производство с потребление на енергия на ниво мрежи ниско и средно напрежение", разказват организаторите на традиционната конференция и припомнят, че за осветление в световен мащаб се изразходва около 20% от общото количество произведена електроенергия.
"Повишаването на енергийната му ефективност е пряк път към намаляване на този дял – светодиодни технологии, управление на осветлението по принципа "осветление колкото, където и когато трябва". Използването на фотоволтаични системи е пряко свързано с намаляване на въглеродните емисии през деня поради увеличаване на дела на ВЕИ в производството на електроенергия", заявяват в заключение от НКО.
 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Полигонални поцинковани стълбове OCLYTE® от 2Р България

2Р България ЕООД е българска компания с над 20-годишно присъствие на пазара. Основната дейност е производство и търговия с осветителни тела, елементи за тях, производство на стълбове за улично и парково осветление. Осъществява дейността си в модерна производствена база със складова и административна част, два магазина на територията на гр. Пловдив и един в гр. София. От създаването си досега 2Р България ЕООД се утвърждава на пазара като коректен партньор и иноватор в производството на високоефективни продукти. Компанията печели доверието на клиентите си с лоялност, бърза логистика и гъвкави решения.

БНКО, доц. д-р инж. Красимир Велинов: Забелязва се тенденция в оптимизиране на експлоатационните характеристики на осветителитеИнтервю

БНКО, доц. д-р инж. Красимир Велинов: Забелязва се тенденция в оптимизиране на експлоатационните характеристики на осветителите

Председателят на Българския национален комитет по осветление доц. Велинов споделя впечатления от провелото се наскоро XVI издание на конференцията BulLight. Какво се е променило през годините, както и какви са очакванията му за развитието на сектора, четете цялото интервю.

Млади изследователи представиха близо 50 научни доклада на конференциятаБизнес

Млади изследователи представиха близо 50 научни доклада на конференцията

Националната младежка конференция с международно участие “Осветление 2016” се проведе между 21 и 23 октомври т. г.

НКО, Владимир Шаламанов: Съвместната работа между наука и бизнес е в основата на напредъка в осветителната техникаИнтервю

НКО, Владимир Шаламанов: Съвместната работа между наука и бизнес е в основата на напредъка в осветителната техника

Пред какви предизвикателства са изправени младите специалисти в областта на осветителната техника и как бизнесът може да помогне в справянето с тях - четете в специалното интервю с председателя на организационния комитет на Национална младежка конференция с международно участие "Осветление 2016".

НКО, Красимир Велинов: Програмата за отбелязване на IYL2015 в България включва множество тематични събитияТехническа статия

НКО, Красимир Велинов: Програмата за отбелязване на IYL2015 в България включва множество тематични събития

доц. д-р инж.

Обсъдиха на кръгла маса ползите от въвеждането на светодиодното осветлениеСъбития

Обсъдиха на кръгла маса ползите от въвеждането на светодиодното осветление

На 1 април т. г.

Кливенто, Съчетаването на различни ВЕИ технологии в отоплението води до значителни ползиТехническа статия

Кливенто, Съчетаването на различни ВЕИ технологии в отоплението води до значителни ползи

Нарастващата чувствителност към устойчиво енергийно развитие с ограничено въздействие върху околната среда насърчава инвестирането в технологии за производство на топлинна енергия от възобновяеми източници - биомаса, слънчева и геотермална енергия. При изгарянето на дървесни пелети не се повишават нивата на въглероден диоксид (СО2), който създава глобални климатични изменения.

Съвременни отоплителни системи на биомаса

Биомасата е все по-предпочитано гориво в бита, индустрията и търговията в световен мащаб с оглед на високата му енергийната ефективност и екологосъобразност. Терминът биомаса обхваща голямо разнообразие от материали с органичен произход, включително дървесина, остатъци от лесовъдството, селскостопански, животински, битови и индустриални отпадъци.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top