РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Лилия Хив

, Брой 7/2010

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Лилия Хив

 

съдържание на рекламата

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА:

• Отопление и вентилация

• Климатични инсталации

• Газопроводи и газови инсталации

• Топлопроводи, абонатни станции,

котелни централи

• Технологични тръбопроводи

• Метанстанции

• Когенератори

Лилия Хив ООД

София 1000, ул. “Стара планина” 8-10, ет. 3

тел.: 02/ 935 69 00, факс: 02/ 980 30 13

e-mail: office@liliahiv.com, www.liliahiv.com