РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Логолайт Инженеринг

18.09.2018 , брой 6/2018

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Логолайт Инженеринг

 

съдържание на рекламата

Логолайт Инженеринг ООД

София
ул. Проф. Кирил Попов 18, Офис 2 А
Тел.: 02/9621258, GSM: 0888 450 568

GSM: 0898/424913
E-mail: info@logolight.eu
www.logolight.eu

LED промишлено осветление
LED взривобезопасно осветление
LED офис осветление
LED аварийно осветление
Изработване на енергоспестяващи
проекти в областта на осветлението
Изплащане на новото осветление
в кратки срокове

SAULA LED LN

BS 100 LED

NEPTUN COMPACT LED

ACCIAIO ECO LED