Локални пречиствателни станции

15.07.2014, Брой 3/2014 / Техническа статия / ВиК оборудване

 

В голяма част от населените места, особено в по-малките такива и в отдалечените райони, все още липсва централна канализационна система. Това създава затруднения с отвеждането на отпадните води. За подобни случаи подходящо решение са локалните пречиствателни станции.

Те са малки по размер и обикновено се изграждат на модулен принцип, подходящи са както за пречистване на отпадните води от еднофамилни къщи, така и за по-големи обекти като хотели, обществени и офис сгради, ваканционни селища и други.

С тях се постига висока степен на пречистване на отпадните води, които след преминаването си през пречиствателната станция могат да бъдат използвани за напояване, да бъдат отведени в дъждовна канализация или да бъдат заустени направо в естествените водоеми.
На пазара се предлагат локални пречиствателни станции, използващи различни методи на пречистване.

Видове локални пречиствателни станции
Пречиствателната станция е техническо съоръжение, чиято основна функция е обработката и пречистването на отпадните води от вредни вещества и токсини. Принципно, в зависимост от вида на замърсителите, локалните пречиствателни станции могат да се разделят на две групи: биологични и химични пречиствателни станции.

Химичните пречиствателни станции се прилагат предимно при силно замърсени води, за които пречистването чрез биологични методи не е достатъчно за постигане на необходимата степен на чистота. Това най-често са отпадни води от индустриални производствени процеси. Самото химично пречистване включва използването на различни реагенти, които привеждат разтворените във водата примеси до състояние на трудно разтваряне. Следва етап на утаяването им.

За отпадните води от жилищни сгради биологичното пречистване се счита за напълно достатъчно. То се основава на способността на микроорганизмите да използват много от съдържащите се в отпадните води органични и някои неорганични съединения, в това число и токсични, в качеството на хранителни вещества.

С помощта на биологичното пречистване е възможно да се постигне висока степен на пречистване на отпадните води. Посочват се стойности за степен на пречистване, достигащи до около 99 %. При постигането на подобна степен на пречистване не се налага допълнително доочистване и използване на филтрационни полета например.

Самото пречистване може да протича в аеробна или анаеробна среда, поради което често пречиствателните станции се подразделят още и на аеробни и анаеробни.

Локалните пречиствателни станции често се класифицират и по редица други признаци като например пречиствателни станции с активна утайка и с фиксирана биомаса, с гравитачно оттичане и с принудително изпомпване и други.
Етапи в процеса на пречистване
При локалните пречиствателни станции с биологично пречистване обикновено процесът протича по следната схема. Замърсената вода постъпва в пречиствателната станция, където преминава през няколко етапа на пречистване.

В първия, който се явява механично пречистване, се отстраняват всички едри и неразтворими вещества. Следва етап на отстраняване на бактериалните замърсители, а при последния етап водата се оставя в покой, за да се отделят всички твърди частици и утайки.

Получената пречистена вода се отвежда от пречиствателното съоръжение. Съответно, за протичането на отделните етапи пречиствателното съоръжение е разделено на отделни сектори, обединени в един общ корпус.

Стандартно, пречиствателните станции се състоят от три камери, всяка от които има свое предназначение и изпълнява определена функция - биобасейн, място за утаяване, дезинфекция. Пътят на замърсената вода преминава през всички камери.

Сред предимствата на тези пречиствателни станции, в сравнение например с широко използваните за локално пречистване на отпадни води септични ями, е, че те се доставят готови за монтаж и не зависят от вида на почвата и нивото на подземните води.

Важно предимство на системите с биологично пречистване е и фактът, че те не предизвикват замърсяване на зоната около тях. Често в тях се предвижда възможност за съчетаване на биологичното пречистване с допълнителна аерация, което ускорява биологичната преработка и повишава степента на очистване.

Като цяло биологичното пречистване се характеризира със сравнително невисоки експлоатационни разходи, но със значителна първоначална инвестиция.

Също така е добре да се има предвид, че е необходимо строго спазване на технологичния режим, отчитане на токсичното въздействие на редица органични и неорганични съединения върху микроорганизмите, а така също и необходимост от разреждане на отпадните води в случай на високи концентрации на определени замърсители и различни почистващи препарати.

В резултат на биологичното пречистване се получават два крайни продукта, подходящи за директна употреба - техническа вода и органична тор.

Сред предимствата на тези станции е и липсата на лоши миризми, тъй като в процеса на пречистване не се отделят метан и серен диоксид. Към основните им недостатъци е зависимостта от електрическо захранване.


 

Използвани материали за направата им
Важен фактор за качеството на пречиствателното съоръжение е материалът, от който то е направено. Обикновено за изработването им могат да се използват различни материали - метали, пластмаси, бетон. Сред най-често използваните са стомана (предимно въглеродна) и различни пластмаси, като често приложим е полипропиленът.

Предимства на пластмасовите материали е, че са леки, не са податливи на корозия, лесно се монтират. Добре е да се има предвид обаче, че при монтаж е необходимо да се вземат мерки за защита на съоръжението от въздействието на подпочвените води.

Металните конструкции, от своя страна, се характеризират с по-голямо тегло от пластмасовите. Също така при монтаж е необходимо те да бъдат поставени върху бетонна основа, за да се предотврати възможността за евентуалното им изместване вследствие на въздействието на подпочвените води. Поради податливостта на корозия тези съоръжения обикновено са с нанесени антикорозионни покрития.

Като материал за изграждане на локални пречиствателни съоръжения може да се използва и бетон, най-често стоманобетон. На пръв поглед стоманобетонните конструкции имат редица предимства - не са податливи на корозия, не е необходимо предприемането на мерки срещу подпочвените води.

Те обаче имат голямо тегло, което значително усложнява монтажа, а горната част на бетонната конструкция може да се разруши от влагата за около 7-8 години поради замръзване и размразяване.
От естетическа гледна точка, производителите на локални пречиствателни станции предлагат съоръжения в различни цветове. Често горните капаци на съоръженията, разположени над нивото на земята, се оформят като декоративни елементи.

Монтаж и поддръжка
Като цяло локалните пречиствателни станции се характеризират с лесен монтаж. На практика те се доставят като готови съоръжения, а самият монтаж включва полагането им в земята и правилно свързване на водните и електрическите връзки. Не се изисква извършването на значителни строителни работи и заемат сравнително малко пространство.

Обслужването им е максимално опростено. В процеса на работа станцията не е източник на допълнителен шум или на неприятен мирис.
Локалните пречиствателни станции не се нуждаят от специализирана поддръжка. В повечето случаи те са напълно автоматизирани и изискват единствено периодично наблюдение.

При избора на конкретна локална пречиствателна станция е добре да се вземат предвид някои определящи фактори като броят на хората, които ще обслужва станцията, количеството отпадна вода и методът на пречистване.

Също така специалистите препоръчват да се обърне внимание на показателите за очистка на водата, отчитането на неравномерността на постъпване на отпадните води, условията за обслужване на системата и други. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

PiTrade: Бързи и качествени природосъобразни решения за пречистване на битови отпадни водиФирмена статия

PiTrade: Бързи и качествени природосъобразни решения за пречистване на битови отпадни води

Пречиствателни станции One2CleanПодходящи за обекти с натоварване от 2 - 20 еквивалент жители.“One2Clean” системата, производство на фирма GRAF - Германия, е предназначена за пречистване на битови отпадъчни води от източници като къщи, вили, малки хотелски комплекси и къмпинги, които не са свързани към местната канализационна система.

Локални пречиствателни станции

Локалните пречиствателни станции са решение за отвеждане на отпадъчни води от обекти, които не са свързани с канализационна система. Те са подходящи както за по-малки обекти, като еднофамилни къщи и вили, така и за хотели, обществени и офис сгради, ваканционни селища и др.

Високоефективни пречиствателни съоръжения за отпадни води от ТЕХНО-ПЛАСТ

ТЕХНО-ПЛАСТ е фирма с богат опит в проектирането и изграждането на цялостни решения за водопречистване. Фирмата предлага локални и модулни пречиствателни съоръжения за отпадни води, базирани на съвременни технологии.

Сепаратори за мазнини

Отпадните води от промишлеността и бита често съдържат значителни количества мазнини. Попадайки в канализационната система, тези мазнини могат да доведат до натрупване на отлагания, застояване на гниещи вещества в канализационните тръби и запушване на самите тръби.

Обработка на водата за плувни басейниТехническа статия

Обработка на водата за плувни басейни

Механичното пречистване е свързано преди всичко с филтриране на водата и отстраняване на неорганичните замърсители. Обикновено това включва попаднали от околната среда или пренесени от ползващите басейна прах, пясъчни частици, мърсотия и т. н. Използваното оборудване се свежда до различни конструкции филтри и филтърни системи. Широко използвани в практиката са пясъчните, картушните и диатомичните филтри. При пясъчните филтри за пречистване на водата се използва пясък, най-често кварцов, в който се задържат различните замърсявания. Водата се подава откъм горната част на филтъра.

Локални пречиствателни станции за отпадни водиТехническа статия

Локални пречиствателни станции за отпадни води

Един от проблемите във ВиК сектора е липсата на канализационна система в немалка част от населените места, особено в по-малките и вилните зони. Сериозен проблем с канализацията възниква и в бързо разрастващи се райони, където капацитетът на наличната канализационна система се оказва недостатъчен.

Пречиствателни станции за отпадни води - Продукти и доставчици: ПроСтрийм Груп

Технологии за филтриране на отпадъчни, питейни и промишлени води от ПроСтрийм ГрупФирма ПроСтрийм Груп предлага на българския пазар редица технологии за филтриране на отпадъчни, питейни и промишлени води. Сред тях е и филтрацията, която представлява процес на отделяне на твърдите частици и неразтворени вещества от водите с помощта на филтриращ материал.

Пречистване на отпадни води от отделни сгради

Разстоянието, което ни дели от европейските практики в пречистването на отпадните води, все още е много голямо. Особено, що се отнася до малките населени места, курортите и вилните зони. За разлика от ситуацията у нас, за държави като Дания или Швеция, например, отпадните води, дори от малки селца, не се изхвърлят в близкото дере, както и не се заустват в рекичката в близост, а задължително се пречистват. На специалистите в бранша е известно, че съществуват т.нар. малки пречиствателни станции, които могат да обслужват както еднофамилни къщи, така и по-големи сгради, като хотели, почивни станции, курортни комплекси и дори по-малки населени места.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top