РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Макита България

, Брой 6/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Макита България

 

съдържание на рекламата

България, София 1186

Околовръстен път, 373Тел.: +359 2 921 0551

Факс: +359 2 921 0550

e-mail: office@makita.bg

Качеството за най-добрите

www.makita.bg