РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Марица - М

, Брой 4/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Марица - М

 

съдържание на рекламата

С вчерашния ентусиазъм

и утрешните технологии...

За строители

•Асансьори

•Кабини за асансьори

•Ескалатори

•Паркинг решения

За дистрибутори

•Резервни части

•Изработка на детайли

За крайни потребители

•Асансьори за дома

•Асансьорен сервиз

•Основен ремонт

•Реновиране на кабини

Асансьорен Завод, Гара Искър, ул. „Неделчо Бончев“ 3, София, България

тел. 02/973 26 26, office@maritza-m.com

Денонощен авариен сервизен телефон: 0885/834 226