РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: МИВ Инженеринг

01.12.2013 , Брой 6/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МИВ Инженеринг

 

съдържание на рекламата

МИВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД работи в сферата на проектирането, разработването, внедряването и поддръжката на електрически и слаботокови системи. Компанията предлага решения за аварийно и непрекъсваемо електрозахранване - UPS-и EATON генератори FOGO. МИВ ИНЖЕНЕРИНГ предоставя и комуникационни услуги - мрежи, сървъри, центрове за данни.