МТМ: Пасивна огнезащита на металните конструкции

15.12.2014, Брой 6/2014 / Проекти, реализации /

  • МТМ: Пасивна огнезащита на металните конструкции

Проекти, реализации

 

При реализацията на Sofia Ring Mall фирма МТМ изпълни проектиране, доставка на материали и полагане на пасивна огнезащита на метална конструкция. Изготвеният проект е защитен пред Дирекция НС ПБЗН. Правилното проектиране е важно, колкото качественото изпълнение.

Изборът на иновативни и качествени материали е заложен още на етап проектиране, застъпвайки практиките на устойчиво строителство.
Компанията осъществи доставка и полагане на пасивна огнезащита за метални конструкции в качеството си на изключителен вносител на огнезащитно покритие FIRETEX 1002, както и финишни покрития RESISTEX C137 и FIRETEX M71 на производителя SHERVIN-WILLIAMS, UK.

Иновативните продукти позволяват качествена защита с минимално тегло и ограничават до минимум допълнителното натоварване на съществуващите конструкции. Качественото полагане, съгласно препоръките на производителя, добрите практики по изпълнение и спазване на съответните нормативни изисквания, гарантират дълготрайност на положените системи.
Специфичното предназначение на сградата води до сериозни отговорности, свързани с опазването на човешки животи при възникнали инциденти по време на експлоатацията. Осигуряването на тази защита е изпълнено с няколко основни стъпки.

На първо място, изготвянето на проекта за пасивната огнезащита е съобразено с актуалните изисквания по Наредба 2 за Противопожарните строително-технически норми. Изпълнението е извършено от обучени специалисти с подходяща техника, съпроводено от подробна документация за всеки етап. Като последен етап, след завършване на строителните работи, е извършен качествен контрол от акредитирана независима лаборатория.


 

Вложените в Sofia Ring Mall материали са доказали своите качества в множество обществени и индустриални обекти по цял свят. При пасивната огнезащита, осигурена от термонабъбващи покрития, не са необходими допълнителни инсталации или конструкции.

Директното полагане върху металната конструкция, минималното допълнително натоварване и добрият външен вид, както и дългият експлоатационен живот, са само част от предимствата на този тип огнезащита.

МТМ 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради

В този брой представяме преглед на най-актуалните в момента софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради. За целта редакцията се обърна към водещи доставчици на специализиран софтуер за по-подробна информация относно най-новите им продукти, поддържаната от тях функционалност и базовите им системни изисквания.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top