Национален форум Проблеми на външното осветление на населените места

15.07.2014, Брой 3/2014 / Събития / Осветление

 

На 8 май т.г. в Съюза на архитектите се проведе Национален форум “Проблеми на външното осветление на населените места”. Модератор на събитието бе д-р инж. Люлин Радулов, председател на Черноморски регионален енергиен център (ЧРЕЦ).

В първата част на форума инж. Димчо Михайлов и доц. д-р инж. Мони Монев от Български институт по стандартизация, представиха нормативните изисквания за ефективност в уличното осветление, застъпени в БДС EN 13201 “Улично осветление”.


› Реклама
› РекламаПроф. д-р арх. Тодор Булев, проф. д-р инж. Николай Василев и д-р инж Пламен Цанков презентираха Мастер плана за осветлението в София, одобрен от специализиран експертен съвет на Столична община, който според лекторите е важна предпоставка за планово, целенасочено и ефективно развитие на външното градско осветление.
Във връзка с осветлението в София бе представена и концепция за развитие и модернизиране на уличното осветление на територията на Столична община, която включва редица краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мероприятия. Инж. Владимир Шаламанов подчерта, че концепцията би могла да се приложи и в други градове на страната, тъй като проблемите навсякъде имат сходен характер.

Интерес предизвика и лекцията “Технико-икономическо и енергийно изследване на съвременни осветители за улично осветление” на проф. д-р инж. Николай Василев, инж. Борис Тошев и физ. Николина Янева. Целта на изследването е определяне на количеството ефективност на уличните осветителни тела с натриеви лампи с високо налягане и със светодиоди.


 

Участниците се запознаха и с европейски проект за интелигентно външно осветление с адаптивно управление ESOLi (международни стандарти, реализирани системи за адаптивно осветление в страната). Инж. Димитър Павлов и проф. д-р инж.

Ангел Пачаманов представиха възможностите за намаляване на разходите за външно осветление в малки населени места (проектиране по мезопична яркост, оценка на проекти за концесиониране на експлоатацията на осветлението, сервиз на системи за управление).

Форумът завърши с дискусия, на която бе обсъдено предложение към Столична община за цялостен подход при решаване на проблемите на външното осветление и формиране на експертен съвет със специалисти от Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на регионалното развитие, Столична община, Национално сдружение на общините, САБ, НКО, ФНТС, КИИП, специализирани звена от университетите и др. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Енергийно обследване на улично осветлениеТехническа статия

Енергийно обследване на улично осветление

Общественото осветление e използвано за първи път от съображения за сигурност, а днес на него се гледа като на нещо обикновено и необходимо за нормалния живот. Въпреки че ползите от него са много по-големи от недостатъците, има някои негативни аспекти на уличното осветление.

Защита от пренапрежение при улично осветлениеТехническа статия

Защита от пренапрежение при улично осветление

Уличните осветителни системи са монтирани на открито и изложени на различни въздействия от околната среда. Те се нуждаят от специална защита, за да се гарантира безпроблемната им работа, особено на местата, в които е от изключителна важност да се осигури непрекъснато осветяване.

Тенденции в адаптивното външно осветлениеТехническа статия

Тенденции в адаптивното външно осветление

В тази статия са очертани тенденциите в адаптивното външно осветление и са посочени основните прогнози за развитието им през 2016 г.Миналата година се оказа ключова за развитието на външното LED осветление.

Публикуваха нови издания на европейските стандарти за улично осветление БДС ЕN 13201Бизнес

Публикуваха нови издания на европейските стандарти за улично осветление БДС ЕN 13201

Българският институт за стандартизация публикува новите издания на европейските стандарти за улично осветление от серията БДС ЕN 13201.Втора и трета част на стандартите от поредицата БДС ЕN 13201: БДС ЕN 13201-2:2016 “Улично осветление.

Енергоспестяващо улично осветлениеТехническа статия

Енергоспестяващо улично осветление

Уличното осветление отчете голям технологичен напредък през последните няколко години. Основните насоки в развитието му са свързани с подобряване на визуалните условия за безопасно движение на моторните превозни средства и поддържане на обществената безопасност, намаляване на консумацията на електрическа енергия и редуциране на разходите за поддръжка на системите.

Адаптивно външно осветлениеТехническа статия

Адаптивно външно осветление

Адаптивното улично осветление реагира адекватно на промените в околната среда, като доставя нужното количество и качество изкуствена светлина, за да осигури достатъчно видимост, за решаването на зрителните задачи на водачите на моторни превозни средства (МПС) и на пешеходците.

Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния потокТехническа статия

Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток

Значителна част от уличните осветителни уредби в Европа са базирани на неефективни технологии. Над 30% от тях са инсталирани преди повече от 20 - 30 г.

Пречистване на води от малки населени места

За механичното и биологично пречистване на отпадните води от тях се предвиждат стандартни съоръжения. Механичното стъпало най-често включва решетки и песъкозадържатели. Първичните утаители обикновено не са задължителен елемент от тези станции. Включването на първичен утаител зависи от предвидените съоръжения за биологично пречистване. От тях при малките пречиствателни станции се използват предимно биобасейни и биофилтри.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top