Нидакс България: Кабелоносещи и кабеловодещи системи

15.12.2014, Брой 6/2014 / Проекти, реализации /

  • Нидакс България: Кабелоносещи и кабеловодещи системи
  • Нидакс България: Кабелоносещи и кабеловодещи системи

Проекти, реализации

 

Реализацията на проекта Sofia Ring Mall беше сериозно и интересно предизвикателство за нашата компания. Фирма Нидакс България бе избрана за доставчик на голяма част от електроматериалите, в това число кабелни скари, кабелни стълби, тръби, подови канали и подови кутии.

По отношение на кабелоносещите системи, в началото на проекта имаше доста неясноти и той претърпя няколко препроектирания, за да отговори на високите изисквания на инвеститора и отделните клиенти.

За такъв огромен обект кабелните скари и кабелите са много голямо количество, преплитат се трасета на няколко нива и от това произтичаха ред проблеми. Основните силови захранващи трасета се намират най-вече в гаражите, а там височината е ограничена.

Силовите трасета се припокриват със слаботокови инсталации и от този факт произтекоха още много промени в движение. Затова инженери от нашата компания бяха привлечени като консултанти, за да се изчистят по най-бързия и комплексен начин множеството проблеми, възникнали при строителството.

За целите на проекта трябваше да се минимизира броят на кабелните скари поради липсата на достатъчно светло пространство за тяхното преминаване. Поради тази причина скарите се избраха с максимално висок борд - 110 мм и с оптимална широчина. Също така на определени места се поставиха и разделителни стени, за да се отделят слаботоковите от силнотоковите трасета. Това доведе до значителни икономии.
Друго внедрено икономическо и функционално решение бе поставянето на осветителните тела директно на кабелните скари, както и на много различни по предназначението си датчици. Избраният тип скари и типът на укрепването понесе този допълнителен товар, без това да се отрази на цялостния дизайн на кабелните трасета.

Сложните пресичания се решиха посредством множество правилно подбрани фасонни части. От огромно значение беше и типът и начинът на укрепване на скарите в различните участъци. Укрепването варира от най-тежкия тип с голяма товароносимост, до леко и максимално гъвкаво укрепване посредством шпилки. Всички видими трасета се обезопасиха по всички стандартни изисквания и бяха затворени с капаци.

По етажите кабелните трасета преминават в предварително изработени проходи, които остават скрити, но могат да се обслужват, без това да създава затруднения на посетителите на сградата.


 

На базата на всички тези особености не беше учудващо, че главният изпълнител и инвеститорите се спряха на нашата компания като представител на Нидакс Груп, защото продуктите ни са базирани на световни технологични иновации, сертифицирани са и покриват всички видове стандарти - както европейски, така и световни.

Изградени бяха множество трасета, които да запазят функционалността на инсталациите в условия на пожар по сертифициран способ, за да гарантират безпрепятствената евакуация на посетителите.

Затвърди се още веднъж позицията ни на водещ доставчик на кабелоносещи системи, защото нашата компания не предлага просто продукти, а цялостни решения, инженеринг, консултации, съвместна работа с проектантите и с монтажните фирми, като не на последно място идва логистиката и доставката на конкретните материали.

Поради естеството на темпа на строителните работи, доставките бяха циклични и навременни. Фирма Нидакс България изцяло пое доставките на материалите до обекта.

В процеса на строителството имаше много проблеми, които бяха решени навреме и в движение по най-добрия възможен начин. Разбираемо е удовлетворението от добре свършената работа, което изпитваме сега, когато сградата вече функционира и посетителите могат да се наслаждават на това сериозно технологично съоръжение.

Голяма част от изработените детайли и възли не са видими, но така и трябва да бъде - тяхната задача е да са сигурни, функционални и стабилни.

НИДАКС България 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Пестене на вода в обществени сградиТехническа статия

Пестене на вода в обществени сгради

Обществените сгради могат да бъдат разделени на следните категории: офис сгради, болници, хотели и общежития, административни, спортни комплекси и търговски сгради. Един от най-добрите подходи за определяне на подходящи мерки за пестене на вода в тях е да се състави план и да се създаде еталон, спрямо който мерките да се оценяват и приоритизират.

Кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи

НИДАКС България е единствен и основен доставчик на кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи за нуждите на проекта Сан Стефано Плаза.“При подновяване на строителните дейности инвеститорът не се поколеба и избра доказаното качество на продуктите с марка НИДАКС за изграждането на всички кабелни трасета в комплекса.

Сградни инсталации в Сан Стефано ПлазаПроекти, реализации

Сградни инсталации в Сан Стефано Плаза

Емблематичната сграда в очакване на сертификат за устойчиво и енергийно ефективно строителствоВ началото на м. март т.

ОБО Беттерманн участва в реализацията на множество дейта центрове в странатаПроекти, реализации

ОБО Беттерманн участва в реализацията на множество дейта центрове в страната

Най-актуалните решения на предлаганите от нас продукти, намиращи приложение в реализацията на дейта центрове, са кабелните скари и канали, произведени от различни материали. Чрез тях са изработени основните тоководещи линии, укрепени на таван, на стена и дори поставени в двоен под.

Полиетиленови тръбиТехническа статия

Полиетиленови тръби

Безспорните качества на полиетиленовите тръби са предпоставка за тяхната все по-масова употреба за преноса на различни флуиди и газове в разнообразни сфери на човешката дейност. Наложили са се в практиката като добра алтернатива на традиционните материали стомана, цимент, чугун и други.

Данфос Системи за отопление: Системи против замръзване на тръби и образуване на лед на покриваПроекти, реализации

Данфос Системи за отопление: Системи против замръзване на тръби и образуване на лед на покрива

Винаги съществува риск от замръзване на тръбите през зимата, което може да създаде много сериозни проблеми във всяка една сграда. В Sofia Ring Mall обаче този проблем е решен със системите DEVI против замръзване на тръби.

Дренажни тръби

Отвеждането на излишните повърхностни и подпочвени води от сгради, съоръжения и други е сред основните фактори, които е необходимо да се вземат предвид в етапа на тяхното проектиране, тъй като неподходящата дренажна система може да окаже негативно влияние върху цялата конструкция на сградата. Улуците и водостоците не винаги са достатъчни.

Софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради

В този брой представяме преглед на най-актуалните в момента софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради. За целта редакцията се обърна към водещи доставчици на специализиран софтуер за по-подробна информация относно най-новите им продукти, поддържаната от тях функционалност и базовите им системни изисквания.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top