НКО, Красимир Велинов: Програмата за отбелязване на IYL2015 в България включва множество тематични събития

26.06.2015, Брой 3/2015 / Техническа статия / Осветление

  • НКО, Красимир Велинов: Програмата за отбелязване на IYL2015 в България включва множество тематични събития

Техническа статия

 

доц. д-р инж. Красимир Велинов, председател на Българския национален комитет по осветление, пред сп. ТД Инсталации

Уважаеми доц. Велинов, каква е ролята на Националния комитет по осветление за българската осветителна индустрия днес?
Дружеството “Национален комитет по осветление” (НКО) е създадено преди половин век. Това е организация, обединяваща усилията на специалисти, работещи в областта на осветителната техника.

Комитетът си е поставил следните цели: да съдейства на своите членове при решаване на актуални проблеми на осветителната техника и свързаната с нея нормативна уредба; да публикува доклади и други материали по въпросите на науката, технологията и изкуството в областта на осветителната техника; да допринася за обективното информиране на техническата общност в областта на осветлението; да организира и провежда международни дискусионни форуми по проблемите на науката, технологията и изкуството в областта на осветителната техника и да осъществява обмен на информация между страните.

През 2014 г. Националният комитет по осветление отбеляза половинвековен юбилей. Събитието бе отбелязано на XV Национална конференция по осветление с международно участие “BulLight 2014”, която се проведе от 10 до 13 юни 2014 г. в гр. Созопол.

В началото на същата година дружеството направи съдебна регистрация като сдружение с идеална цел в обществена полза под името “Български национален комитет по осветление”. В момента в регистъра на сдружението фигурират 174 физически и няколко юридически лица.

2015-а бе обявена Международната година на светлината и светлинните технологии. Какво е значението на тази инициатива за българската осветителна индустрия?
По инициатива на ЮНЕСКО и ООН 2015-а година е обявена за Международна година на светлината и светлинните технологии (International Year of Light and Light-based Technologies - IYL2015).

Стремежът е да се изясни значението на светлината и светлинните технологии за устойчивото развитие и намиране на решения за глобалните предизвикателства пред енергетиката, осветлението, стопанството, образованието, здравето.

По повод IYL2015 в България е формиран Национален организационен комитет и е съставена Национална програма с две подпрограми: подпрограма “Оптиката и науката за светлината в годината на светлината”, включваща 20 събития, и подпрограма “Светлинни технологии и приложна светотехника”, включваща 16 събития.

Сред основните цели на програмата са: подобряване на публичното разбиране за ролята на светлината за качеството на живота; стимулиране на развитието на българската светотехническа индустрия и увеличението на трудовата заетост в бранша; подобряване на качеството и ефективността на осветлението в страната.

Програмата цели и: изграждане на възпитателен капацитет чрез активности, насочени към младите хора; изявяване ролята на научните изследвания в областта на светлината и осветлението; повишаване на светлотехническата и енергийната култура на населението. Пълен списък на събитията по повод годината на светлината може да се види на сайта на Българския национален комитет по осветление.
Какви мероприятия се провеждат в рамките на Международната година на светлината и светлинните технологии 2015 в България?
До този момент бяха осъществени редица събития. На 20 януари т. г. в Големия салон на БАН се проведе официално откриване на годината на светлината съвместно със съюза на физиците и под патронажа на президента на Република България Росен Плевнелиев.

На 22 май в Български институт по метрология се състоя традиционната конференция за измерване на светлината. Регионален семинар на тема “Светодиодното осветление - нови възможности и проблеми” се състоя на 5 юни в Търговско-промишлената палата в гр. Враца.

Той беше организиран от регионалния отговорник на Националния комитет по осветление за гр. Враца инж. Мирослава Йорданова със съдействието на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - регионална колегия Враца и фирма Лайтънинг Протекшън Груп1.

Като голямо събитие се очаква провеждането от 24-26 юни в международния дом на учените Ф. Ж. Кюри на Енергиен форум с международно участие.

Кои бяха акцентите и изводите от Националната кръгла маса за светодиодни технологии, която се състоя през април като част от програмата на инициативата?
На 1 април се проведе Национална кръгла маса на тема “Въздействие на светодиодната технология върху енергетиката, икономиката и околната среда на Република България”.

Тя се състоя със съдействието и подкрепата на Българската академия на науките (БАН), Българския национален комитет по осветление (БНКО), Съюза на физиците в България (СФБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и Научно-техническия съюз на енергетиците в България (НТСЕБ).

На това събитие бяха обсъдени проблеми в обществените поръчки за изграждане на осветителни уредби. Бяха дадени предложения за премахване на вредните практики в тръжните книжа. Участниците отбелязаха, че чрез използване на светодиодни осветители за улично осветление в малки населени места, инсталираната мощност може да се намали 4-5 пъти в сравнение със съществуващото с натриеви лампи.

При единична мощност на осветителя 15-20 W се обезсмисля прилагането на система за управление и димиране на осветителите за тези населени места. За големите градове прилагането на система за индивидуално управление на уличните осветители не се оправдава, защото обикновено те се управляват групово. Направени бяха предложения какви да бъдат техническите изисквания към осветителите, описани в тръжните документи.


 

Разкажете повече за провелия се на 15 май семинар в МГУ. Кои бяха водещите теми в програмата на събитието?
На 15 май т. г. в аула “Максима” на Минно-геоложки университет (МГУ) “Св. Иван Рилски” се проведе национален семинар на тема “Битово и офисно осветление”. Същият ден беше определен от международната комисия по осветление за ден на отворените врати на НИЛ “Осветителна техника” при МГУ с посещение в помещенията на лабораторията.

Бяха демонстрирани съвременни постижения на светлинни източници и предимствата на светодиодните осветители. Особено се открояват постиженията на българските производители на светодиодни осветители, където като стандарт е възприета ефективност на осветителя над 100 lm/W, като за улични осветители се достига ефективност на излъчения светлинен поток от 125 до 150 lm/W.

Подобни събития се проведоха и в други висши учебни заведения в страната - дни на науката и техниката на 15 май в ТУ-Русе, дни на отворени врати в лабораториите на ТУ-Габрово, ТУ-София и ТУ-Варна и др.

Какви са отговорностите на НКО на фона на половинвековния юбилей и внушителния ви опит? С какви амбиции и цели продължавате дейността си от тук нататък?
Основната дейност на НКО е представяне на най-новите постижения в областта на осветителната техника. До края на годината ще се проведат семинари в различни градове на страната: София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Стара Загора.

Като важно постижение в тази насока Българският национален комитет по осветление, съвместно с Камарата за светодиодни технологии и осветление, отчита дискутирането на предимствата на светодиодното осветление и доказването, че то е икономически изгодно при експлоатация. Вследствие на това голям брой проекти за осветление на различни обекти бяха преобразувани за използване на светодиодни осветители вместо на конвенционални. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

БНКО, доц. д-р инж. Красимир Велинов: Забелязва се тенденция в оптимизиране на експлоатационните характеристики на осветителитеИнтервю

БНКО, доц. д-р инж. Красимир Велинов: Забелязва се тенденция в оптимизиране на експлоатационните характеристики на осветителите

Председателят на Българския национален комитет по осветление доц. Велинов споделя впечатления от провелото се наскоро XVI издание на конференцията BulLight. Какво се е променило през годините, както и какви са очакванията му за развитието на сектора, четете цялото интервю.

Състоя се XVI конференция BulLight 2017 в СозополСъбития

Състоя се XVI конференция BulLight 2017 в Созопол

От 25 до 27 май т. г.

Млади изследователи представиха близо 50 научни доклада на конференциятаБизнес

Млади изследователи представиха близо 50 научни доклада на конференцията

Националната младежка конференция с международно участие “Осветление 2016” се проведе между 21 и 23 октомври т. г.

НКО, Владимир Шаламанов: Съвместната работа между наука и бизнес е в основата на напредъка в осветителната техникаИнтервю

НКО, Владимир Шаламанов: Съвместната работа между наука и бизнес е в основата на напредъка в осветителната техника

Пред какви предизвикателства са изправени младите специалисти в областта на осветителната техника и как бизнесът може да помогне в справянето с тях - четете в специалното интервю с председателя на организационния комитет на Национална младежка конференция с международно участие "Осветление 2016".

Обсъдиха на кръгла маса ползите от въвеждането на светодиодното осветлениеСъбития

Обсъдиха на кръгла маса ползите от въвеждането на светодиодното осветление

На 1 април т. г.

Международна година на светлината и светлинните технологииБизнес

Международна година на светлината и светлинните технологии

2015-а година бе обявена от ООН за Международна година на светлината и базираните на нея технологии. Глобалната инициатива е дело на ЮНЕСКО и специално създаден консорциум от научноизследователски организации, който обединява множество научни дружества и съюзи, образователни институции, технологични платформи, организации с нестопанска цел и партньори от частния сектор.

Предлагаме богата гама газсигнализатори с най-съвременни характеристикиТехническа статия

Предлагаме богата гама газсигнализатори с най-съвременни характеристики

С развитието на индустрията използването на токсични и експлозивни газове става все по-голямо и контролът при работа с тях все по-необходим. Това налага и въвеждането на нови методи и технологии, гарантиращи безопасност и сигурност.

доц. д-р. инж. Красимир Велинов, НКО: В България има добри условия за развитие на светодиодното осветлениеИнтервю

доц. д-р. инж. Красимир Велинов, НКО: В България има добри условия за развитие на светодиодното осветление

доц. д-р.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top