НКО, Владимир Шаламанов: Съвместната работа между наука и бизнес е в основата на напредъка в осветителната техника

21.09.2016, Брой 4/2016 / Интервю /

  • НКО, Владимир Шаламанов: Съвместната работа между наука и бизнес е в основата на напредъка в осветителната техника

Интервю

 

Владимир Шаламанов, председател на организационния комитет на Национална младежка конференция с международно участие “Осветление 2016”, пред сп. ТД Инсталации

Тазгодишната младежка конференция Осветление ще се проведе между 21 и 23 октомври. Бихте ли представили накратко каква е целта й и какви ще бъдат най-интересните акценти в нея от гледна точка на новите технологии?
Целта на конференцията е да даде място за среща, изява и обединение на всички млади инженери, архитекти, проектанти, дизайнери и колеги, работещи професионално в областта на осветителната техника в България и света.

Конференцията се организира като събитие на Националния комитет по осветление в България, който, от своя страна, е пълноправен член на Международния комитет по осветление - МКО (CIE).

Желанието ни е да бъдат отразени всички аспекти на осветлението, засягащи както научни доклади, презентации на фирми производители и търговци, така и дискусии по различни теми, касаещи новости и проблеми при развитието и внедряването на осветителната техника.

Какви доклади ще бъдат представени по време на конференцията и колко участници ще говорят по свои теми? Каква посещаемост очаквате на конференцията?
По време на конференцията ще бъдат представени пленарно и постерно над 40 доклада от различни области на осветителната техника. Заглавията и кратки презентации на докладите са обявени в програмата на официалния сайт на конференцията.

Очакваме голям интерес и посещаемост към самото събитие, защото такъв тип младежка конференция не е провеждан от доста дълго време. Същевременно има официално потвърждение за участие на преподаватели и докторанти от водещи университети в България и извън страната като пример Германия, Русия, Гърция и други.
Конференцията е насочена към млади изследователи в областта на осветлението. Какви са основните предизвикателства пред младите изследователи в сектора у нас и какво е търсенето на такива специалисти?
Докладите, които ще бъдат представени по време на конференцията, ще бъдат презентирани основно от млади колеги, работещи в разнородни области на осветлението в различни университети и организации. Тяхната работа е плод на съвместното им сътрудничество с изявени преподаватели от водещи университети, като по този начин опитът среща младостта на научно-техническо ниво.

Получените резултати от научноизследователската работа се отразяват в съответните доклади и по този начин добиват популярност и могат да бъдат дискутирани.

Като основни предизвикателства към младите специалисти бих определил необходимостта от реализация на високо професионално и научно ниво в България. Въпреки всички трудности в сектора с осветителна техника все повече производители, проектантски организации и търговски фирми имат желание да работят с млади хора, изграждащи се или вече доказали се като добри професионалисти в своята област.

Това се поражда най-вече от факта, че в последните години е видно изключително бързото развитие на осветителната техника, което налага от само себе си все по-широки познания и комплексно мислене за реализацията на проекти от най-високо технологично ниво.


 

На какво ниво е комуникацията между науката и бизнеса в сектора на осветлението според Вас? Бихте ли дали пример за успешно сътрудничество между науката и бизнеса в България?
Моето лично мнение, колкото и тривиално да звучи, е, че науката и бизнесът са двете страни на една и съща монета. Без съдействието между тях трудно би имало сериозен напредък в областта на осветителната техника, а и като цяло.

Европейската и световната практика показват видно, че всички сериозни производители имат свои научни отдели или работят в тясно сътрудничество с редица университети.

В България напоследък все повече фирми се обръщат към университетите за сътрудничество чрез реализирането на различни програми и проекти. По този начин студентите, докторантите и младите учени имат възможност за пряк достъп до най-новите продукти и решения и така се подпомага тяхната квалификация и научна дейност. Това впоследствие би довело до внедряване в практиката на нови технологични разработки и открития. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Млади изследователи представиха близо 50 научни доклада на конференциятаБизнес

Млади изследователи представиха близо 50 научни доклада на конференцията

Националната младежка конференция с международно участие “Осветление 2016” се проведе между 21 и 23 октомври т. г.

Алфа Лайт, Владимир Шаламанов: Стремим се да налагаме системите за управление на осветлениетоИнтервю

Алфа Лайт, Владимир Шаламанов: Стремим се да налагаме системите за управление на осветлението

Владимир Шаламанов, управител на Алфа Лайт, пред сп. ТД ИнсталацииФирма Алфа Лайт е вносител и дистрибутор на различни марки осветителна техника.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top