Нови интегрирани решения за сградни инсталации на Siemens

18.05.2015, Брой 2/2015 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Нови интегрирани решения за сградни инсталации на Siemens

Техническа статия

 

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на Siemens
Най-новото решение на направление Сградни Технологии на Siemens е интегрираната платформа за сградна автоматизация и управление на системите за сигурност Desigo CC. Тази система е една от първите на пазара, успяла да обедини широк набор от сградни системи, които могат да бъдат управлявани чрез интуитивен потребителски интерфейс.

Desigo CC интегрира всички системи в сградата: сградна автоматизация (отопление, вентилация и климатизация), системи за сигурност и пожаробезопасност, управление на осветлението и енергиен мениджмънт. Платформата помага за оптимизирането на сградата по отношение на пожароизвестяването, сигурността, енергийната ефективност и енергийния мениджмънт.

Тази висока степен на интеграция и произтичащите от нея ползи за потребителите са уникални на пазара. Модулният дизайн на Desigo CC позволява на сградните оператори да започнат със сравнително малки инсталации и ограничен набор от функции. С нарастване на нуждите от надграждане те могат да добавят още системи и функционалности по всяко време.

Desigo CC гарантира прозрачност на всички свързани системи, които обединява. Тази прозрачност помага на компаниите да вземат информирани икономически решения за функционирането на техните сгради и повишаването на ефективността.

Desigo CC предлага интелигентна навигация, която насочва стъпка по стъпка през конкретните задания и показва само изискваната информация. По този начин системата помага на потребителите да имат директен достъп до всички интегрирани системи. Интерфейсът може да бъде конфигуриран така, че да се гарантира достъп на потребителите единствено до информация в съответствие с тяхната длъжност и отговорности.


› РекламаDesigo CC разполага със специално приложение за създаване на отчети, които могат да бъдат използвани за широк спектър от анализи: например данните от различни източници да бъдат показани в обобщен формат, а приложението за исторически анализ дава възможност на потребителите да идентифицират и визуализират данните от функционирането на сградата чрез сравняване на текущите показания с тези от предишни периоди.

Системата поддържа и опции за настройки като например автоматизирани доклади въз основа на графици или определени събития, както и графики, генерирани в реално време, показващи текущото състояние на различните параметри на сградата.
Desigo CC поддържа широка гама от стандартни протоколи за комуникация, включително BACnet, OPC и различни IT стандарти.

Мениджмънт станцията позволява и интеграция на продукти от други производители. Desigo CC отговаря на новия BACnet Advanced Workstation профил и дава възможност на клиентите да създават графици, статистически доклади и известия по време на самата експлоатация. Това предоставя нови възможности на потребителите при управлението на сградата.

Интеграция между системите за сграден мениджмънт и пожаро-известителните системи
Siemens предлага решения за пълна интеграция между системите за сграден мениджмънт Desigo и пожароизвестителните системи от серията Cerberus PRO в сградни инсталации, което води до икономия на разходи и дава възможност за бързи реакции при кризисни ситуации. Предлаганата интеграция е резултат от нововъведената и в двете системи имплементация на стандарта за обмен на данни BACnet over IP.
По този начин се предоставя уникалната възможност за обмен на данни между двете системи - за сграден мениджмънт и пожароизвестяване, без да е необходимо използването на допълнителни елементи, които биха оскъпили процеса. Компанията развива цялостни решения за сграден мениджмънт, комфорт и безопасност в отговор на съвременните тенденции, а именно съвременните обществени сгради и комплекси, като офиси, търговски центрове и др., да използват инсталираните в тях системи и съоръжения мултифункционално и в специален режим на управление и работа, така че да обслужват повече от една от системите за безопасност и сградна автоматизация.

Пример за подобно инкорпориране на отделни елементи при управлението на сградите са системите, които в основното си предназначение осигуряват приятен климат в сградата, а в случай на пожар могат да се използват за отвеждане на дима, за ограничаване разпространението на пожара и същевременно да доставят свеж въздух с цел безопасно евакуиране на хората от опасната зона.


 

Друг пример е използването и управлението на асансьорните съоръжения, така че в случай на пожар те да бъдат позиционирани на безопасно, все още незасегнато от пожара ниво. В зависимост от обема и структурата на сградата изпълнението на подобни сценарии е сложна задача, свързана с управлението и промяна режима на работа на множество изпълнителни механизми и съоръжения - противодимни клапи, защитни завеси, вентилационни и климатични камери и др.

Наблюдението, управлението и контрола на всички съоръжения в една сграда се осъществяват от системата за сграден мениджмънт. За да се използват ефективно ресурсите на инсталациите в сградата, е необходима именно пълна интеграция със системите за безопасност и в частност - системата за пожароизвестяване.

Чрез този тип на интеграция в Desigo се получава пълната информация за състоянието на всеки един елемент от пожароизвестителната инсталация, независимо дали се касае за сензор или изходно устройство. Програмните възможности на Desigo позволяват реализирането на сложни сценарии за управление при различни ситуации с цел оптимално използване на възможностите на всички инсталации, обхванати от BMS. В допълнение се предоставя възможност за графична визуализация на пожароизвестителната система за лесна локализация при възникване на алармено събитие.

Направление Сградни
Технологии на Siemens България 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

BIM инструментите на Siemens намаляват с до 40% извънбюджетните поръчки в строителствотоФирмена статия

BIM инструментите на Siemens намаляват с до 40% извънбюджетните поръчки в строителството

Днес в строителството, както и в промишлеността, предизвикателствата са безброй - непредвидени разходи, неизпълнени срокове, ниско качество, произшествия, непрецизни и непълни планове, липса на координация между изпълнителите и др. Ключът за успеха и на двата сектора е цифровизацията, като непрекъснато изникват нови методи и се предлагат иновативни платформи за подобряване изпълнението на проекти, продуктивността на служителите и съвместната работа на всички нива.

Siemens България и Енерджи Ефект представиха пилотен проект за автоматизирана класна стаяБизнес

Siemens България и Енерджи Ефект представиха пилотен проект за автоматизирана класна стая

На 6 октомври т. г. на официално събитие бе представена интелигентна система за автоматизация на класна стая в 119-о СУ Акад. Михаил Арнаудов. Представянето на пилотния проект, реализиран безвъзмездно от Siemens България и Енерджи Ефект, бе последвано от практическа демонстрация.

Пожарна безопасност на паркингиТехническа статия

Пожарна безопасност на паркинги

Пожар, възникнал в затворен гараж, може бързо да създаде опасна ситуация за всички хора, намиращи се в района. Поради значителната опасност от пожари от паркираните коли, пожарът, който не е открит и потушен бързо, може да се разрасне и това да затрудни угасването му.

Направление Сградни технологии на Siemens представи иновативна демонстрационна залаСъбития

Направление Сградни технологии на Siemens представи иновативна демонстрационна зала

Направление Сградни технологии на Siemens България представи своята новооборудвана демонстрационна зала на 14 октомври т. г.

Решения за сграден мениджмънт на хотелиТехническа статия

Решения за сграден мениджмънт на хотели

Управлението на хотели е свързано със значителни оперативни разходи независимо от това дали стаите са заети, или не. Обслужването на помещенията е непрекъснат процес, който тече, дори когато хотелът е празен.

Siemens предлага широка гама решения за дейта центровеПроекти, реализации

Siemens предлага широка гама решения за дейта центрове

Съвременният бизнес е немислим без IT технологиите и евентуални проблеми в това отношение могат да доведат до сериозни загуби или пропуснати ползи. Това извежда на преден план необходимостта от модерни решения за подсигуряване на безпроблемното функциониране на дейта центровете.

Инсталации в центрове за данни в БългарияПроекти, реализации

Инсталации в центрове за данни в България

Списание ТД Инсталации представя редакционен материал, посветен на решения, намиращи приложение в реализацията на дейта центрове. Материалът стартира с описание на два от действащите центрове за данни в България.

Интеграция на системите за сигурност в сградната автоматизация – II част

В продължение на темата от брой 1/2015 на сп. ТД Инсталации, в която ви представихме възможностите за получаване на допълнителна функционалност от взаимодействието между системите за сигурност и системата за сградна автоматизация, отправихме покана към водещи фирми в бранша да представят най-актуалните си решения в областта.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top