Новости при домофонните системи

09.07.2019, брой 4/2019 / Техническа статия / Сигурност

  • Новости при домофонните системи
  • Новости при домофонните системи
  • Новости при домофонните системи

Техническа статия

 

Домофонните системи са сред пазарните сегменти, които търпят динамично технологично развитие с популяризирането на концепцията за интелигентни сгради и домове. Освен стандартната си функция да известяват ползвателите си, че има посетители пред входната врата и дистанционно да им осигуряват достъп, съвременните домофони разполагат с множество допълнителни функции. Такива са възможностите за осъществяване на видеовръзка, отдалечен мониторинг посредством смартфон или таблет, обмен на данни между отделните обитатели на един жилищен комплекс и т. н.

Предлаганите на пазара днес решения се подразделят на аудио- и видеодомофони, както и на аналогови и цифрови (IP-базирани) системи. Все повече производители в бранша интегрират в платформите си за интелигентни домове функции на домофонна система с цел осигуряване на оптимална добавена стойност за потребителя. Такива цялостни решения могат да се свързват със сензори и устройства от друг производител, например с интелигентни измервателни уреди, умни водомери или магнитни превключватели, правейки дома по-сигурен, енергийно ефективен и лесен за управление. Водещата тенденция на развитие при съвременните домофонни системи е свързана с все по-тясната им интеграция в платформи за домашна автоматизация, сочат пазарните проучвания в областта. Процесът на дигитализация на технологиите в сегмента доведе до налагането на IP-базираните системи като универсално решение за редица модерни приложения.

Тенденции при безжичните решения

През последните години набират популярност безжичните домофонни системи с интегриран Zigbee или Z-Wave гейтуей, който позволява комуникация с различни типове сензори, осветители, термостати, контролери за гаражни врати и други устройства за автоматизация. Макар жичните инсталации дълги години да бяха стандарт при домофоните, все повече потребители предпочитат по-лесната и гъвкава инсталация и разширената функционалност на IP-базираните безжични решения. Те често се предлагат в серии от съвместими устройства за интелигентни домове, включващи още безжични сензори, Wi-Fi камери и умни ключалки. В съвкупност тези продукти изграждат цялостна платформа за управление на умния дом с възможност за надграждане с множество приложения. Освен за домофон, модулът, монтиран в жилището, може да бъде използван и за видеонаблюдение, безжични аларми, домашна автоматизация, управление на асансьорни системи, както и за други отдалечени и мобилни услуги.

Така в еволюционното си развитие домофонът е достигнал етап, в който представлява централен хъб, позволяващ управление на широка гама умни устройства. Развитието при IP-базираните цифрови системи има основна роля за налагането на тази тенденция. Във все повече съвременни домове фокусът върху подобрената сигурност и по-високата степен на автоматизация съвпада със стремежа към оптимизиране контрола на достъпа чрез високотехнологични интегрирани домофонни системи.

 


Развитие на пазара

Според актуално проучване на Orbis Research, глобалният пазар на домофонни системи се очаква до достигне 4,88 млрд. щатски долара до 2025 г. Основните двигатели на прогнозния устойчив ръст в сегмента са популяризирането на решенията за умни домове и сгради и технологичното развитие в сфери като видеонаблюдение, сигурност и сградна автоматизация.

Маркетинговите анализатори предвиждат още, че все по-масовото навлизане на IP- и облак-базирани технологии и на безжични комуникационни системи в тази сфера ще осигурят допълнителни възможности за растеж на пазара на домофонни системи в световен мащаб през следващите години. Напредъкът при ключови компоненти като комуникационните модули, камерите и софтуера в областта ще опосредства все по-активна интеграция между домофоните и системите за видеонаблюдение в модерните домове, сочат още данните на Orbis Research.

Сред причините за нарастващото търсене на аудио- и видеодомофони в глобален мащаб са високите нива на престъпност в много страни, наред с повсеместната глобализация и урбанизация. IP-базираните решения обезпечават ефективно комуникационните услуги между голям брой модули (например отделни домакинства в една жилищна кооперация или комплекс) без ограничение в разстоянията помежду им. Цифровите системи осигуряват много по-голяма гъвкавост не само в жилищни, но и в търговски и институционални приложения, включително на летища, в учебни и здравни заведения и др.

Актуално изследване на агенция Mordor Intelligence изчислява, че пазарът на безжични домофонни системи ще нараства с комбиниран годишен темп на растеж от 9,65% в периода от 2018 до 2023 г. Все по-голямото търсене на ефективни решения за сигурност се очаква да е основният двигател на този ръст. Пазарните анализатори отбелязват и факта, че безжичните технологии вече са се наложили като стандарт в много приложения в сферата на домашната и сградната автоматизация, включително и при домофонните системи.
Новости при IP домофоните

Цифровите домофони набират все по-висока популярност не само в жилищните, но и в бизнес приложенията поради високата гъвкавост, която предлагат. През 2017 г. IP-базираните системи са съставлявали дял от над 60% от пазара на домофонни системи, показват проучванията. Благодарение на широката функционалност на цифровите решения те са част от платформи за сигурност и сградна автоматизация във все повече търговски и индустриални приложения.


Усъвършенствана надеждност

За да разрешат проблема с недостатъчната надеждност на домофонните системи при липсата на управляеми мрежи, в които да се интегрират, много производители направиха технологичен скок с възприемането на LTE (long-term evolution) свързаност в продуктите си. Внедряването на тази технология в домофоните позволява голям трафик на данни за по-ясна гласова комуникация, full-HD видео стрийминг, както и по-бърза инсталация на самата система. Благодарение на иновацията LTE домофоните са приложими и на места без достъп до стандартен безжичен сигнал, например в труднодостъпни зони, в които комуникационните устройства могат да бъдат захранвани само от батерии или соларни клетки.


Подобрен достъп

В много приложения липсата на ефективен достъп до централната система от свързаните към нея устройства създава редица предизвикателства за ползвателите. През последните години решение на този проблем осигуряват облачните платформи. Интелигентните устройства като смартфони и IP домофони се свързват чрез облак и могат да останат непрекъснато свързани, докато изпълняват основните и периферните си функции.


Повишена сигурност

Посредствените нива на сигурност на достъпа, които конвенционалните домофони осигуряват, създават условия за различни злоупотреби, включително лъжовно представяне за друго лице и получаване на неоторизиран достъп до информация и/ли обект. С цел разширяване на мерките за превенция на подобни злонамерени деяния много потребители избират цифрови видеодомофони с възможност за визуално разпознаване на посетителя. Тези системи, разположени на нивото на лицето, позволяват по-прецизна идентификация в сравнение с класическите IP камери за видеонаблюдение, които обикновено се монтират на тавана.


 

Предимства на цифровите системи

През годините цифровите домофони еволюираха от гласови във видеосистеми, черно-белите решения бяха заменени от цветни, а те – от интелигентни терминали за управление. В сравнение с традиционните аналогови домофони, цифровите IP решения се отличават с множество предимства. Сред тях са: липса на географски ограничения в комуникационния обхват, удобство при разширяване и надграждане на мрежата от модули, по-добро качество на предаваното аудио- и видеосъдържание, както и на сигналите за управление. В допълнение към стандартната си функция, тези решения могат да изпълняват и множество допълнителни услуги, включително: аларми, управление на домашните електроуреди, отдалечен мониторинг на дома и др. Те функционират и като комуникационен хъб за обмен на информация с ползвателите на останалите модули в мрежата, например между жителите на един блок или комплекс.

 

 

Устройство и функции

Съвременните интегрирани домофонни системи типично се състоят от няколко отделни устройства в единна платформа, включително централен блок за управление, модул за стенен монтаж, блок за отваряне на входната врата, устройство за вторично потвърждаване на идентификацията/оторизацията, разширителни модули за допълнителни врати и т. н. Основните функции на една такава платформа включват двупосочна аудиокомуникация, видеоразговор, запис на съобщение (гласова/видеопоща), запис на разговор, видеонаблюдение, отдалечено отключване на вратата и др. Обикновено системата разполага и с функции за заснемане и съхранение на изображения и аудио файлове с гласови данни, както и с възможности за интегриране със средствата за контрол на достъпа в обекта посредством IP мрежа. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Стремим се винаги да доставяме само качествени продукти и услугиФирмена статия

Стремим се винаги да доставяме само качествени продукти и услуги

Специално за новия брой 2/2019 на сп. ТД Инсталации управителят на Комикон инж. Александър Савов разкрива най-актуалните новости около компанията и приоритетите за бъдещо развитие. От разговора ни с него ще научите повече и за водещите тенденции в сферата на сградната автоматизация към момента.

"Всички говорят за smart buildings. А как да преценим доколко една сграда е "smart"? Определено оценката зависи от това, какви са възможностите на функциониращите в нея подсистеми и до каква степен отделните такива взаимодействат помежду си и се допълват", коментира той. "Всички експонати, които представяме на изложението Smart Cities, са приложими при изграждането на инсталации за интелигентни домове, сгради, градове".

Иновации при гласовото управление в домашната автоматизацияТехническа статия

Иновации при гласовото управление в домашната автоматизация

Системите за домашна автоматизация, които включват възможности за гласово управление, позволяват контрол само с помощта на човешкия глас на всяка система в интелигентния дом, конфигурирана за работа в такъв режим.

Носими устройства в сградната автоматизацияТехническа статия

Носими устройства в сградната автоматизация

Иновационният скок при персоналните мобилни устройства и приложения създаде широк набор от нови възможности за управление на
умните системи в домовете и сградите. Плавно и логично сградната автоматизация се сля със сегмента носима електроника,
доминиран доскоро от фитнес тракерите и крачкомерите.

Приложенията на устройства като смарт гривни, часовници и очила в управлението на интелигентни платформи за сградна и домашна автоматизация през идните години се очаква прогресивно да нараства.

Мобилни приложения за сигурност в домаТехническа статия

Мобилни приложения за сигурност в дома

Технологичното развитие в областта на системите за сигурност, интелигентните сградни решения и персоналните мобилни устройства значително трансформираха концепцията за защита на дома.

Мобилните приложения в сферата на сигурността за жилищни и сградни приложения са сравнително нов продуктов сегмент в сферата на домашната автоматизация, но все по-убедително се нареждат сред търсените от потребителите решения.

Еволюция в жилищните системи за сигурностТехническа статия

Еволюция в жилищните системи за сигурност

Динамичното развитие на технологиите в областта на сградната автоматизация доведе до изумителни достижения при решенията за сигурност в дома през последните няколко години. От луксозни високотехнологични джаджи, те постепенно се превърнаха в решение, достъпно за средностатистическия потребител.

Водещата статия в броя разглежда съвременните тенденции и някои от най-впечатляващите иновации в сегмента.

Филкаб АД предлага видеодомофония на Групата Легранд, лидер в домофонните системиФирмена статия

Филкаб АД предлага видеодомофония на Групата Легранд, лидер в домофонните системи

Решение “Plug-and-play”• Лесна инсталация, чрез адапторно захранване• Директна връзка между външния и вътрешния панел чрез един кабел• Възможност за добавяне на до 2 допълнителни вътрешни панели• Бутон за отключване и интерком функция• Приложими навсякъде, благодарение на 3 различни стандарта щепсели • Пълна съвместимост, вътрешните панели могат да се комбинират както желаете•Опция за коаксиална CCTV камераВидеодомофони с 7” и 10” цветен сензорен дисплей• 7” и 10 “цветен сензорен дисплей• Слот за SD карта• MP3 мелодии• Функция разпознаване на лицето на посетителя• Функция на дигитална фото рамка• Двойно отваряне (входна и дворна врата)• Черен и бял цвятВидеодомофони с 7” цветен дисплей• 7” цветен дисплей• Двойно отваряне (входна и дворна врата)• Черен и бял цвятВидеодомофон с 4,3” цветен дисплей• 4,3” цветен дисплей• Двойно отваряне (входна и дворна врата)• Сребрист цвятСветовен пазарен лидер в домофонните системи, Групата Легранд предлага разнообразни продуктови серии, за да ви помогне да изпълните вашите проекти и да изберете правилното решение.От еднофамилни къщи до големи жилищни комплекси, Групата Легранд разполага с перфектното интерком решение, което ще пасне на всеки проект и ще гарантира сигурност и комфорт.

Домофонни системи

Специфики на аналоговите, цифровите и видеодомофонитеАналогови домофонни системиСтандартната конфигурация на аналоговите домофонни системи включва входно табло, захранваща централа и съответния брой аудиодомофони. С оглед инсталацията му на открито, входното бутонно табло се изработва от неръждаеми материали и може да се окомплектова с каса за повърхностен монтаж и защита от дъжд.

Виж кой звъни! Видеодомофоните

Докато при позвъняване на входната врата на кооперацията, блока или къщата трябваше най-напред да се обадим по домофона и едва тогава да разберем, че е човек, когото не горим от желание да видим. Но вече беше късно да кажем, че ни няма. Днес видеодомофоните ни спестяват всичко това и предлагат допълнителни възможности. За тях можете да научите от Стефан Куцаров

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top