Новости при системите за контрол на достъпа

16.06.2017, Брой 3/2017 / Техническа статия / Сигурност

  • Новости при системите за контрол на достъпа
  • Новости при системите за контрол на достъпа
  • Новости при системите за контрол на достъпа
  • Новости при системите за контрол на достъпа
  • Новости при системите за контрол на достъпа

Техническа статия

 

Сред водещите технологични тенденции при сградните системи за сигурност през настоящата година са интелигентните системи за контрол на достъпа, приложенията за мобилни смарт устройства, мобилните идентификатори, безжичните и онлайн/офлайн системи за заключване, както и мултимодалните биометрични технологии.

Едни от най-големите предизвикателства в този сегмент са нагласата на някои потребители да залагат на конвенционални системи за контрол на достъпа и необходимостта от по-сериозна инвестиция за внедряване на интелигентните технологии от ново поколение. С развитието на технологиите в това направление обаче тези пречки постепенно отпадат.
За да разширят функционалността и приложенията на продуктите си, много производители на сградни системи за сигурност навлизат в технологични сфери извън основния си бизнес, възприемат отворени комуникационни стандарти и стават част от мащабни консорциуми за разработка на иновации в областта. Всички тези тенденции дават своя принос за облика на пазара на системи за контрол на достъпа през 2017 г. и се очаква да се задълбочат в бъдеще, утвърждавайки интелигентните системи за сигурност като стандарт в съвременната сградна автоматизация.

Интелигентни сгради и
интелигентни системи за
сигурност
Услугите и системите в съвременните сгради, включително ОВК инсталациите, контролерите за осветление, камерите за видеонаблюдение, пожароизвестителните инсталации и т. н., стават все по-интегрирани и взаимно свързани и генерират все по-големи обеми данни. С навлизането на информационните технологии и Internet of Things в сградната автоматизация, системите за контрол на достъпа стават все по-интелигентни и рентабилни. Преминавайки отвъд измеренията на физическата сигурност, съвременните решения в областта осигуряват бърза възвръщаемост на инвестицията и добавят значителна, измерима стойност към бизнес приложенията. Това се постига или чрез редуциране на оперативните разходи (например посредством комбинирането на функциите на няколко устройства в едно мултифункционално решение) или чрез подобряване на оперативната ефективност на системата.
От гледна точка на сигурността, съвременните системи за контрол на достъпа и интегрираните в тях подсистеми (за видеонаблюдение, пожароизвестяване, аларми за влизане с взлом и т. н.) стават все по-умни и все по-прецизно обработват и споделят с останалите сградни системи съответната информация и данни, като така оптимизират цялостната ефективност на сградите и се превръщат в предпочитан от потребителите избор пред конвенционалните механични решения.
С прехода към превантивни (вместо реактивни) мерки за сигурност, ролята на системната интеграция и унифицираното събиране, обработка и анализ на данни от сградните системи стават все по-важни. В основата на интелигентната сигурност е именно предотвратяването на нежелани събития чрез утилизирането на колаборативни данни и аналитични инструменти за откриване на слабите места в системите за контрол на достъпа, които биха могли да се превърнат в предпоставка за допускане на пробиви в сигурността.

Мултифункционални устройства
и смарт приложения
Все по-масово на пазара на системи за контрол на достъпа се налагат решения с подобрена разходна ефективност, които осигуряват добавена стойност и по-бърза възвращаемост на инвестицията. Сред тях са мултифункционалните терминали, които обединяват функциите на няколко различни устройства - например четец на карти със сензорен екран и контролер за врати в едно, който включва и вътрешна база данни, клавиатура, интегриран Voice-over-IP интерком и smart-card технология. Тези интелигентни терминали предлагат повече от стандартните функции за контрол на достъпа посредством различни смарт приложения. Такива могат да са например приложения за локален достъп и промяна на привилегиите на притежателите на карти за достъп, приложения за проследяване часа на влизане и излизане от сградата и продължителността на престоя на притежателя на идентификатора, специализирани за приложения в сферата на управлението на персонала и т. н.

Смарт карти и идентификатори
Преходът от конвенционални към интелигентни системи за контрол на достъпа е в ход в глобален мащаб. Повечето големи потребители (офис сгради и публични учреждения, компании с многоброен персонал и т. н.) се стремят към плавно преминаване от традиционните решения в областта на безконтактните карти за достъп към по-сигурните смарт карти с криптирани алгоритми. В зависимост от потребностите, компаниите могат да избират или предварително персонализирани смарт карти, или такива, които подлежат на персонализиране на място при терминала за разчитане.
Пред масовото им налагане сред потребителските групи с ограничен бюджет обаче все още съществуват пречки, свързани с по-високата цена на смарт картите, както и с липсата на информираност за ползите от по-съвременната технология. Сред предизвикателствата при осъществяването на прехода между конвенционални безконтактни и смарт карти за достъп са мащабите на физическата подмяна на идентификаторите (колко бързо и организирано ще се случи), особено при големи компании с много служители и клонове в различни точки на света. Основен фактор, който е препоръчително да се вземе предвид преди иницииране на подмяна на решението за контрол на достъпа, е съвместимостта на новите технологии с инсталираните системи в експлоатация и необходимите разходи за интеграция.

Мобилни идентификатори
Сред актуалните и все по-мащабни технологични тенденции в сферата на интелигентните системи за контрол на достъпа през последните няколко години и особено през 2017 г. са мобилните идентификатори, чиито “физически носители” са смартфоните. Използването на мобилни телефони като персонални средства за удостоверяване на идентичност все по-често се налага в практиката. От алтернативно и допълващо физическите карти решение, този подход се превръща в основна технология за контрол на достъпа.
Сред доводите в полза на мобилните идентификатори пред традиционните карти при избора на технология е фактът, че много хора забравят картите си за достъп, но почти никой не забравя мобилния си телефон. Значително предимство на мобилните ключове за достъп, които на практика представляват мобилни приложения, е, че спестяват средства за закупуването на физически носители (пластики) на идентификаторите. Те могат да бъдат изтеглени от виртуалния магазин за мобилни приложения на съответната операционна система, като най-често се активират посредством смс или имейл. Това улеснява както “раздаването” им на служителите, така и подмяната с по-нова версия и персонализирането им (промяна на привилегиите и данните за притежателя).
Безконтактни системи за
контрол на достъпа
Сред водещите тенденции, които най-вероятно до голяма степен ще определят посоката на бъдещо развитие на системите за контрол на достъпа, са преходът към безконтактни технологии и усъвършенстването на съществуващите решения за безконтактна идентификация и удостоверяване. Идеалната цел на разработчиците е т. нар. frictionless access control. Тази технология се развива отвъд традиционните безконтактни карти, които трябва да бъдат извадени и доближени до четеца, към системи за разпознаване на лицата по различни външни признаци, които не изискват показване на идентификатор.
Все по-масовото използване на носима електроника за различни приложения, както потребителски, така и комерсиални, е сериозна стъпка в посока изместването на традиционните картови системи за контрол на достъпа с интелигентни решения и алтернативни средства за идентификация. Основна пречка пред масовата конвергенция на носимата електроника и системите за сигурност обаче е, че NFC технологията (Near Field Communication) за комуникация на близки разстояния, достъпна в почти всеки смартфон, все още не се интегрира в по-масовите модели смарт гривни, часовници и очила.


 

Мултимодална биометрика
Все по-многобройните внедрявания на биометрични системи за контрол на достъпа в глобален мащаб са отражение на стремежа към постигане на оптимално ниво на сигурност в контекста на множеството измами, свързани с клонирането на карти за достъп и други подобни злоупотреби с физически носители на персонални ключове за идентификация. Биометричните решения на пазара стават все по-надеждни и достъпни във финансов и технически аспект. Сред най-популярните продукти са системите с технология за разпознаване на говор и глас, както и на лицеви характеристики.
В дадени приложения съществуват някои ограничения пред внедряването на биометрични системи. На летищата например осветяването е неравномерно, което до голяма степен затруднява прецизното лицево разпознаване. За да се вземе решение дали инсталирането на биометрична система в даден обект е рентабилно, е добре да се прецени дали необходимата инвестиция и точността при идентификация и удостоверяване на технологията отговарят на необходимото ниво на сигурност и надеждност за съответното приложение.
Т. нар. мултимодални (или дуални) биометрични системи са съвременно решение за повишаване на сигурността и прецизността при контрола на достъп, комбиниращо технологии за разпознаване на два (или повече) признака, например на ирис и лицеви характеристики (Iris & Face) или на пръстов отпечатък и кръвоносни съдове (Fingerprint & Vein). Този тип системи свеждат до минимум риска от неправилно разпознаване и въпреки доста по-високата си засега цена осигуряват надеждно и рентабилно решение.

Безжични и офлайн заключващи
системи
Онлайн заключващите системи за врати са мрежово свързани с останалите елементи на платформите за сигурност в интелигентните сгради, а командите за отключването и заключването им обикновено се издават от централен контролер - хъб за сградна автоматизация. Тези системи се отличават с множество предимства в сравнение с конвенционалните ключалки, включително възможности за отдалечен контрол, автоматично известяване и различни потребителски нива на достъп. Онлайн ключалките могат да са жично или безжично свързани със сградната мрежа за сигурност, в зависимост от потребностите на приложението.
Безжичните заключващи системи използват безжични протоколи за комуникация с централния хъб на платформата за сградна автоматизация. Те гъвкаво и лесно могат да бъдат добавяни към съществуваща система, без разходите и усилията, свързани с окабеляването на жични смарт ключалки.
Офлайн системите за смарт заключване обикновено са самостоятелни устройства с батерийно захранване, които не изискват кабелна връзка с процесора на платформата. Тъй като те не разполагат с мрежова свързаност, цената им е значително по-ниска от онлайн заключващите системи, което ги превръща в по-предпочитано от потребителите решение за някои по-големи обекти с множество врати.
Един от най-разпространените варианти във все повече комерсиални и бизнес приложения е комбинацията между онлайн и офлайн смарт ключалки с цел изграждане на персонализирано решение съобразно потребностите и необходимите нива на сигурност в различните зони на обекта. В резултат е налице бюджетно решение с висока разходна ефективност, надеждност и функционалност и възможности за гъвкаво и лесно разширяване на системата. Сред все по-популярните приложения на този хибриден подход са центровете за данни и офис сградите, както и по-големите жилищни кооперации, търговски, публични и индустриални обекти.

Безжични системи за контрол на
достъпа
Безжичните технологии за контрол на достъпа, с множеството си предимства пред жичните решения и механичните системи, са сред водещите тенденции в сегмента през последното десетилетие и запазват лидерските си позиции сред технологиите в областта и през настоящата година. Плавният, но сигурен преход на пазара към безжични платформи е опосредстван от високата им функционалност и ефективност, присъща на жичните решения, съчетана с по-бързата, лесна и икономична инсталация. В допълнение към по-ниските разходи за внедряване, безжичните технологии за контрол на достъпа осигуряват още удобство и естетика. Те са подходящи не само за нови и модерни интелигентни сгради, но и за ретрофит на съществуващи системи в стари обекти с множество особености, усложняващи окабеляването. В допълнение, безжичните четци не са ограничени само за интегриране във врати, а могат да бъдат вграждани и в други сградни елементи и компоненти от системите за контрол на достъпа: асансьори, ескалатори, портали и др. Повечето безжични продукти на пазара са съвместими с разпространените типове идентификатори и физическите им носители (карти, чипове и т. н.). Предаването на данни в безжичните системи обикновено е кодирано, което позволява използването на AES (Advanced Encryption Standard) ключове за по-високо ниво на сигурност.

Прогнози за развитие на пазара
С еволюцията на физическите и информационни заплахи за сигурността на обектите, динамично технологично развитие търпят и електронните системи за контрол на достъпа. Сред водещите решения през настоящата година, които се очаква да диктуват тенденциите на пазара и в бъдеще, са логическите системи за контрол на достъпа, мобилните идентификатори, модалната биометрика и облачно базираните услуги. Все повече потребители се доверяват на интелигентните системи за сигурност, включително на IP-базираните решения с функции за отдалечен, уеб-опосредстван достъп, мониторинг и контрол. Съвременните безжични електронни технологии се отличават с почти неограничена мащабируемост и са подходящи както за малки жилищни обекти, така и за мащабни комерсиални приложения.
Системите за контрол на достъпа в интелигентните сгради генерират големи масиви данни, които могат да бъдат използвани като информационна база за различни анализи и мероприятия, свързани с подобряване условията на живот и труд. Такива са идентифицирането на аномалии в дневния режим, навиците и графика на обитатели и служители в различни сгради и корпорации, регистриране на потенциално злонамерено поведение от тяхна страна, което може да доведе до рискове за сигурността на IT системите, безопасността на материалните активи и общественото здраве и др. Това е и една от водещите посоки, в които предстои пазарът да се развива в бъдеще, убедени са маркетинговите анализатори.
С напредъка на интелигентните технологии в областта смарт системите за контрол на достъпа ще се превръщат във все по-функционални, свързани и интегрирани цялостни решения, включващи интелигентна сградна инфраструктура за сигурност, базирана на съответната хардуерна и софтуерна архитектура, усъвършенствани технологии за идентификация и удостоверяване и последните достижения в областта на мобилните и носими устройства. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисииТехническа статия

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

С увеличаване на стремежа за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., предприемането на мерки вече няма да е ограничено само до големите бизнеси. За много компании това ще наложи повишен фокус върху стратегии за енергиен мениджмънт и по-голяма необходимост от възможности за демонстриране на прогреса спрямо целите.

Димоотводни системиТехническа статия

Димоотводни системи

Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

Фасадни соларни инсталацииТехническа статия

Фасадни соларни инсталации

Фасадните соларни системи осигуряват множество предимства по посока повишаване на енергийната ефективност на модерните сградни конструкции. В допълнение към възможности за гъвкаво генериране на енергия за собственото потребление на сградата, те намаляват нивата на шум от външната среда, допълнително оптимизират изолацията и топлинния профил и позволяват креативно изпълнение на остъкляването. Специални тънкослойни фотоволтаични модули и цялостни соларни инсталации могат да бъдат интегрирани във фасадите както на нови, така и на съществуващи сгради.

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Противопожарни помпиТехническа статия

Противопожарни помпи

Противопожарните помпи са ключов елемент от системите за пожарогасене в сгради, а от ефективната им работа зависи надеждността на цялата пожарна защита на обекта. Неслучайно често биват определяни като "сърцето" на всяка пожарна инсталация.

Системи за контрол на работното времеТехническа статия

Системи за контрол на работното време

Някои от най-модерните системи използват GPS данни за автоматично регистриране на служителите в зависимост от близостта им до предварително зададена геолокация. Тези системи предлагат няколко ползи – елиминира се рискът служителят да забрави да се регистрира, както и нуждата да се отиде до точно определен терминал.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top