Новости във видеонаблюдението на строителни площадки

25.06.2018, брой 5/2018 / Техническа статия / Сигурност

  • Новости във видеонаблюдението на строителни площадки
  • Новости във видеонаблюдението на строителни площадки
  • Новости във видеонаблюдението на строителни площадки
  • Новости във видеонаблюдението на строителни площадки

Техническа статия

 

Основно предизвикателство пред строителните компании в условията на ускорена урбанизация и високи нива на престъпност е да осигурят безопасност както за работниците на строителните площадки, така и за оборудването и материалните активи. Сигурността на строителните обекти продължава да е критичен въпрос дори и в съвременната високотехнологична епоха, макар че новостите във видеонаблюдението предлагат широки възможности за превенция и контрол на кражби и вандалски прояви. Залагането само на физически средства за сигурност на строителните обекти често се оказва недостатъчно надеждна стратегия. Охранителните CCTV, HD-CCTV и IP камери са традиционно предпочитано от собствениците и мениджърите на строителни площадки решение. Основно ограничение при тези средства за видеонаблюдение е необходимостта от кабелна инфраструктура, която да осигури мрежово свързване и захранване на отделните камери, както и да позволи запис, съхранение и възпроизвеждане на видеозаписи.

Строителните площадки са временни обекти, при които обикновено се оказва непрактично и нерентабилно изграждането на мрежа за сигурно съхранение на видеоматериали в локална точка. От друга страна, кражбите на механизирано оборудване и строителни материали, както и потенциалните искове при трудова злополука без реално доказателство, биха могли да костват на строителните предприемачи сериозни суми. Ето защо инвестицията в работещо и разумно решение за видеонаблюдение се оказва почти наложителна.

 

Особености на приложението

Трудното обезопасяване, честите кражби на метали и строителни материали, опасната строителна механизация, която може да причини тежки наранявания, и често суровите климатични условия на открито превръщат строителните площадки в тежка експлоатационна среда за системите за видеонаблюдение. Едно гъвкаво и персонализирано решение обаче би могло да сведе рисковете до минимум, осигурявайки надеждна защита на обекта. Успешното внедряване има потенциал да осигури превенция на кражби, отдалечен мониторинг и повишена безопасност за строителните работници.

Дистанционният и мобилен мониторинг стават все по-популярна функция на системите за видеонаблюдение на строителни площадки и позволяват проверка на камерите от всяка точка на света посредством смартфон, таблет или персонален компютър. Възможно е и активирането на известия чрез кратко съобщение или имейл при наличие например на движение или друга съмнителна дейност в зрителното поле на камерата в извънработно време, което позволява на мениджърите и собствениците да реагират своевременно при проблеми по отношение на сигурността. Безжичните платформи за видеонаблюдение са отлично решение за строителни площадки, тъй като на практика почти не изискват окабеляване (с изключение на захранването за камерите). Това ги прави и подходящи за репозициониране в хода на строителните работи.

 

Ползи от внедряването на решение за видеонаблюдение

Строителните обекти се отличават с уникален набор от предизвикателства по отношение на сигурността, включително рискове от инциденти, вандализъм, кражби на материали и др. Внедряването на добре планирано и проектирано решение за видеонаблюдение на територията на обекта е важна стъпка към гарантирането на безопасността на персонала и сигурността на материалните активи. Сред предимствата на съвременните платформи за видеонаблюдение са възможностите за лесна инсталация, високата им ефективност в сравнение с физически средства като заграждения, заключващи системи и т. н., както и възможностите за ефикасна превенция на кражби и вандалски прояви.

Една безжична система от IP камери например, освен висока резолюция и качество на видеозаписа, осигурява и гъвкавост на видеонаблюдението посредством опции за лесно периодично преместване на камерите в съответствие с моментните нужди на обекта без допълнителни разходи. Наличието на система за видеонаблюдение се доказва в практиката и като добър метод за предотвратяване на различни актове на недоброжелателност. В допълнение към подобряване на сигурността видеокамерите могат да спестят на строителните компании времеемки и сложни спорове с клиенти и инспектори, като осигурят видеодоказателства за случващото се на обекта. Друг позитивен ефект от внедряването на система за видеонаблюдение е повишаването на трудовата ефективност от страна на работниците.

 

Рискове за оборудването

Предвид специфичния характер на строителните площадки съществуват някои особени рискове за инсталираното оборудване за видеонаблюдение. Сред тях са опасността от повреждане на камерите вследствие на удар от машина, хвърчащи парчета материал или силно запрашаване. Това изисква специални корпуси на камерите в индустриално изпълнение и/или допълнителни предпазни средства. Ветровете, дъждът, снегът и силното слънце са други фактори, усложняващи експлоатационната среда на строителните площадки на открито. Самите камери понякога също могат да се превърнат в обект на кражба или вандалски акт, което налага осигуряването на достатъчно надеждна защита и за оборудването за видеонаблюдение наред с останалите материални активи на обекта.
Съображения относно конфигурирането

Системите за видеонаблюдение са рентабилна инвестиция в много строителни обекти. Налице са обаче много специфики по отношение на инсталацията и конфигурирането на такива решения предвид средата на експлоатация. Важно е при проектирането и планирането на внедряването да се вземат предвид някои важни особености, включително: кой е най-същественият риск по отношение на сигурността; имало ли е проблеми със сигурността на това място преди; случвали ли са се инциденти с работници и оборудване на този или други обекти на тази компания/ подизпълнител досега; околностите подсилват ли защитата му или напротив (за строителните площадки в съществуващи жилищни зони например са характерни по-малко проблеми, отколкото за обектите в индустриални зони или новостроящи се жилищни комплекси). Ако строителното оборудване и материали нощуват на обекта, е добре да се подсигурят стационарни камери, гледащи към складовете или паркингите, които да предотвратят кражбата на активи. Камерите, разположени в по-широк периметър около площадката, могат да помогнат за успешното задържане на нарушители след напускането им на непосредствените предели на обекта.

 

Облачно видеонаблюдение

Системите за облачно видеонаблюдение, базирани на стандартна интернет връзка или мобилни 3G/4G мрежи, са сред новостите в сегмента, които осигуряват множество предимства в сравнение с конвенционалните решения. Те могат да бъдат разположени навсякъде в обекта и да включват произволен брой камери, които да осигуряват пълна отдалечена видимост, дори и на множество отделни обекти. Хостването на системата в облачна платформа позволява достъп и визуализация на видеоматериали от всички камери на един и същ екран, в която и да било точка посредством стандартен уеб браузър или мобилно приложение. Полезна функция е задаването на аларми при движение, опити за влизане с взлом и други необичайни събития, регистрирани от камерите, които автоматично да уведомяват мениджърите, охранителните фирми или полицията. Неограничените възможности по отношение на паметта за съхранение в облака допълнително разширяват функционалния обхват и приложенията на облачните системи за видеонаблюдение.


 

Предимства на облачните решения

Водещо предимство е тяхната почти безкрайна мащабируемост, както и високата им гъвкавост. Добавянето на нови камери и преместването на съществуващите изисква минимални усилия. Лесното внедряване позволява установяване на надеждно решение за видеонаблюдение още със старта на строителните работи. При завършване на обекта системата може също така бързо и лесно да бъде преместена на друга площадка. Облачните платформи за видеонаблюдение се оказват еднакво ефективни при свързването на една или на стотици камери в съществуващата мрежа и автоматичното локализиране на всяко отделно устройство. Обособяването на зони с повишен фокус върху сигурността също е лесно и се реализира с добавянето на допълнителни камери към платформата.

Облачното видеонаблюдение осигурява множество специфични ползи за строителните обекти, включително: възможности за отдалечен мониторинг и достъп до видеозаписите от камерите на площадката, разширени инструменти за събиране, обработка и анализ на данни от видеоматериалите, ефективна превенция на престъпни прояви, осигуряване на доказателствен материал в случай на кражба на оборудване или материали, както и в случай на трудови злополуки и други инциденти, опции за незабавно и автоматизирано известяване и др.

 

Още възможности

Съвременните системи за облачно видеонаблюдение позволяват бързо директно свързване на камерите посредством plug-in технология. Софтуерът на тези платформи автоматично локализира всяко свързано устройство в мрежата. Отдалечените обекти, които се нуждаят само от 1-2 камери, например далечен вход към дадена площадка или по-малък строителен обект, могат да се възползват и от възможности за директно качване на видео данните в облака без междинно съхранение и допълнителен хардуер на място. Обикновено облачните платформи разполагат с интерактивни карти за лесно навигиране между отделните камери в обекта. Друго предимство е възможността за незабавна реакция при инцидент, при който дори няколкоминутно забавяне може да коства живот.

Качеството на видеозаписа в такива платформи обикновено е HD, а системата предлага функции като мобилно споделяне на видео, изображения и други данни, виртуална навигация и автоматизирани известия. Налице са и възможности за свързване на всякакви мобилни и носими електронни устройства към платформата, включително смартфони, таблети, смарт часовници и гривни, както и портативни камери с уеб връзка, които директно да качват данни в облака. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Сигурност в облакаТехническа статия

Сигурност в облака

Разширяването на възможностите пред технологиите за видеонаблюдение прави компаниите все по-заинтересовани от предимствата, които предлагат системите за наблюдение през IP. При проектирането на качествена система за сигурност обаче често голяма част от съображенията се концентрират върху избора на най-подходящия модел камера.

Статията представя информация за това какви устройства за съхранение на данните от системите за видеонаблюдение се предлагат на пазара и какви са техните функционални предимства.

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешноИнтервю

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешно

Тодор Гургуров, мениджър Бизнес развитие в Dahua Technology България, разказва за дейността на наскоро открития офис у нас, какви са очакванията на компанията за пазарно присъствие и кои тенденции обуславят развитието на пазара в областта на видеонаблюдението в световен мащаб.

Системи за видеонаблюдение с автономно захранванеТехническа статия

Системи за видеонаблюдение с автономно захранване

Аудио- и видеонаблюдението вече е масово разпространено, тъй като е икономичен начин за защита на активи и хора. Но един от проблемите, с които най-често се сблъскват експертите по сигурността при внедряването на стационарни или преносими CCTV камери на отдалечени места е, че там обикновено няма достъп до електрозахранване от мрежата.

Решения за запис и съхранение на данни от IP камери

Преходът от аналогови към цифрови системи постепенно обхваща всички сфери на бита, търговията и индустрията. Благодарение на новите компютърни технологии преносът на видео през IP мрежи и използването на IP камери успешно се налага във видеонаблюдението.

HD IP решения за видеонаблюдениеТехническа статия

HD IP решения за видеонаблюдение

През изминалите години IP видеосистемите доказаха своите предимства пред аналоговите решения. Те предоставят възможности за дистанционен достъп и управление през Интернет мрежата, гъвкавост и скалируемост, възможност за засичане, проследяване и идентифициране на обекти в реално време.

Delta Opti: На Security Expo бяхме забелязани и добре приетиТехническа статия

Delta Opti: На Security Expo бяхме забелязани и добре приети

Тази година фирма Delta-Opti за първи път взе участие в изложението Security Expo в София. Ние сме директен вносител, производител и дистрибутор на системи и решения в областта на видеонаблюдението.

Системи за видеонаблюдение в управлението на пътния трафикТехническа статия

Системи за видеонаблюдение в управлението на пътния трафик

Управлението на движението в съвременните градски центрове и маршрутите за достъп до града е сложно предизвикателство, което изисква баланс между разнообразните транспортни нужди на гражданите, фирмите, пътуващите за работа и посетителите, като в същото време трябва да се запазят жизнеността и индивидуалността, които всеки градски център притежава.Разрастването на градовете води след себе си увеличение на броя превозни средства и налага пътната инфраструктура да се развива със същите темпове, за да се осигури нормалното функциониране на градските системи.

Системи за видеонаблюдение

Системи за видеонаблюдениеЧаст II. Характеристики на съвременни системи, критерии за избор на камери и обективиВ продължение на темата от миналия брой на списание Технологичен дом, в настоящата статия представяме възможности за архивиране на видео- и аудиоинформация, за дистанционен контрол на системата и приложения на видовете камери и обективи.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top