РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ню Систем

, Брой 2/2010

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ню Систем

 

съдържание на рекламата

Отоплителни тела за всяко приложение

НЮ СИСТЕМ

София 1172, бул. Г. М. Димитров № 60, вх. В, партер, тел.: 02/862 54 12

факс: 02/862 54 13, e-mail: office@newsystem.bg, www.newsystem.bg