РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ню Систем

01.12.2012 , Брой 6/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ню Систем

 

съдържание на рекламата

НЮ СИСТЕМ предлага цялостни системи за управление и контрол на сгради (BMS): контрол на ОВиК, ектроразпределение, дизел генерато-

ри, осветление, ВиК, системи за измерване на енергoпотреблението, хотелски SOS системи. Автоматизация на жилищни сгради съгласно изискванията на Konnex Association. Управление и поддръжка на LON Works Networks. Проектиране, изпълнение - монтаж, пускане в експлоатация, настройка. Гаранционна поддръжка

и следгаранционно абонаментно

обслужване.