Облачни системи за контрол на достъпа

брой 2/2019 / Техническа статия / Сигурност

  • Облачни системи за контрол на достъпа
  • Облачни системи за контрол на достъпа
  • Облачни системи за контрол на достъпа
  • Облачни системи за контрол на достъпа
  • Облачни системи за контрол на достъпа
  • Облачни системи за контрол на достъпа

Техническа статия

 

С технологичното развитие при облачните платформи през последните години все повече системни решения започват да се предлагат и като онлайн услуга (as-a-service). Такъв пазарен сегмент се формира и в сферата на средствата за контрол на достъпа в жилищни, търговски, офисни и индустриални обекти, обещавайки по-лесно и удобно управление на достъпа от всякога само с помощта на потребителско смарт устройство като мобилен телефон, таблет или часовник.

Облачните системи за контрол на достъпа са подходящи за организации от всякакъв тип, включително разрастващи се бизнеси с колебания в работната сила, например такива с активен "поток" стажанти, фрилансъри и подизпълнители. Физическото упълномощаване на всеки от тези служители да получи дадено ниво на достъп (чрез някакъв вид персонален идентификатор) и отнемането на правомощията му впоследствие, когато напусне организацията, обикновено е сложен и дълъг процес. Централизираното отдалечено управление и мониторинг на достъпа в отделните фирмени обекти спомага за улесняване и ускоряване на много от свързаните с тази дейност задачи и намалява рисковете във връзка със сигурността.

Изнасянето на операциите по управление на достъпа на дадена организация в облачна среда позволява свеждане до минимум на последиците от изгубени или откраднати карти и чипове за достъп и опасностите от кибератаки. Облачните системи за контрол на достъпа елиминират сложната задача да се поддържат локални сървъри и софтуер и гарантират, че софтуерните и фърмуерни актуализации се инсталират автоматично, а виртуално генерираните електронни ключове (кодове, удостоверители или идентификатори) за достъп могат да бъдат изпращани директно на смартфона на потребителя, а също и подновявани и анулирани по всяко време.

Особености

Сред основните особености на технологията са: широк мрежов достъп, възможност за самообслужване и обслужване по заявка/при поискване, споделена база конфигурируеми изчислителни ресурси (сървъри и памети), възможност за бързо осигуряване и разгръщане на услугата, висока гъвкавост, минимална поддръжка и управление от страна на клиента или опция за цялостен аутсорсинг на тези дейности по посока доставчика на облачната услуга, както и измеримост на услугата.
Облачните платформи за контрол на достъпа са подходящи както за малки обекти и организации, така и за мащабни такива, при които физическият мониторинг на това кой кога влиза и излиза от различните сгради и помещения (особено при множество подразделения в различни градове или държави) е практически невъзможен. Облак-базираните технологии позволяват тази дейност да се извършва централизирано, от едно устройство или акаунт. Отдалеченото управление на потребителските нива на достъп и електронните идентификатори обикновено може да бъде организирано чрез едно единствено мобилно приложение за смартфон.
Много фирми и организации използват публични облачни платформи, експлоатирани от трети страни. Все повече големи компании и държавни органи и институции обаче предпочитат създаването на частни облачни системи, така че да останат в пълно владение на собствените си данни. Широко разпространени са и т. нар. хибридни модели, при които конфиденциалната информация се съхранява локално, а изчислителната мощ се осигурява от трета страна.


Предимства

Водещо предимство на облачните платформи за контрол на достъпа са по-малките общи разходи за обезпечаване на услугата (на база обект или единица, например на входна врата). Често инсталацията се състои само в поставяне на електромеханично заключващо устройство и четец или контролер, без необходимост от окабеляване, контролни панели, сървъри и т. н. Услугата се предлага от доставчика срещу месечна или годишна такса, което помага за лесна предвидимост на разходите за контрол на достъпа. При изготвянето на оферта потребителят обикновено може да избере да плаща само за функциите и услугите, от които реално има нужда.
Основно предимство на облачния модел е улеснената поддръжка. Тази дейност включва управление на софтуерната платформа, което в общия случай е задача на самия доставчик на услугата, а актуализациите се извършват автоматично. Администрирането на платформата се случва в облака посредством интерфейс, който е лесен и удобен за използване.

В резултат от въвеждането на облак-базирана система за контрол на достъпа и онлайн управление на правомощията на отделните потребители на практика се подобрява колаборацията в организацията. Възможностите за бързо и лесно редактиране онлайн на отделните акаунти спомага за по-ефективна работа без загуба на контрол, а организирането на йерархична структура в достъпа до информацията и физическите обекти улеснява делегирането на права и задължения.
Не на последно място, предимство на облачните системи е тяхната мащабируемост. Тя позволява гъвкаво адаптиране на услугите по контрол на достъпа при разширяване на дейността, независимо колко нови потребители, сгради или входни врати е необходимо да бъдат присъединени към платформата.
Подобрена сигурност

Облачните системи за контрол на достъпа подобряват сигурността чрез елиминирането на нуждата от конвенционални ключалки, които могат да бъдат разбити, и ключове, които могат да бъдат откраднати или да им бъде направен дубликат. В наши дни киберзаплахите са също толкова опасни, както и рисковете за достъп върху имуществото. Доставчиците на облачни услуги обикновено осигуряват специализирани екипи по управление на сигурността, които се грижат както за физическата защита на потребителските обекти, така и за неприкосновеността на данните.
Възможностите за управление на достъпа от всяка точка през всяко мобилно устройство със съответното приложение позволява навременни и адекватни действия при компрометиране на сигурността, включително изтриване на потребителски акаунти, елиминирайки възможностите за достъп до организацията, или блокиране на достъпа до дадено помещение или сграда. Опитите за получаване на достъп от неоторизирани лица могат да бъдат докладвани автоматично чрез изпращане на известия до смартфона на отговорното лице по сигурността или до охранителните екипи.


Облачно съхранение и улеснена интеграция

Лесният и незабавен достъп до данни за управлението на достъпа в реално време и от всяка точка е сред най-отчетливите предимства на технологията. Това включва облачно съхранение на отчети за движението на персонала в сградата, всички инциденти, опити за неупълномощен достъп и др. Възможно е изпращането на автоматични известия до отговорните лица и при нетипично поведение на системата или на даден потребител, например задържане насила на дадена врата в отворено положение.
Базата данни с правомощията на отделните акаунти също се съхранява в облака и така не съществува риск от загуба на достъп при неизправност на локалните сървъри, както и от нейното физическо повреждане или унищожаване. Тази база може лесно да бъде обновявана онлайн с актуален списък на лицата, които имат право на достъп до различни нива на сигурност в организацията, както и да бъдат задавани дати на изтичане на давността на електронните идентификатори.

Облачните системи позволяват лесна интеграция с други съществуващи или нововъведени системи за сигурност например система за видеонаблюдение, пестейки на потребителите време и ресурси.
Възможностите за замяна на чиповете и картите за достъп с приложение за смартфон е сред най-предпочитаните от много съвременни компании и организации възможности на облачните системи за контрол на достъпа. Това им позволява гъвкаво делегиране на правомощия за достъп чрез дефинирането им до конкретен обект, определени врати, специфичен отрязък от денонощието, дадена продължителност и т. н.


 

Смартфонът като ключ

Мобилният телефон по-рядко бива забравян или даван назаем за разлика от картата за достъп до офиса например. В допълнение системата може да бъде автоматично надграждана или управлявана чрез изпращането на малки пакети с нови данни (пачове) към електронните идентификатори за достъп, съхранявани на потребителските смартфони. Това позволява лесно и бързо внасяне на промени без скъп мрежов хардуер или нужда от посещение на място.
При въвеждането на нова техническа настройка, например оставане на дадена врата отключена за осем вместо за четири секунди след отключването й, промяната се изпълнява автоматично след преминаването на първия служител с актуализиран ключ за достъп. Целият процес остава невидим за потребителя, без да отнема от времето и вниманието му.
Допълнително предимство по отношение на сигурността е елиминираната нужда от мрежово свързване на контролерите на ключалките с цел осъществяване на електронен достъп до тях. Те могат да получат криптиран ключ от смартфона на служителя чрез обикновена Bluetooth връзка. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Видеодомофонни системиТехническа статия

Видеодомофонни системи

Видеодомофоните са сред последните иновации в сегмента на сградната сигурност и контрола на достъпа. Технологията е базирана на комбинация от класическите гласови системи с видеокамери за допълнително информационно обезпечаване на процеса по идентификация и комуникация. Разширени възможности се разкриват чрез интегриране на решенията от ново поколение с цялостни платформи за домашна и сградна автоматизация, както и с персонални мобилни устройства като таблети и смартфони.

Съвременни системи за периметрова охранаТехническа статия

Съвременни системи за периметрова охрана

Съвременните системи за периметрова охрана съчетават физически средства за сигурност и контрол на достъпа с модерни технологии, които допълват и подсилват функционалността им, улесняват управлението и гарантират надеждната им работа.

Благодарение на последните достижения при сензорите и видеонаблюдението в комбинация с иновации като изкуствен интелект и машинно обучение, периметровата охрана продължава да е сред най-търсените решения в областта на сигурността.

Системи за управление на опасноститеТехническа статия

Системи за управление на опасностите

С нарастващата автоматизация на сградните системи и услуги и тяхното масово консолидиране в единни платформи за сграден мениджмънт все по-популярни стават комбинираните решения за контрол на рисковете, познати като системи за управление на опасностите (Danger management systems, DMS)

Системи за контрол на достъпа за пешеходциТехническа статия

Системи за контрол на достъпа за пешеходци

Системите за контрол на достъпа на пешеходци са популярно решение за обезпечаване на сигурността на различни по тип и приложение обекти.

Освен за ограничаване на физическия достъп, тези автоматизирани системи служат и за управление на човекопотока, организация на посещаемостта и мониторинг на работните графици на служителите.

IoT в системите за сигурностТехническа статия

IoT в системите за сигурност

Наред с домашната и сградна автоматизация, сред технологичните области, най-силно повлияни от бума на IoT решения, са системите за сигурност в дома и сградата. Концепцията за повсеместна свързаност на всички смарт устройства по света разкрива нови възможности пред собствениците, мениджърите и ползвателите на недвижима собственост.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top