Облачни системи за контрол на достъпа

10.04.2019, брой 2/2019 / Технически статии / Сигурност

  • Облачни системи за контрол на достъпа
  • Облачни системи за контрол на достъпа
  • Облачни системи за контрол на достъпа
  • Облачни системи за контрол на достъпа
  • Облачни системи за контрол на достъпа
  • Облачни системи за контрол на достъпа

Технически статии

 

С технологичното развитие при облачните платформи през последните години все повече системни решения започват да се предлагат и като онлайн услуга (as-a-service). Такъв пазарен сегмент се формира и в сферата на средствата за контрол на достъпа в жилищни, търговски, офисни и индустриални обекти, обещавайки по-лесно и удобно управление на достъпа от всякога само с помощта на потребителско смарт устройство като мобилен телефон, таблет или часовник.

Облачните системи за контрол на достъпа са подходящи за организации от всякакъв тип, включително разрастващи се бизнеси с колебания в работната сила, например такива с активен "поток" стажанти, фрилансъри и подизпълнители. Физическото упълномощаване на всеки от тези служители да получи дадено ниво на достъп (чрез някакъв вид персонален идентификатор) и отнемането на правомощията му впоследствие, когато напусне организацията, обикновено е сложен и дълъг процес. Централизираното отдалечено управление и мониторинг на достъпа в отделните фирмени обекти спомага за улесняване и ускоряване на много от свързаните с тази дейност задачи и намалява рисковете във връзка със сигурността.

Изнасянето на операциите по управление на достъпа на дадена организация в облачна среда позволява свеждане до минимум на последиците от изгубени или откраднати карти и чипове за достъп и опасностите от кибератаки. Облачните системи за контрол на достъпа елиминират сложната задача да се поддържат локални сървъри и софтуер и гарантират, че софтуерните и фърмуерни актуализации се инсталират автоматично, а виртуално генерираните електронни ключове (кодове, удостоверители или идентификатори) за достъп могат да бъдат изпращани директно на смартфона на потребителя, а също и подновявани и анулирани по всяко време.

Особености

Сред основните особености на технологията са: широк мрежов достъп, възможност за самообслужване и обслужване по заявка/при поискване, споделена база конфигурируеми изчислителни ресурси (сървъри и памети), възможност за бързо осигуряване и разгръщане на услугата, висока гъвкавост, минимална поддръжка и управление от страна на клиента или опция за цялостен аутсорсинг на тези дейности по посока доставчика на облачната услуга, както и измеримост на услугата.
Облачните платформи за контрол на достъпа са подходящи както за малки обекти и организации, така и за мащабни такива, при които физическият мониторинг на това кой кога влиза и излиза от различните сгради и помещения (особено при множество подразделения в различни градове или държави) е практически невъзможен. Облак-базираните технологии позволяват тази дейност да се извършва централизирано, от едно устройство или акаунт. Отдалеченото управление на потребителските нива на достъп и електронните идентификатори обикновено може да бъде организирано чрез едно единствено мобилно приложение за смартфон.
Много фирми и организации използват публични облачни платформи, експлоатирани от трети страни. Все повече големи компании и държавни органи и институции обаче предпочитат създаването на частни облачни системи, така че да останат в пълно владение на собствените си данни. Широко разпространени са и т. нар. хибридни модели, при които конфиденциалната информация се съхранява локално, а изчислителната мощ се осигурява от трета страна.


Предимства

Водещо предимство на облачните платформи за контрол на достъпа са по-малките общи разходи за обезпечаване на услугата (на база обект или единица, например на входна врата). Често инсталацията се състои само в поставяне на електромеханично заключващо устройство и четец или контролер, без необходимост от окабеляване, контролни панели, сървъри и т. н. Услугата се предлага от доставчика срещу месечна или годишна такса, което помага за лесна предвидимост на разходите за контрол на достъпа. При изготвянето на оферта потребителят обикновено може да избере да плаща само за функциите и услугите, от които реално има нужда.
Основно предимство на облачния модел е улеснената поддръжка. Тази дейност включва управление на софтуерната платформа, което в общия случай е задача на самия доставчик на услугата, а актуализациите се извършват автоматично. Администрирането на платформата се случва в облака посредством интерфейс, който е лесен и удобен за използване.

В резултат от въвеждането на облак-базирана система за контрол на достъпа и онлайн управление на правомощията на отделните потребители на практика се подобрява колаборацията в организацията. Възможностите за бързо и лесно редактиране онлайн на отделните акаунти спомага за по-ефективна работа без загуба на контрол, а организирането на йерархична структура в достъпа до информацията и физическите обекти улеснява делегирането на права и задължения.
Не на последно място, предимство на облачните системи е тяхната мащабируемост. Тя позволява гъвкаво адаптиране на услугите по контрол на достъпа при разширяване на дейността, независимо колко нови потребители, сгради или входни врати е необходимо да бъдат присъединени към платформата.
Подобрена сигурност

Облачните системи за контрол на достъпа подобряват сигурността чрез елиминирането на нуждата от конвенционални ключалки, които могат да бъдат разбити, и ключове, които могат да бъдат откраднати или да им бъде направен дубликат. В наши дни киберзаплахите са също толкова опасни, както и рисковете за достъп върху имуществото. Доставчиците на облачни услуги обикновено осигуряват специализирани екипи по управление на сигурността, които се грижат както за физическата защита на потребителските обекти, така и за неприкосновеността на данните.
Възможностите за управление на достъпа от всяка точка през всяко мобилно устройство със съответното приложение позволява навременни и адекватни действия при компрометиране на сигурността, включително изтриване на потребителски акаунти, елиминирайки възможностите за достъп до организацията, или блокиране на достъпа до дадено помещение или сграда. Опитите за получаване на достъп от неоторизирани лица могат да бъдат докладвани автоматично чрез изпращане на известия до смартфона на отговорното лице по сигурността или до охранителните екипи.


Облачно съхранение и улеснена интеграция

Лесният и незабавен достъп до данни за управлението на достъпа в реално време и от всяка точка е сред най-отчетливите предимства на технологията. Това включва облачно съхранение на отчети за движението на персонала в сградата, всички инциденти, опити за неупълномощен достъп и др. Възможно е изпращането на автоматични известия до отговорните лица и при нетипично поведение на системата или на даден потребител, например задържане насила на дадена врата в отворено положение.
Базата данни с правомощията на отделните акаунти също се съхранява в облака и така не съществува риск от загуба на достъп при неизправност на локалните сървъри, както и от нейното физическо повреждане или унищожаване. Тази база може лесно да бъде обновявана онлайн с актуален списък на лицата, които имат право на достъп до различни нива на сигурност в организацията, както и да бъдат задавани дати на изтичане на давността на електронните идентификатори.

Облачните системи позволяват лесна интеграция с други съществуващи или нововъведени системи за сигурност например система за видеонаблюдение, пестейки на потребителите време и ресурси.
Възможностите за замяна на чиповете и картите за достъп с приложение за смартфон е сред най-предпочитаните от много съвременни компании и организации възможности на облачните системи за контрол на достъпа. Това им позволява гъвкаво делегиране на правомощия за достъп чрез дефинирането им до конкретен обект, определени врати, специфичен отрязък от денонощието, дадена продължителност и т. н.


 

Смартфонът като ключ

Мобилният телефон по-рядко бива забравян или даван назаем за разлика от картата за достъп до офиса например. В допълнение системата може да бъде автоматично надграждана или управлявана чрез изпращането на малки пакети с нови данни (пачове) към електронните идентификатори за достъп, съхранявани на потребителските смартфони. Това позволява лесно и бързо внасяне на промени без скъп мрежов хардуер или нужда от посещение на място.
При въвеждането на нова техническа настройка, например оставане на дадена врата отключена за осем вместо за четири секунди след отключването й, промяната се изпълнява автоматично след преминаването на първия служител с актуализиран ключ за достъп. Целият процес остава невидим за потребителя, без да отнема от времето и вниманието му.
Допълнително предимство по отношение на сигурността е елиминираната нужда от мрежово свързване на контролерите на ключалките с цел осъществяване на електронен достъп до тях. Те могат да получат криптиран ключ от смартфона на служителя чрез обикновена Bluetooth връзка. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Автоматични задвижвания за портали и гаражни вратиТехнически статии

Автоматични задвижвания за портали и гаражни врати

Автоматичните системи за управление на входни портали и гаражни врати днес не са лукс, а масово прилагано средство за осигуряване на съчетание от комфорт и сигурност в разнообразни битови и търговски приложения. На пазара се предлагат широка гама цялостни решения, подходящи за всякакъв тип обекти, бюджети и изисквания.

IoT в системите за сигурностТехнически статии

IoT в системите за сигурност

Наред с домашната и сградна автоматизация, сред технологичните области, най-силно повлияни от бума на IoT решения, са системите за сигурност в дома и сградата. Концепцията за повсеместна свързаност на всички смарт устройства по света разкрива нови възможности пред собствениците, мениджърите и ползвателите на недвижима собственост.

Новости при системите за контрол на достъпаТехнически статии

Новости при системите за контрол на достъпа

Сред водещите технологични тенденции при сградните системи за сигурност през настоящата година са интелигентните системи за контрол на достъпа, приложенията за мобилни смарт устройства, мобилните идентификатори, безжичните и онлайн/офлайн системи за заключване, както и мултимодалните биометрични технологии.Едни от най-големите предизвикателства в този сегмент са нагласата на някои потребители да залагат на конвенционални системи за контрол на достъпа и необходимостта от по-сериозна инвестиция за внедряване на интелигентните технологии от ново поколение.

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обектиБизнес

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обекти

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни съоръжения - ACMO, съобщиха за сп. ТД Инсталации от фирмата.

Технологични тенденции за сигурност в офис сградиТехнически статии

Технологични тенденции за сигурност в офис сгради

Собствениците на търговски и офис сгради все по-често се изправят пред проблеми със сигурността, които засягат както тях самите, така и обитателите на зданията. Независимо дали една сграда се обитава от собственика й или от наематели, гарантирането на максимална сигурност в името на защитата на хората и на тяхната интелектуална и физическа собственост е от жизненоважно значение.

Иновации в биометричните системи за контрол на достъпаТехнически статии

Иновации в биометричните системи за контрол на достъпа

Биометричните системи представляват технологии за разпознаване и идентифициране на човешки индивиди на базата на техни физиологични или поведенчески (наричани още динамични) признаци и характеристики.Тези отличителни особености са универсални, но уникални при всеки индивид и, за разлика от ключовете, картите за достъп и механизмите за сигурност, базирани на различни кодове и символики, не могат да бъдат забравени, загубени, откраднати или фалшифицирани.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top