Обновиха отоплителните инсталации в пет детски градини в Пловдив

02.05.2017, Брой 2/2017

 

Община Пловдив приключи проект за подмяна на отоплителните инсталации в пет детски градини в града, като в 4 от тях бяха изградени и нови слънчеви инсталации. Дейностите са извършени по проект, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

За изпълнение на проекта бе подписан договор с Министерството на енергетиката на 18 август 2015 г., чиято стойност беше около 495 хил. лв. В изпълнението му бяха предвидени 4 детски заведения в Пловдив, затова на 16 декември 2016 г. община Пловдив подписва допълнително споразумение за подмяна на вътрешната отоплителна инсталация на още една детска градина - ДГ “Лилия”. Стойността на допълнителното споразумение е близо 194 хил. лв.

В ДГ “Чучулига”, ДГ “Мирослава” и ДГ “Буратино” е извършена цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, в това число тръбна мрежа и отоплителни тела с алуминиеви. Изградена е слънчево-колекторна инсталация, базирана на плоски селективни слънчеви колектори и комбинирани бойлери и в трите градини. В ДГ “Таня Савичева” също е извършена цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация - тръбна мрежа и отоплителни тела с алуминиеви.

Чрез проекта е преминато от отворен тип към затворен тип система с монтаж на затворен разширителен съд, доставена и монтирана е циркулационна помпа с честотно-регулируеми обороти в абонатната станция, поясняват от общината.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Шнайдер Електрик представи концепцията Събития

Шнайдер Електрик представи концепцията "Smart city"

На 28 ноември т. г.

Актуални инфраструктурни проекти в Област Пловдив

Имайки за задача да запази жизнеспособността на строителния бранш във време на криза, държавата би могла да се превърне в един от големите инвеститори. Подобно е очакването и на архитектите, и на инженерите, и на строителите, изразено от председателите на КА, КИИП и КС на страниците на сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти. За да научим становището на държавата по въпроса “Би ли могла да се възползва от кризата, за да стартира изпълнението на важни обществени проекти на добра цена?”, се обърнахме към един от най-младите представители на изпълнителната власт - инж. Иван Тотев, областен управител на Пловдив.

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градиниПроекти, реализации

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градини

Партньор на Столична община по процедура BGENERGY-1.002 "Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост" е исландската фирма Verkís, базирана в Рейкявик.

Смарт модули за монтаж в електрически таблаТехническа статия

Смарт модули за монтаж в електрически табла

Свързаните електротабла се превръщат в ключов фактор не само в еволюцията на енергийния мениджмънт, но и на сградната автоматизация. Всяко умно табло, оборудвано със специални смарт модули и гейтуеи, може да събира данни за потреблението на електроенергия, статуса на прекъсвачите, работата на електроуредите и системите с ел. захранване, да осъществява прогнозен мониторинг и проследяване в реално време и т. н.

Топлоустойчиви кабелиТехническа статия

Топлоустойчиви кабели

Някои битови уреди и инсталации, както и редица машини в производството, работят в условията на повишена температура. Това, заедно с непрекъснатите преходи от висока към ниска температура и обратно, налага използването на кабели с проводяща сърцевина и изолация, изработени от специални материали, съобразно конкретното им предназначение. За целта производителите са създали отделен клас топлоустойчиви кабели и проводници.

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сградиТехническа статия

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради

Целта на проверката за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради е да установи нивото на ефективност при тяхната експлоатация и да спомогне за идентифициране на мерки за нейното повишаване.Тя се извършва от лица, които отговарят на изискванията на чл.

Пожароустойчиви кабели

При изработката на негорими и неподдържащи горенето кабели се използват съвременни технологии и различни изолационни материали. Сред най-старите от тях е покриването на кабелите с медна или стоманена лента. Кабелите, изработени по тази технология, се отличават с понижена горимост и са по-евтини от другите видове. Друг, широко използван изолационен материал, е поливинилхлоридът. Получава се при полимеризация на винилхлорид във водни разтвори, съдържащи емулгиращи агенти или стабилизатори на суспензията. Все по-широко се използва и блок полимеризацията.

Слънчеви системи за производство на топла водаТехническа статия

Слънчеви системи за производство на топла вода

Основни елементи на различните видове системи, условия за ефективностСлънцето е един от неизчерпаемите източници на енергия за Земята. Годишно до земната повърхност достига огромно количество енергия.

Соларни системи

Слънчеви колектори за производство на гореща вода и фотоволтаични системиДори и без задълбочен анализ на консумацията на енергия в световен мащаб е видно, че енергийните нужди на човечеството непрекъснато нарастват. За разлика от тях количеството на първичните енергоносители намалява и то с доста бързи темпове.

Пожароустойчиви кабели

Част II. Съвременни изолационни материали и технологии за повишаване пожаробезопасността на кабелитеПожароустойчивите кабели са неразделна част от електрическите инсталации.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top