Оценка на LED осветлението в търговски сгради

15.03.2017, Брой 1/2017 / Техническа статия / Осветление

  • Оценка на LED осветлението в търговски сгради

Техническа статия

 

Винаги когато настъпят промени вследствие въвеждането на нови технологии, настъпва период на объркване и противоречия до отшумяването на “старите методи”. Такъв е моментът и в осветителната индустрия по отношение на бързото развитие на LED осветлението, което превръща тази технология в примамлива опция за цялостно осветление за търговски и промишлени нужди.

Предимствата на LED осветлението се крият в капацитета му за произвеждане на повече светлина за дадена единица ел. потребление, отколкото при всяка друга налична към момента технология.


› Реклама
› РекламаЗначението на новите методи за тестване
Специалистите, занимаващи се със строителство на търговски обекти, трябва да разберат, че сравняването на лумени (единица за сила на осветяване) вече не е вариант. Необходимостта от провеждане на изпитвания на цялата осветеност излезе на преден план, когато LED продуктите навлязоха широко на пазара.

Абсолютната фотометрия измества относителната фотометрия, която се използва в традиционните технологии за изпитване и предоставяне на данни. Абсолютната фотометрия измерва точното количество светлина, произведена от тестваното LED осветление, вземайки под внимание влиянието на топлинния поток върху продукцията.

И въпреки че всички източници на светлина са различни по отношение на излъчваната топлина (подаваната мощност и производствените разлики обикновено не са представени в данните от изпитванията), LED осветлението поставя важността от управлението на топлината на ново ниво.

Изходящите данни включват цялостния светлинен поток, интензитета на насочената светлина, цветността, цветната температура, индекс на цветопредаване, електричество, напрежение и мощност, след като осветителното тяло е стабилизирало излъчваната топлина.

Огромното разнообразие в LED цветовете, светлинния поток и напрежението в права посока може да доведе до създаването на подвеждаща информация, ако производителят реши да тества високопроизводителни артикули, вместо типичните произведени артикули. С оглед на тези характеристики и поради факта, че едно осветително тяло може да включва много LED артикули, е много малко вероятно да има два LED артикула с идентични работни показатели.

Лумените спрямо целта на ползване и насочеността на светлината не са нови концепции, но в момента са по-важни от всякога при изграждането на открити площадки, евакуационни маршрути, паркинги, осветление на вход и др. подобни приложения.

При сравняване на продукти е много важно да се знае как трябва да е насочено осветлението поради следните важни причини: изглед на сградата (през деня и през нощта), безопасност и качество.
В някои случаи, смяната на посоката на светлината може да е от полза. Тъй като LED осветителите трябва да бъдат оценявани различно, привидно най-добрият модел на осветление може да не доведе до най-удачната замяна.

Осветителни тела със сходно разпръскване на светлината и сила на осветление трябва да бъдат сравнявани по новите спецификации, за по-добър финансов анализ. Еднаквостта, цветната температура, цветопредаването и контраста са важни показатели за остротата на зрението, което е важно за всички обитатели на дадена сграда.

Еднаквостта при изпълнението е едно от преимуществата на добре изпълнената светодиодна осветителна система. Използвайки традиционни източници, проектантите и изпълнителите на осветителните системи често прекаляват в опитите си да компенсират липсата на еднаквост с изобилие от осветеност.

Подобрената еднаквост се изразява в наличието на по-малко неосветени площи, отколкото при традиционното осветление, а оттам и подобрение в изгледа и аспектите по безопасност.

Недобре осветените места стават все по-тъмни, когато лумените на осветителното тяло намаляват с времето. LED лумените намаляват по-бавно, отколкото това се случва при традиционното осветление, състоящо се от кварцови, метал-халидни или индукционни осветители. При осветителни технологии, където лумените на осветителните тела не намалят бързо, могат да се предвидят по-малко лумени, което спестява енергия и разходи.

Някои специалисти по осветителна техника нямат нищо против топлата светлина на обикновените HPS натриеви лампи, но за места, където се изисква по-бяла светлина или по-високо цветопредаване, LED осветителните тела са идеалното решение. По-студеното осветление и по-високото цветопредаване дават по-добър контраст и подобряват видимостта.

Мениджърите на търговски сгради, които отговарят за закупуването на осветителни тела, имат възможност да избират измежду много варианти на цветова температура.

Производителите на осветителни тела скоро ще подобрят почти до съвършенство начина на управление на светодиодните осветителни системи, което ще доведе до сериозна конкуренция за традиционните осветителни системи. Използването на дистанционно управление на осветлението на открити пространства ще се увеличи с оглед характеристиките на светодиодните осветителни системи при мигновено включване и необходимостта от пестене на енергия.

Увеличеното използване на дистанционно управление на осветителните системи за открити пространства ще промени цялостните разходи, ще изисква по-малко поддръжка и ще консумира по-малко енергия.

Bi-level осветлението, намалената консумация на енергия в периоди на незаетост, подаването на по-малко енергия на LED осветители в началните нива на експлоатация и постепенното увеличаване на подаването при износване на осветителя - всички изброени решения са начини за пестене на енергия.
Проектиране на осветителни тела
LED източниците трябва да бъдат групирани в осветително тяло. Този процес неминуемо ще доведе до постепенно намаляване на експлоатационните характеристики на LED осветлението. Затова проектирането на самото осветително тяло е много важно за бъдещата експлоатация.

За максимална експлоатация и ефективност на осветителното тяло, при проектирането трябва да се вземат предвид редица фактори. Те включват управлението на излъчваната топлина, изборът на оптични параметри и качеството на привода. Всички тези фактори могат да намалят количеството светлина на LED осветителя, като неадекватното проектиране може да доведе до сериозно намалена експлоатационна годност на осветителното тяло.

Изборът на ел. привод е може би най-лесен, тъй като производителите са добре запознати с техническия елемент на електронните устройства за управление, поради използването им във високочестотни устройства за управление на конвенционални осветителни системи. Необходими са различни техники на управление в зависимост от начина по който LED устройството разпръсква осветлението.

Лумените се разпръскват с Ламбертова проекция, за разлика от конвенционалното 360-градусово разпръскване на обикновените осветители. Най-ефективният начин за увеличаване на експлоатационната ефективност е с подходящо управление на излъчваната топлина. При възможно най-ниски температури на LED източника, произвежданата светлина ще се увеличи.

В допълнение, при по-ниски температури експлоатационната годност на LED осветителя ще се увеличи. При специално проектираните осветителни системи с LED осветители вече се постигат резултати от над 100 лумена на ват, с цветопредаване по-високо от 80 CRI (индекс на цветопредаване).

Те също така имат по-висока експлоатационна годност, каквато по-рано се постигаше само при лампи с висок интензитет, с много по-ниски индекси на цветопредаване и по-кратък живот.


 

Експлоатационен живот на LED осветителите
Произвежданата светлина е важен показател, но трябва да се вземе предвид и практическият живот на LED осветителя. Като всички източници на светлина, LED осветителят постепенно губи мощност с времето. Счита се, че осветителят е негоден в момент, когато количеството светлина е паднало на 70% от първоначалните стойности.

Този подход е подобен на този при конвенционалните осветители - краят на експлоатационния период се обозначава от падане на светлинния поток под 70% от оригиналните стойности. Така експлоатационният живот е определен като периода от първоначалното активиране на осветителя и момента, в който произвежданата от него светлина пада на 70% от началната му мощност. Това се обозначава с буквата L, и в спецификациите изглежда по следния начин: “L70, 50 000 часа” или “50 000 до L70”.

При извършването на оценка на LED осветление от ключово значение са следните фактори:
• как резултатите от изпитването на продукта се сравняват с атмосферните условия, при които се използва продукта;
• дали данните отразяват максималната или типичната мощност;
• дали цветовата температура и индексът на цветопредаване са подходящи за въпросното приложение;
• дали захранването и температурният баланс на LED източниците отговарят на спецификациите на осветителя;
• дали експлоатационният срок се отнася за цялото осветително тяло или само за намаляването на лумените на LED източника;
• доколко BUG класификацията е подходяща за нивата на лумените и съответното приложение;
• дали осветителното тяло се нуждае от контрол на фоновото осветление и как се отразява това на количеството произвеждана светлина;
• има ли опции за управление, които да са съвместими с даденото осветително тяло;
• каква е IP класификацията на цялото външно осветление (не само на оптичните, а и на електронните елементи). 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Нови материали в съвременното светодиодно осветлениеТехническа статия

Нови материали в съвременното светодиодно осветление

Съвременните LED осветители стават все по-незабележими  и естествено сливащи се с интериора благодарение на еволюцията при производствените материали. Сред водещите тенденции в областта на модерното светодиодно осветление са по-малките габаритни размери, по-тънките и компактни корпуси, както и все по-интегрираните осветителни системи, които предлагат подобрена ефективност, а на практика са почти невидими.

Съвременни подходи в осветлението за лабораторииТехническа статия

Съвременни подходи в осветлението за лаборатории

Лабораторната дейност е с висока визуална интензивност. И макар голяма част от лабораторната работа днес да се извършва от високотехнологични системи и автоматизирано оборудване, способността на човешкото око да вижда добре и да възприема правилно играе ключова роля за достоверността на резултатите от провежданите изследвания, независимо от сферата на научноизследователската дейност.

Високоефективно LED осветлениеТехническа статия

Високоефективно LED осветление

С навлизането на LED технологията в осветлението производителите се съсредоточиха върху непрекъснато повишаване на ефективността на светодиодите. Съвременните LED осветители стават все по-ефективни в допълнение към множеството им други предимства в сравнение с конвенционалните осветителни технологии - в пъти по дългия им живот, възможностите за икономии на енергия (по-малката им с до 75% консумация), по-високото качество на светлината и др.

ИКИС, Филип Шкембов: Българските фирми направиха сериозен скок в последните годиниИнтервю

ИКИС, Филип Шкембов: Българските фирми направиха сериозен скок в последните години

Управителят на ИКИС СЛ Филип Шкембов разказва за настоящето на осветителните технологии, както и за мястото на България и българските производители на световния пазар в експертно интервю за читателите на ТД Инсталации.

Актуални технологични тенденции в ОВК сектораТехническа статия

Актуални технологични тенденции в ОВК сектора

С прилагането на Директивата ErP за продукти, свързани с енергопотреблението, се повишиха и стандартите за жилищни централни климатични системи и термопомпи. В резултат на това производителите започват да адаптират продуктовите си линии, за да отговорят на новите регламенти за ефективност и изисквания за екодизайн.

Контрол на климата в търговски сградиТехническа статия

Контрол на климата в търговски сгради

Поддържането на комфортен микроклимат в търговските сгради при възможно най-ниски експлоатационни разходи е въпрос не само на правилен подбор на подходящото оборудване за климатичната, отоплителната и вентилационната инсталация, но и на оптималното им управление. Днес на пазара се предлагат различни решения, които осигуряват успешно управление на инсталациите и оптимизират оперативните разходи.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top