Осветление на подземни паркинги

01.05.2009, Брой 4/2009 / Технически статии / Осветление

 

Част II. Видове покривни панели и настилки

Инсталационните подове са гъвкаво и надеждно техническо решение, подходящо за улесняване на монтажа и оптимизиране на топологията както на електрически инсталации, така и на системи за отпадни води, сгъстен въздух, подово отопление и др. Във възможностите им е изпълнението на различни задачи, свързани с климатизация и вентилация на помещенията, като за целта в тях се монтират дифузори или други вентилационни панели. В продължение на темата от миналия брой на сп. Технологичен дом, в която ви запознахме с основните елементи в конструкцията на двойните инсталационни подове, в настоящата публикация ще обърнем внимание на видовете покривни повърхности и техните характеристики.

Панели за двойните подове
Повечето подови панели се изработват от ПДЧ, калциев сулфат, стомана или стъкло и имат клас на пожарозащита от F30 до F60. Плочите влизат една в друга чрез специални жлебове, слепват се и зрително образуват стабилна повърхност без фуги. Съобразно индивидуалните потребности, конфигурацията на кантовете осигурява затворени и отваряеми части в различните зони. Изваждането на панелите се осъществява лесно с помощта на вакуумен подемник (лапа). Системата се монтира на стоманени крачета, за да се изравнят неравностите на бетоновите плочи, характерни за грубото строителство. Плочите с лист от галванизирана стомана от долната страна позволяват високи натоварвания без използване на траверси между крачетата, което ги прави предпочитани в приложения, при които се изисква голяма достъпност на пространството под двойния под. Най-разпространеният вариант при инсталацията на двоен под са плочите от калциев сулфат и ПДЧ.
Плочи от калциев сулфат
Сред основните материали за изработване на двойния под е анхидритът, който се получава от хомогенна паста калциев сулфат, подсилена с естествени и минерални нишки. Неговата плътност е 1450 кг/м3. Произвежда се по специална технология - материалът се пресова, суши, калибрира и обработва, в резултат на което се получава хомогенен, влагоустойчив, негорим продукт с максимален технически и акустичен комфорт. При производството му са възможни отклонения от зададените размери максимум за дължина на страната - ± 0,2 мм; за дължина на диагонала - ± 0,3 мм и по отношение на дебелината - ± 0,2 мм.
Изборът на покритие за плочите от калциев сулфат се извършва на база на естетически, механични и електростатични изисквания. Плочите обикновено се изработват в три възможни дебелини: 30, 34 или 36 мм. Поради високото съдържание на калциев сулфат, ограничаване на шума в помещенията се постига дори чрез използване на плочи с малка дебелина. Резултатите от тестовете, проведени в лабораторни условия, варират в зависимост от типа на покритието. Плочите от калциев сулфат са подходящи за инсталация в офиси с нормално натоварване, компютърни помещения и индустриални сгради с високи натоварвания.


› РекламаЛесна адаптация на шофьора през деня
Осветлението в подземните паркинги следва да е проектирано така, че да осигурява нормална видимост за придвижване на хората от и до техните превозни средства, както и до изходите, асансьорите и стълбите. Необходимо е прецизно изчисляване на разстоянието между осветителните тела, така че да не се създават тъмни зони.
Също така ниските тавани в типичния закрит паркинг изискват прецизен контрол на светлинното разпространение, с минимални отблясъци в зоната за пряка видимост. Към осветителните тела се предявява изискването да бъдат с малка височина, да излъчват достатъчен светлинен поток, който да елиминира образуването на сенки и да създава усещане за простор. Както вече бе подчертано, разработени са специализирани рефлектори именно за изпълнение на изброените изисквания.
През деня, осветлението на входа на паркинга трябва да осигурява плавен преход между ярката дневна светлина и изкуствената светлина в него. Целта е, когато шофьорът излезе от ярко осветения паркинг, да може лесно да адаптира зрението си към осветлението навън. Електрическото осветление, в допълнение със слънчевата светлина на входа на паркинга, трябва да осигуряват светлинен фон, съответстващ на минималните критерии от таблица 1.

Използвани осветители в подземните паркинги
Осветителните тела за подземните паркинги са основно два вида. Първият - обхваща модели, които не са с широк ъгъл на разпространение на светлината и разполагат с плоски рефлектори. Вторият вид - включва осветителни тела с широк ъгъл на разпространение на светлината, позволяващ монтирането им на големи разстояния. При първия вид съществува възможност за добавяне на двойна светлоотразяваща система, която контролира отблясъците и позволява увеличаване на разстоянието между телата.
Осветителните тела с приложение в подземни паркинги обикновено са газоразрядни лампи с висок интензитет на излъчване - металхалогенни и натриеви лампи високо налягане. В допълнение, някои модерни осветителни системи използват отворени осветителни тела за постигане на още по-голям интензитет на излъчване. В някои случаи се инсталират натриеви лампи ниско налягане.
Сред широко използваните осветители за подземни паркинги са и луминесцентните лампи. По света съществуват и паркинги, при които с оглед постигане на оптимален разход на енергия и голяма дълговечност на източниците, осветлението е решено със светодиоди.

Предимства на LED моделите
Добре известно е, че светодиодните осветители са сред най-съвременните решения в областта на осветителната техника. Използването им в осветяване на подземни паркинги обаче все още не е широко разпространено.
За паралел, светлинната им ефективност е между 50 и 100 lm/W, докато при лампите с нажежаема нишка е 12-15 lm/W, а при луминесцентните - около 50 lm/W. Крайният резултат е осигуряване на желана сила на светлината с десет, а понякога и с повече пъти по-малък разход на електроенергия. Например, 12-ватов LED източник би могъл да дава светлинен поток колкото 150-ватова лампа с нажежаема нишка.
Сред останалите предимства на светодиодното осветление е дългият им работен цикъл. Животът им е средно 50 000 часа, като вече не са малко LED със 100 000 часа живот.
Дългият срок на експлоатация позволява запояване на светодиодите, вместо завиването им. Така се избягват редица повреди, дължащи се на лош контакт, независимо от причините за възникването им (окисление, умора на материала и др.). Предлагат се и LED осветители за монтаж в пътни и подови настилки, чрез които се осъществява очертаване на алеите за придвижване в подземните паркинги. Върху тях спокойно могат да преминават коли, тъй като издържат статичен товар до 2 тона.
Независимо от вида на използвания светлинен източник, осветителните тела, инсталирани в подземен паркинг, трябва да притежават няколко основни характеристики - влагоустойчивост, здравина, устойчивост на вибрации и други.
 Аварийно осветление на подземните паркинги
У нас трудно би могъл да се намери паркинг в жилищна сграда с аварийно осветление. Въпреки това обаче, в редица приложения изграждането на аварийно осветление е от изключителна важност. Както е известно, функцията на аварийното осветление е да възстанови осветяването в паркинга при цялостно или частично отпадане на основното захранване. Това осветление се специфицира според необходимата продължителност и сила на светене, оптималното разстояние и взаимно разположение между отделните осветители, времената за работа в авариен режим и други характеристики.
За разлика от аварийното основно осветление, евакуационното има за цел да осигури достатъчна осветеност на изходните маршрути и безопасността на хората, напускащи паркинга поради възникнали аварийни ситуации. Важна характеристика на евакуационното осветление е продължителността на светене. Тя е различна в зависимост от конкретното приложение на осветителите. По принцип, за да се осигури оптимална работа на системите, европейската стандартизационна база регламентира различни тестови мероприятия, свързани с проверка на изправността им.


 

Захранване и местоположение на осветителите
Към осветителите за аварийно осветление - основно и евакуационно, съществува изискването да се захранват от независим източник на напрежение или да се превключват към него автоматично, при внезапно отпадане на основното захранване. Регламентирана е не само приложната област на евакуационното осветление, но и конкретното местоположение на осветителите. Съществуват и ясни изисквания по отношение на големината на надписите върху табелите.
В зависимост от конкретния случай контролните органи разполагат с правомощията да изискат поставянето на евакуационни табели и на допълнителни изходни маршрути. Сред местата, на които се поставят евакуационни осветители, са - близо до всяка изходна врата и противопожарно табло. По отношение на стълбищата изискванията са много строги - необходимо е всяко стъпало да бъде осветено от директно насочена светлина.

Осветяване на изходния маршрут
По отношение на евакуационното осветление, означаването и осветяването е задължително и при всяка промяна в нивото на пода, посоката на маршрута, при пресичане на коридори и на всеки външен изход. Приблизителното разстояние между евакуационните осветители е около два метра. Принципно, дистанцията между отделните осветители зависи от фотометричните им характеристики. При изграждане на евакуационни осветителни системи на основни изходни маршрути с ширина до два метра се изисква осигуряване на осветеност от минимум 0.2 lx по централната линия на коридора и 0.1 lx на един метър от нея. За осветяване на широки коридори, нормираната осветеност е със средна стойност 1 lx.
Освен да осигурят подходяща осветеност, системите за евакуационно осветление имат и важната задача да информират и ориентират хората за всяка промяна в основния и допълнителните изходни маршрути от сградата. За тази цел е разработена строга система от типизирани стандартни символи, общи за всяка от държавите, членки на Европейския съюз. Чрез подреждането им съобразно спецификите на конкретния изходен маршрут движението на хората по него се улеснява. Минималното видимо разстояние на изходно означение, регламентирано стандартизационно, е приблизително 200 метра.

Автоматично управление на осветлението
За постигане на основните изисквания към осветителните тела в подземните паркинги - енергийна ефективност и дълъг експлоатационен живот, се използват различни технически решения, част от които е, например, свързване на инсталацията към системата за сграден мениджмънт. С нейна помощ могат да се програмират различни режими на работа на осветлението в паркингите, така че да се постигне максимална енергийна ефективност. За целта в системата се интегрират различни видове датчици, като например сензори за присъствие, които регистрират отсъствието на движещи се обекти и изпращат сигнал до контролния модул. В зависимост от предварително зададените режими модулът изключва осветлението напълно или го димира до минимум след определен интервал от време.
Във възможностите на системата е и енергоспестяващ режим на работа, при който се изключват последователно различни осветителни тела, с оглед увеличаване на експлоатационния им срок и постигане на енергийна ефективност. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Решения за зонално отопление и климатизацияТехнически статии

Решения за зонално отопление и климатизация

Системите за зонално отопление и климатизация са едно съвременно енергийно ефективно решение, с което се постига оптимален комфорт на средата. От обзорната статия ще научите какви са предимствата на тези системи и какви са стъпките за проектирането и изграждането на една ефективна инсталация.

Влагозащитено LED осветлениеТехнически статии

Влагозащитено LED осветление

Редица съвременни битови, търговски и индустриални приложения налагат използваните осветители да разполагат с дадена степен на защита от прах, замърсяване и влага с цел гарантиране на тяхната безпроблемна и дългосрочна експлоатация. Особен риск при електрическите инсталации представлява влагата, която може да създаде опасност не само за електрооборудването и материалните активи, но и за обитателите и ползвателите на помещенията със специфична среда.

5G технологии в сградната автоматизацияТехнически статии

5G технологии в сградната автоматизация

С въвеждането на петото поколение клетъчни мрежи, известно като 5G, възникват множество нови възможности в сферата на интелигентните сгради. 5G технологиите обещават да изиграят ролята на катализатор за повсеместното популяризиране на платформата Internet of Things и разширяването на функционалността й.

Актуални продукти и решения в сградното водоснабдяванеТехнически статии

Актуални продукти и решения в сградното водоснабдяване

Качеството на материалите, функционалността на продуктите и инсталационните процедури и ефективността на технологиите са сред водещите приоритети при съвременните сградни решения за водоснабдяване. Динамичното развитие във всички направления на сегмента през последните десетилетия води до множество иновации при умното управление на водните ресурси, контрола на течовете, качеството на питейната вода, системите за пречистване, материалите и т. н.

Интелигентни технологии за пожароизвестяване и пожарозащитаТехнически статии

Интелигентни технологии за пожароизвестяване и пожарозащита

Съвременните сгради се нуждаят от максимално ефективни технологии за пожароизвестяване, които да обезпечат безупречната сигурност на обитателите и материалните активи и да гарантират надеждна работа в продължение на дълги години. Правилно проектираните, инсталирани и поддържани умни решения за пожарна защита могат в допълнение да осигурят още високоавтономна работа, прецизна детекция на опасностите, ниски експлоатационни разходи и разноски за обслужване и т. н.

Изкуствен интелект в управлението на сградно ОВК оборудванеТехнически статии

Изкуствен интелект в управлението на сградно ОВК оборудване

Високотехнологични иновации като изкуствения интелект и машинното обучение играят важна роля в постигането на нисковъглеродното бъдеще на съвременните умни сгради и градове. Тази интересна закономерност се обяснява с все по-широкото реализиране на Internet of Things платформи за управление на сградните системи и услуги, включващи AI-базирани сензори и устройства за събиране на данни.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top