Отдалечен мониторинг на ОВК системи

18.06.2021, брой 3/2021 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Отдалечен мониторинг на ОВК системи
  • Отдалечен мониторинг на ОВК системи
  • Отдалечен мониторинг на ОВК системи

Техническа статия

 

Прилагането на процес за контрол на качеството, който е измерим и повторяем, е единственият начин да се гарантира ефективността на системите в една сграда. Наличието на план за контрол на качеството на ОВК услугите е от решаващо значение при нормални обстоятелства, но след настъпилите епидемични усложнения в живота на всички ни не остана място за никакво съмнение, че гарантирането на върхова ефективност на ОВК системите е абсолютно задължително условие за здравето, комфорта и благополучието на всеки у дома, на работа и в обществените помещения.

Последните проведени проучвания показват, че 60% от системите за ОВК работят при показатели под специфицираните от производителя. Отклонението от спецификациите може да означава голямо увеличение на потреблението на енергия. Например 10% понижение в капацитета на дадена система може да се равнява на загуба на почти два пункта в съотношението на сезонната енергийна ефективност (SEER), а 23% под капацитета й може да означават до 52% загуба на ефективност.

За да поддържат максимална ефективност на инсталациите, специалистите препоръчват на собствениците на жилища и сградните мениджъри да планират провеждане на редовно обслужване на системите. Съществуват обаче редица проблеми с този подход. Ако нивата на охлаждащата течност са в норма, филтрите са чисти и няма други проблеми, организирането на екип и провеждането на обслужване може да се окажат излишни. Това води до ненужни разходи и неудобства за собственика на жилището или сградата.

От друга страна, дори ако току-що е извършена дейност по поддръжка на системата, може да възникне теч и/или дори да се повреди компонент непосредствено след обслужването. Проблемът може да не бъде забелязан от собственика на жилището и следователно да не бъде отстранен до следващото планирано обслужване. Това може да доведе до постоянно увеличаване на сметките за комунални услуги за собственика на жилището и до много по-мащабни повреди в ОВК системата.

Това стимулира компаниите да разработват все по-усъвършенствани хардуерни и софтуерни продукти, за да предоставят средства за мониторинг и поддържане на оптимална производителност на сградните ОВК инсталации.

Икономически ползи и оптимизиране на поддръжката на климатичните системи

Системата за наблюдение може да включва сензори, инсталирани в различни точки за контрол на отделните параметри. Същите сензори, които се използват от климатичната система, служат за наблюдение в режим на отопление. Базиран на Wi-Fi микропроцесорен блок измерва изходните показания на инсталираните сензори и предава данни към облачна база на всеки 60 секунди.

При най-базовата система на наблюдение, включваща сензор за температура на отработения въздух, сензор за температура на постъпващия въздух и сензор за дебита, инсталиран към вентилатора, тази честота на регистриране осигурява 1440 точки на опробване за инсталацията на всеки 24 часа. Съхранените данни могат да бъдат изтеглени чрез отдалечен достъп и анализирани от софтуерно приложение.

Най-осезаемата и пряка икономическа полза от внедряване на система за отдалечено наблюдение на ОВК се изразява във възможностите, които тя предоставя, за оптимизиране на функционалния капацитет на инсталацията. Например при инсталация с описаните по-горе параметри софтуерната програма за управление може да предостави графично изобразена информация за процентното съотношение между разликата в температурите за даден интервал на работа на климатичната система делта T/AC, както и за текущите стойности на температурата на входящия и тази на изходния поток. Чрез прилагането на филтриращи алгоритми към набора от данни се установяват значимите резултати за делта Т, които ще елиминират влиянието на влажността на въздуха и преходните (стартови) измервания, тъй като тези данни изкривяват картината на действителната производителност на ОВК системата, която се наблюдава. Така потребителите добиват максимално достоверна информация за оптималната работа на инсталацията.

Системата за отдалечен мониторинг предоставя също така изключително важна информация, базирана на данни от измервания за интервал от време. Използваният софтуер осигурява възможности за анализ на резултатите от времето за активиране. Под време за активиране се има предвид времето (в минути), за което системата преминава от състояние на пълен покой до 63,2% от крайното стабилизирано състояние на работа. Добре функционираща климатична инсталация трябва да достигне стабилни работна температура и оперативно състояние в порядъка на 5 – 10 минути. Тези данни биха били от изключителна полза за ранното откриване на проблеми като изтичане на хладилен агент, тъй като може директно да се проследи моментът, в който достигнатата работна температура при стабилно работно състояние започне да се понижава и да се отчете промяна в параметрите на инсталацията. Внедряването на система за дистанционно следене ще ускори диагностиката на подобни проблеми и ще позволи своевременна намеса и отстраняването им, като това ще спести възникването на съпътстващи щети и допълнителни разходи.
Един пример за икономическата полза от система за дистанционно наблюдение при отоплителен режим на работа е случай, при който софтуерът за управление анализира регистрираните данни от температурните пикове. При по-обстойно проучване на необичайни крайни стойности на температурата, настъпили за определен период, се оказва, че отоплението работи нормално, но не и вентилаторът. Високата температура задейства термореле,което изключва отоплението и след период на охлаждане отоплението и вентилаторът заработват. Задълбочената диагностика на ОВК системата разкрива ранни признаци на дефектиране на стартовия кондензатор на двигателя на вентилатора.

Внедряването на системи за мониторинг и диагностика на ОВК в сградите осигурява директен инструмент за минимизиране на загубите на мощност, както и средства за определяне на текущото работно състояние на инсталацията и предприемане на своевременни мерки.

 

Съвети при избор и инсталация на система за мониторинг

Като цяло системите за наблюдение се инсталират и настройват сравнително бързо и лесно и потребителите често могат да направят това и сами, без да наемат специалист. Инсталациите обаче могат да бъдат по-ангажиращи, когато е предвиден интерфейс и взаимодействие със система за сградна автоматизация или система за сградно управление (BAS/BMS). Тогава съдействието от специалист е желателно.

Фирмите доставчици изискват да им бъде предоставена подробна информация за функциите и обхвата на ОВК системата, която трябва да се оборудва с автоматизация за мониторинг. На база тази информация техен представител ще определи типа система, която би обслужвала най-добре операциите на инсталацията, броя на необходимите базови модули и видовете сензори. Важно е да се вземе предвид потенциална нужда от разгръщане на системата в бъдеще и разширяване на инфраструктурата. Специалистите препоръчват да се избере система за автоматизирано наблюдение, която предоставя актуализации на състоянието в реално време от приложение за смартфон, мобилно устройство или компютър.


 

Системата за дистанционно наблюдение най-често се основава на облачна технология и MODBUS съвместимост. MODBUS е комуникационен протокол, базиран на архитектурата главен-подчинен или клиент-сървър, за програмируеми логически контролери. Той позволява данните за състоянието на ОВК оборудването, контролирано от система за автоматизация/управление на сградата (BAS/BMS), да достигнат до потребителите. Много устройства за наблюдение могат лесно да взаимодействат с всяко оборудване, което се контролира от BAS/BMS. Важна характеристика, която потребителят трябва да изисква, е устройството да може да изтегля стойности от всяко оборудване или сензори на MODBUS и да предоставя тази информация от разстояние. Потребителите трябва да разполагат с функции за задаване на ограничения за аларми въз основа на получените от дата логерите данни.

Безжична връзка може да се използва както за комуникиране на данните от системата към потребителя, но също така и за комуникация между системата и сензорите. Някои системи за мониторинг задължително изискват връзка с интернет, за да предават своите данни на потребителите, но ако това не е възможно, са налични клетъчни системи. Сензорите комуникират с базовото устройство или чрез кабели, които ги свързват към устройството за наблюдение, или безжично чрез вградени радиопредаватели, които комуникират с базовото устройство.

Като минимум специалистите препоръчват инсталирането на сензори за следните приложения и зони на активност на системата – котелно помещение (следене на работата на помпена система), чилъри (следене на функциите на честотни регулатори, температура, статус и др.), контролно табло на инсталацията (комуникация с BAS/BMS, температура, влажност и др.), термопомпи, вентилатори, климатик и помпени агрегати (следене на вибрации, електрически характеристики, влажност и др.). 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Системи за автоматизация на летищни терминалиТехническа статия

Системи за автоматизация на летищни терминали

Все повече летищни оператори инвестират в съвременни средства за автоматизация на различни процеси и дейности с цел да преодолеят предизвикателствата, свързани с непрекъснато нарастващия брой пътници и физическите ограничения по отношение на наличното пространство и капацитет на съществуващите сгради и материални активи.

Енергийно ефективни климатични камериТехническа статия

Енергийно ефективни климатични камери

Климатичните камери са ключов елемент от сградните ОВК системи в битови, търговски и промишлени приложения, а ефективната им работа е един от най-важните аспекти по отношение на рентабилната им експлоатация. Постигането на оптимална енергийна ефективност при оборудването от този тип е сериозно предизвикателство за мениджърите на сградния фонд и е въпрос на комплексна комбинация от адекватното му проектиране и оразмеряване и правилното му използване.

Вентилационни системи за подземни паркинги и гаражиТехническа статия

Вентилационни системи за подземни паркинги и гаражи

Системите за импулсна вентилация предлагат съществена възможност за спестяване на пространство в сравнение с конвенционалните решения с въздуховоди, както и огромен потенциал за енергийни спестявания благодарение на факта, че за функционирането им е необходим малък брой вентилатори, разположени стратегически на територията на паркинга.

Решения за зонално отопление и климатизацияТехническа статия

Решения за зонално отопление и климатизация

Системите за зонално отопление и климатизация са едно съвременно енергийно ефективно решение, с което се постига оптимален комфорт на средата. От обзорната статия ще научите какви са предимствата на тези системи и какви са стъпките за проектирането и изграждането на една ефективна инсталация.

5G технологии в сградната автоматизацияТехническа статия

5G технологии в сградната автоматизация

С въвеждането на петото поколение клетъчни мрежи, известно като 5G, възникват множество нови възможности в сферата на интелигентните сгради. 5G технологиите обещават да изиграят ролята на катализатор за повсеместното популяризиране на платформата Internet of Things и разширяването на функционалността й.

Технологии за интелигентни сгради – тенденции, данни и прогнозиБизнес

Технологии за интелигентни сгради – тенденции, данни и прогнози

Експертите и пазарните анализатори в областта на интелигентните сгради се надпреварват да дадат най-актуалната и изчерпателна дефиниция на този технологичен феномен и да изкажат мненията и прогнозите си докъде се простират възможностите на решенията в сегмента, както и имат ли изобщо лимит.

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency SofiaИнтервю

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency Sofia

Материалът под формата на интервю със специалистите, работили по високотехнологичните сградни инсталации на новооткрития хотел Hyatt Regency Sofia, представя решенията, обезпечаващи функционирането на сградата – системите за автоматизация и управление на електроинсталациите и енергийната ефективност, внедрените иновации в областта на осветлението, отоплението, вентилацията и климатизацията и нововъведенията при системите за сигурност.

Сензори в сградната автоматизацияТехническа статия

Сензори в сградната автоматизация

Дигитализацията задава нови стандарти в експлоатацията на модерните сгради. Сградните инсталации еволюират в услуги, в свързани платформи с подобрена гъвкавост и функционалност.
Взаимодействието между човека и неговия дом или сградата, която обитава, се превръща в комплексен двупосочен процес. Това е възможно благодарение на напредъка при сензорните технологии.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top