Отново е време за косене…

01.07.2007, Брой 7/2007 / Техническа статия /

 

но вече с акумулаторна косачка

Запитвали ли сте се как се чувства куче, вързано на синджир? Подобно е положението на работещия с косачка, захранвана от електрическата мрежа. Кабелът често се оказва къс и част от моравата не може да бъде достигната без допълнителен удължител. Досадна е и необходимостта от повишено внимание при косенето - да не се оплете кабелът в дърво, храст или краката ни, да минава по най-краткия път и най-вече да не попадне под ножовете на косачката. Безспорно улеснение са косачките с акумулатори, за които разказва Стефан Куцаров

Доброто косене
изисква остри ножове. Това отлично знаят старите косачи, които периодично спират и с брус точат косите си. Острата коса не само изисква по-малко усилие, но отрязва и тънките тревички. При моторните косачки по-малкото усилие не е от кой знае какво значение, тъй като не се изисква от работещия. Остава хубавото окосяване и добре изглеждащата поляна след него. Но далеч не е достатъчно тревата да е равномерно окосена. Острите ножове я отрязват, докато изтъпените я откъсват, резултат от което е бързото й пожълтяване след косенето. Същевременно не трябва да се забравя, че за да не отслабва и не се разрежда тревата, при косенето трябва да се отрязва не повече от 1/3 от нейната дължина. В периода на бързия й растеж това означава косене на 3-4 дена.

Препоръчва се при доста израсла трева най-напред тя да се остави с дължина 4-5 сантиметра и след това (примерно след ден-два) с преминаване в перпендикулярна посока постепенно да се намали до 2,5-3 сантиметра. По принцип колкото по-гъста е тревата, толкова по-ниско може да се окосява. Най-напред е добре да се започне от ъглите, след което се окосява останалата част чрез зигзагообразно преминаване по нея, докато в наклонените части косачката се движи по диагонал.

Ножовете

Жъненето се води за по-прецизна селскостопанска дейност от косенето - при него доброто отрязване на стъблата е особено важно, за да не се отронват част от зърната. Многогодишният опит на създателите на механизирани жътварки е показал, че най-добри резултати се получават от ножове, разположени спираловидно по повърхността на барабан. Това се използва и в част от косачките за трева. При въртенето на барабана тревата попада между неговите ножове и друго неподвижно поставено острие. Резултатът е отрязване като с ножица, което безспорно е най-доброто. При това ножовете не се докосват (както при ножицата), което е причината да трябва да се заточват едва след няколкогодишна употреба (при някои модели на 10 години). За сметка на това заточването е сравнително сложно. Колкото повече са ножовете, толкова по-качествено е косенето, но барабанът става по-тежък и скъп. Увеличаването на диаметъра му обуславя по-гладко движение на косачката, но размерите и теглото нарастват, а с това маневрирането й се затруднява. Някои ножове изискват напръскване със силиконов спрей преди всяка употреба.

Друг вид са въртящите се ножове, които представляват дълга и тънка метална пластина с режещи части в двата си края. При бързото им въртене те отсичат тревата като със сабя. Предимство освен по-простия им монтаж е по-рядко случващото се блокиране на електродвигателя поради натрупване на трева (например когато е твърде висока) и по-лесното заточване. За сметка на това отрязването на тревата не е така прецизно, както с барабан (сабята не сече така добре, както реже ножицата).

АкумулаторитеВ косачките се използват три вида акумулатори, всеки със своите предимства и недостатъци.

Съвременните оловни акумулатори като правило са херметизирани и не се нуждаят от никакво. Те са с напрежение 12 V или 24 V и изискват време за зареждане между 12 и 24 часа. С последното трябва да се внимава, тъй като в проспектите на косачките се дават и по-малки времена (4-6 часа), но те са за частично зареждане на акумулатора (например до 80% от капацитета му). Оловните акумулатори издържат големи токове, например при спиране на електродвигателя поради блокиране на ножовете. Сравнително евтини са и използват прости зарядни устройства. Няма опасност от повредата им, ако продължат да бъдат свързани към зарядното устройство след зареждането им. Сериозен недостатък е значителното им тегло, обикновено между 4 и 7 килограма.

Никел-кадмиевите (NiCd) акумулатори, постепенно се изместват от никел-хидритните (NiMH), които са с по-добри параметри, и не съдържат отровни вещества. Напрежението им е както при оловните и изискват същото или по-малко време за зареждане (в някои случаи 3-8 часа). След приключването му не е задължително да бъдат сваляни от зарядното устройство, което от своя страна е по-сложно и малко по-скъпо. Тези акумулатори са по-леки от оловните, като теглото им обикновено е 2-3 килограма.

Настоятелно се препоръчва двата вида акумулатори да се зареждат след приключване на косенето и то когато вече са изстинали. Нещо повече, когато косачката няма да се използва дълго време (например през зимата), акумулаторът трябва да се зарежда през интервали от време. В противен случай експлоатационният му срок значително намалява.

Най-модерният вид, който си пробива път и при косачките, са литиево-йонните (Li-Ion) акумулатори. Обикновено те са с напрежение 36 V, а за пълното им зареждане е достатъчен 1 час. Нещо повече, за разлика от другите два вида, те позволяват винаги да бъдат дозареждани (без да се чака пълното им разреждане), както и да бъдат свалени от зарядното устройство без да са напълно заредени. Всичко това са безспорни предимства, които улесняват и ускоряват работата с косачката. Трябва да се прибави, че теглото им е 5-6 пъти по-малко от това на оловните и обикновено е 1,2-1,5 килограма. И още едно предимство - те може да не се използват година и повече без да е необходимо периодичното им зареждане, както на другите. Какъв е все пак недостатъкът им? По-високата цена.

Броят на циклите заряд-разряд и на трите вида акумулатори е между 500 и 1000, след което те се заменят с нови. Необходимостта от замяна се познава по това, че със зареден акумулатор вече се окосява значително по-малка площ.

Самото зареждане трябва да се прави само със зарядното устройство на самата косачка, на сухо и неогряно от слънце място. При някои модели косачки акумулаторът трябва да се свали за зареждане, а при други това не е необходимо. След първоначалното зареждане на никел-кадмиев акумулатор трябва да се изчакат 24 часа и тогава косачката да се използва.

Значителна част от новозакупените незаредени акумулатори достигат реалния си капацитет след 4-5 цикъла заряд-разряд. Поради това не трябва да се учудваме, че в началото се окосява по-малка площ от дадената в проспекта на косачката.

 

Съхраняването на акумулаторите трябва да е на сухо и без опасност от замръзване и от пряка слънчева светлина място.

Акумулаторни косачки с барабан

Обикновено те са с две сравнително големи колела, между които е барабанът, а над него са акумулаторът и електродвигателя. Последният върти само барабана, а придвижването на косачката се извършва от работещия. Много от моделите имат възможност да работят и като косачки с ръчно задвижване. Акумулаторът им се изважда и със съответния бутон те се превключват в ръчен режим, при който барабанът се върти от колелата.

Някои косачки са с кош за събиране на окосената трева, а други - без. В последните тревата допълнително се раздробява на много ситни парченца, които се разпръскват по поляната и при гниенето си се превръщат в чудесен естествен тор. Дължината на барабана, която е и широчина на окосяваната ивица, е между 30 и 40 сантиметра.

Един от първите въпроси при избора на косачка е: “Колко е времето на работа или каква площ може да се окоси с едно зареждане?” Един от тези параметри се дава задължително в проспекта, но не трябва да се забравя, че стойностите им са приблизителни, тъй като зависят от вида и височината на тревата - при по-висока и твърда трева те са по-малки. Времето е между 30 и 75 минути, а площта - от 180 до 600 квадратни метра.

Теглото на тези косачки е между 9 и 16 килограма, а височината на окосената трева - от 1 до 6 сантиметра. Някои модели са снабдени със своеобразен ключ (пластинка със специален профил) и могат да работят само при поставянето му. Също част от моделите имат автоматичен изключвател, който спира електродвигателя при блокиране на барабана.

Често косачките с барабан се продават разглобени. При сглобяването им особено внимание трябва да се отдели монтирането на барабана и неподвижния нож, за да не се опират един в друг, нито да са твърде раздалечени. Добре монтираният барабан при завъртане с ръка с лекота отрязва вестник или лист хартия. Подобна проверка е добре да се прави примерно веднъж годишно и при нужда да се регулира положението на неподвижния нож. Тези косачки се препоръчват за равни и гладки площи с хубава трева, като трябва да се има предвид, че подържането им е по-трудно.

Акумулаторни косачки с въртящ се нож

Те се предпочитат за по-неравни площи, както и за по-трудна за косене трева (дори диворастяща). На външен вид се различават от тези с барабан преди всичко по четирите си колела. Единственият нож е в долната им част и се върти успоредно на земята. Монтирането му е лесно и не изисква никакви регулировки. Косачките практически винаги са с кош за събиране на тревата. Широчината на окосяваната ивица е равна на дължината на ножа и е между 33 и 49 сантиметра. Времето на косене с едно зареждане е подобно на косачките с барабан, но окосяваната площ може и да е по-голяма - между 300 и 1400 кв. метра. Също по-дълга може да е окосената трева - между 3,8 и 9 сантиметра, а теглото да е по-голямо - от 19 до 35 килограма. Изключение правят моделите с литиево-йонни акумулатори с минимално тегло около 14 килограма, но окосяваната площ с едно зареждане е 100-150 кв. метра.

А какво ще кажете да се настаните

с чаша студено питие

на масичката пред вас и с вестник в ръка, докато косачката сама тихо и кротко си върши работата? Приятен сън или сцена от фантастичен филм? Нито едно от двете, а реалност с косачките-роботи, които сами свободно се движат по поляната. Е, не съвсем свободно, тъй като най-напред трябва за маркираме мястото за косене. Това се прави с дълъг изолиран проводник, който е една от принадлежностите на косачката. С пластмасови клинове той се прикрепва към земята, като може да огражда дървета, храсти, “островчета” с цветя, чешми и други подобни места без трева. Двата края на проводника се свързват към специален прибор, който създава слабо електромагнитно поле около него. То не вреди на хора и животни, нито влияе на домашните уреди, но се “улавя” от косачката. Все едно, че над него е издигната невидима стена, която не й позволява да излезе извън оградената зона. Самият прибор се захранва от поставена в него батерия и се поставя извън оградената зона, обикновено върху специално предвидено за това колче, забито в земята.

При наличие на поляната на повече места, които трябва да бъдат заобикаляни, е по-лесно тя да бъде разделена на няколко зони. Същото е в сила и когато в двора има няколко места за косене. Всяка зона трябва да има свой собствен прибор за създаване в нея на електромагнитно поле. След завършване на работата в която и да е от тях косачката трябва да бъде преместена в друга, поради което се препоръчва зоните да са до четири. Същевременно не е удобно и ефективно да се ограждат малки зони и косачката да се мести между тях. Затова в повечето модели е предвиден и ръчен режим на работа, при който те се използват като обикновени косачки.

Височината на окосената трева е в зависимост от модела и може да бъде между 2,5 и 8 сантиметра. Може да се задава и скоростта на движение на косачката - обикновено има 4-6 скорости за движение на преден ход и 1-2 за движение на заден ход, които не надхвърлят 50-60 сантиметра в секунда (около 3 пъти по-бавно от нормален човешки ход).

За започване на работа косачката се поставя в една от зоните и чрез натискане на бутона й се пуска в движение. Сега вече може спокойно да седнем и забравим за нея. Тя сама се движи зигзагообразно и след като премине няколко пъти през цялата поляна (за да се осигури максимално добро окосяване) трябва да я спрем чрез изключване на прибора за създаване на електромагнитно поле. Като правило косачките-роботи са без кош, тъй като поставянето му би затруднил движението им.

Самото косене се извършва с въртящи се ножове, обикновено три. Те се движат с 5000-6000 оборота в минута и трябва да се сменят след около 200 часа работа. За по-голяма безопасност, при повдигане на единия край на косачката с 2,5-3 сантиметра, въртенето на ножовете автоматично спира след по-малко от секунда. Тази полезна предпазна мярка води до едно ограничение - не могат да се косят площи с наклон над петнайсетина градуса.

Широчината на окосяваната лента е между 45 и 60 сантиметра, а максималната площ, окосявана с едно зареждане - между 1000 и 2000 кв. метра.

При движението си косачката може да се сблъска с предмет, например неоградено дърво или оставен на поляната стол. Когато той е с височина над 15-тина сантиметра тя спира и автоматично сменя посоката на движението си (както правят това много от движещите се детски играчки). При ръчен режим на работа сблъсъкът води до автоматично спиране на въртенето на ножовете.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Автоматизирани входно-изходни устройства за платени паркингиТехническа статия

Автоматизирани входно-изходни устройства за платени паркинги

Компонентите в системата за управление на паркинга се определят от наличния бюджет, експлоатацията на съоръжението, целите, рисковете за сигурността и вида на паркинга. В повечето случаи най-добрата практика е устройствата за контрол на достъпа, автоматизираните входно-изходни терминали и софтуерът да се комбинират в зависимост от конкретните нужди на оператора.

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисииТехническа статия

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

С увеличаване на стремежа за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., предприемането на мерки вече няма да е ограничено само до големите бизнеси. За много компании това ще наложи повишен фокус върху стратегии за енергиен мениджмънт и по-голяма необходимост от възможности за демонстриране на прогреса спрямо целите.

Димоотводни системиТехническа статия

Димоотводни системи

Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

Фасадни соларни инсталацииТехническа статия

Фасадни соларни инсталации

Фасадните соларни системи осигуряват множество предимства по посока повишаване на енергийната ефективност на модерните сградни конструкции. В допълнение към възможности за гъвкаво генериране на енергия за собственото потребление на сградата, те намаляват нивата на шум от външната среда, допълнително оптимизират изолацията и топлинния профил и позволяват креативно изпълнение на остъкляването. Специални тънкослойни фотоволтаични модули и цялостни соларни инсталации могат да бъдат интегрирани във фасадите както на нови, така и на съществуващи сгради.

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Противопожарни помпиТехническа статия

Противопожарни помпи

Противопожарните помпи са ключов елемент от системите за пожарогасене в сгради, а от ефективната им работа зависи надеждността на цялата пожарна защита на обекта. Неслучайно често биват определяни като "сърцето" на всяка пожарна инсталация.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top