Отопление на открити площи

20.11.2013, Брой 5/2013 / Техническа статия / ОВК оборудване

 

Отоплението на открити площи като градини, тераси, открити търговски обекти и други би могло както да създаде комфорт през студените месеци, така и да спомогне за решаването на редица проблеми като предотвратяване на заледяването например.

След въвеждане на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места възможностите за отопление на откритите пространства са едно добро решение за осигуряване на комфорт на клиенти и служители.

Възможностите за отопление на открити площи не са малко и изборът зависи основно от целта на отоплението. Едни от най-често използваните тела за отопление на тераси и градини са инфрачервените отоплителни тела.


› РекламаИнфрачервено отопление
Слънцето е естествен източник на инфрачервена топлина. Използването на инфрачервено отопление не замърсява отопляваната зона. То не създава прах, газове, миризми, шум и не изисква поддръжка. Тъй като тялото, по-скоро нашата кожа, поглъща инфрачервените вълни пряко, веднага се създава усещане за топлина.

В резултат на това в стаи, отоплявани от инфрачервени системи, усещането за топлинен комфорт е при вътрешна температура на въздуха от около 2 °C по-ниска от стаи, отоплявани с конвенционалните отоплителни системи. Това съществено помага за намаляване на енергийното потребление, респективно на разходите за отопление.

Съвременната технология на инфрачервените отоплителни тела се отличава с това, че излъчваната от тях топлина загрява материята (телата, предметите), а не въздуха в помещенията. По този начин още с включването им се постига затопляне, дори когато се използват на открити пространства.

Ефектът е подобен на слънцегреенето, но без вредния ефект на ултравиолетовите лъчи. Принципът им на работа ги прави ефективни дори и при наличието на вятър.

Също както слънцето, инфрачервените отоплителни тела излъчват невидими инфрачервени вълни, които директно затоплят обектите и телата около тях. Излъчената енергия достига директно до хората и предметите без използването на въздуха като средство за транспортирането й и на практика няма загуба на топлина и енергия. От своя страна, тези обекти абсорбират и отразяват получената топлинна енергия.

Инфрачервените излъчватели, предназначени за отопление на открити площи, са подходящи за локално отопление на открити площадки, веранди, улични кафенета и други. С тях успешно се постигат комфортни условия при ниски температури на външния въздух. Те са безопасен и икономичен начин за отопление, загряващи хората и предметите, намиращи се в техния обсег, до подходяща температура.
Електрически и газови
Инфрачервените отоплителни тела, използвани за отопление на открити пространства, работят основно с електрически ток или природен газ.
При електрическите инфрачервени излъчватели нагряването се осъществява чрез преобразуване на електрическа енергия в топлинна.

Светлите излъчватели представляват тяло с изолационни свойства, около което е навит съпротивителен проводник. Тъмните излъчватели представляват съпротивителен проводник, монтиран в тръба, запълнена с инфузорна пръст. За да се концентрира топлинният поток в определена посока, се използва рефлектор от полирани метали.

Използването на електрически инфрачервени излъчватели има редица предимства. Те могат да се монтират върху стени, таван или под чадъри. Лесно се инсталират и работят безшумно.

От газовите инфрачервени излъчватели широко използвани са отоплителите тип гъба. Конструкцията им е сравнително елементарна. В основата на излъчвателя се намира стандартна газова бутилка, която обикновено може да осигури непрекъсната работа на излъчвателя в продължение на едно денонощие.

Под отражателя на излъчвателя е разположена газова горелка, която осигурява топлина. Предназначени са за работа предимно с пропан-бутан (втечнен газ). Свързването на горелката с бутилката е директно. Разходът им обикновено е 1,5 kg/h. Излъчвателят е снабден и с регулатор на мощността, с който се регулира разходът на газ и се осигурява поддържането на точната температура.

Горелката, разположена в корпуса от перфорирана ламарина, създава необходимата топлина, която се предава през самата ламарина и алуминиевия рефлектор. Добре е да се има предвид, че е необходимо маркучът за газ да се подменя периодично на 5 години. При монтаж е необходимо уредът да се постави здраво върху стабилна основа, на равно място, без наклон или със съвсем слаб наклон (максимум 5°).

Тези уреди са предназначени за работа на открито или в добре проветриви вентилирани помещения, като отворената площ трябва да е най-малко 25% от обкръжаващата повърхност (стенна повърхност) на помещението.

За изработването на излъчвателя обикновено се използва неръждаема стомана, поради което той е устойчив на атмосферни влияния. Може да се премества лесно поради неголямото му тегло.
При температура на въздуха +10 °С уличните инфрачервени излъчватели са способни да отопляват повърхност в радиус от 6 m до температура 25 оС.


 

Лъчисто отопление на открити площи
Този вид отопление е предназначено за загряване на улици и паркинги, места за кацане на вертолети, входове на гаражи, пешеходни зони и др. Може да работи с топлоносител вода или да се захранва с електрическа енергия. Предимствата на водното отопление са: значително спестяване на разходи - както експлоатационни, така и за поддръжката на системата; ниски работни температури.

За загряване на водата може да се използват термопомпени или соларни инсталации. Препоръчва се проектирането на такъв тип системи да се извършва от компетентни специалисти, които да предложат оптимално решение за конкретен обект.

Важно при проектирането на подовото отопление е, че то задължително работи с гликол, следователно при изчисляване загубата на налягане е необходимо да се вземе предвид влиянието на гликола върху нарастването на загубата на налягане.

При монтаж тръбите се монтират в бетонната плоча, по-рядко в пясъчен слой (например при алеи) и се свързват към разпределителен колектор. По принцип не се полага топлоизолация под плочата, като по този начин се повишава инертността на отоплението на откритата площ, което на практика означава непрекъснат режим на работа.

Предимството на това решение е, че топлината се акумулира от почвата. Тръбите се полагат, като се използва паралелно подвеждане на тръбните серпентини и полагането им във формата на меандър. Специфичното в тази система, както и задължително условие, е използването на качествени материали, които да отговарят на тежките атмосферни условия при работа в зимен режим, като за препоръчване е да се използват еднослойни тръби от омрежен полиетилен РЕХ.

Материалът, от който са произведени тези тръби, ще даде сигурност и надеждност за нормалното функциониране на системата.
Сред възможните приложения  е отопление на тревни площи - стадиони, като по този начин игрището се предпазва от заледяване и задържане на сняг.

Нагревателни кабели
За подгряване и поддържане на определена температура на открити и закрити площи често използвани са и нагревателните кабели. Те са подходящи за монтаж върху покриви, канавки, улуци, което ги превръща в основен елемент от противообледенителните системи, предназначени за разтопяване на сняг и лед по покривите и предотвратяване образуването на висулки.

Освен по покривите, тези кабели, са подходящи за разтопяване на снега и предпазване от замръзване на площадки, рампи, стълбища, тротоари и пешеходни пътеки.
Поради спецификите на работните им условия нагревателните кабели следва да отговарят на определени изисквания с оглед на безопасната им експлоатация.

Например нагревателните кабели, монтирани върху покривите, трябва да са високоустойчиви на атмосферните влияния и слънчевата радиация. Също така към външната обвивка на кабела се поставят изисквания за висока механична износоустойчивост по цялата им дължина. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлажданеБизнес

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлаждане

Рехау България и Актон електроникс организираха съвместен семинар на тема “Водещи тенденции в системите за водно подово, стенно и таванно отопление и охлаждане от REHAU”. Събитието се състоя на 3 ноември т.

Комбинирано производство на енергия в сградиТехническа статия

Комбинирано производство на енергия в сгради

При производството на електрическа енергия от изкопаеми горива отпадната топлина може да бъде възстановена от охлаждащата вода и димните газове и да се използва за отопление на помещения, подгряване на битова гореща вода и за абсорбционни чилъри. В сравнение с конвенционалните котли, системите за комбинирано производство на енергия в сгради са с много по-висока ефективност, което допринася за пестенето на гориво, намаляване на емисиите на парникови газове и редуциране на разходите за потребление на електрическа енергия.

Актуални технологични тенденции в ОВК сектораТехническа статия

Актуални технологични тенденции в ОВК сектора

С прилагането на Директивата ErP за продукти, свързани с енергопотреблението, се повишиха и стандартите за жилищни централни климатични системи и термопомпи. В резултат на това производителите започват да адаптират продуктовите си линии, за да отговорят на новите регламенти за ефективност и изисквания за екодизайн.

Red Sun: Възползвайте се от новите технологии. Отоплението на бъдещето!

Слънцето представлява естествен източник на инфрачервена топлина, на която всички ние се радваме. Redsun инфрачервени отоплителни системи с техните изключително тънки панели ще ви дадат възможност да се възползвате едновременно от приятна и здравословна топлина във Вашия дом.

Преносими отоплители – приложения, експлоатация и поддръжкаТехническа статия

Преносими отоплители – приложения, експлоатация и поддръжка

Приложения, експлоатация и поддръжкаПреносими отоплители обикновено се използват за аварийно или временно отопление на помещения при неизправност на основната отоплителна система или друго извънредно събитие, както и за обекти, в които е нерентабилно да се реализира постоянна отоплителна инсталация, тъй като не се обитават постоянно.Особености и приложения на преносимите източници на отоплениеДостъпните на пазара преносими отоплители обикновено са с мощност от 3 до 12 kW, като се предлага широка гама от решения, захранвани с: електричество, дизел, газ, пропан, керосин и др.

Системи за площно отопление и охлажданеТехническа статия

Системи за площно отопление и охлаждане

С нарастването на изискванията по отношение на енергийната ефективност, комфорта и практичния дизайн в съвременните домове, проектантите на ОВК инсталации залагат на все по-креативни подходи.Системите за площно отопление и охлаждане са сред най-иновативните и търсени решения през последните години поради високата си икономическа ефективност и богатите възможности за използване на възобновяема енергия.

Инсталации в МБАЛ Черноморска – БургасПроекти, реализации

Инсталации в МБАЛ Черноморска – Бургас

Многопрофилна болница за активно лечение „Черноморска - Бургас” е първата за комплексна здравна грижа в най-големия жилищен комплекс на града „Меден рудник”, в който живеят над 80 хиляди души. Изградена е чрез публично-частно партньорство между община Бургас и МБАЛ „Д-р Пенкови”.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top