Отводнителни системи

01.11.2011, Брой 5/2011 / Техническа статия / ВиК оборудване

  • Отводнителни системи
  • Отводнителни системи
  • Отводнителни системи
  • Отводнителни системи
  • Отводнителни системи
  • Отводнителни системи
  • Отводнителни системи
  • Отводнителни системи
  • Отводнителни системи
  • Отводнителни системи

Техническа статия

 

Особености на системите за повърхностно отводняване

Отводнителните системи играят ключова роля за успешното и своевременно отвеждане на дъждовните води и водите от снеготопенето. От тяхното добро функциониране и организация зависи избягването на образуването на заблатени места, ерозия на плодородни почви, наводняването на подземни помещения, мазета, гаражи, развитието на гъбички и плесени по стените на сградите и т. н. Благодарение на подземните и повърхностни отводнителни системи бързо и ефективно се отвеждат в канализационната мрежа водата и влагата, която не може да попие в почвата.

За да осигури пълна защита на даден участък от натрупване на излишна вода, обикновено се изграждат два вида отводнителни системи - подземен дренаж и повърхностна отводнителна система, в която се включват точковото и линейното отводняване. Повърхностната отводнителна система решава проблема с отвеждането на излишното количество вода от повърхността на пътища, къщи и градини, детски площадки. Подземните дренажни системи се използват в ниски заблатени райони в участъци с високи нива на подпочвените води. С помощта на подземния дренаж може да се избегне разрушаване на основите на сгради и тротоари, а също така да се подпомогне решаването на проблеми като наводняването на помещения, разположени под земята. И докато в някои случаи изграждането на подземна дренажна система може да се окаже, че не е необходимо, предвиждането на повърхностно отводняване е наложително. Принципно, специалистите посочват, че с най-добра ефективност се характеризират системите, съчетаващи подземна дренажна система с повърхностно отводняване.


› РекламаПовърхностно линейно отводняване
Обикновено под линейно отводняване се има предвид отводнителни системи, ограждащи дадена територия. Основен елемент на системата за линейно отводняване се явяват отводнителните канали, поставени в специално оборудвани за тази цел канавки. Няколко са местата, където стандартно се предвижда изграждането на линейна отводнителна система. Такива са: граничните участъци на пътища, около сградите и площадките пред тях, пред гаражни врати, градински алеи и пътеки, покрай плувни басейни и езера и т. н.
Сред основните елементи на една линейна отводнителна система, освен отводнителните канали, се явяват още защитните решетки - обикновено от поцинкована стомана, чугун, мед и други; пясъкоуловителите, за предотвратяване на запушването на системата; крепежните елементи и т. н. Отводнителните канали, от своя страна, могат да бъдат с общо предназначение или с повишена устойчивост на външни въздействия и удари, с различна ширина на напречното сечение и изработени от различни материали като пластмаса, полимербетон и др.
Отводнителни канали
Основна тяхна задача е събирането на излишната вода от терена и отвеждането й в специален резервоар. Те са задължителен елемент от пътища и железопътни линии. Препоръчително е проблемът с отвеждането на излишната вода да се реши на етапа на проектиране на сградата или участъка, тъй като, както е добре известно, наличието й може да доведе до повреждане на зелените площи, сградите, инженерното оборудване и т. н.
Добре проектираната система позволява регулиране степента на овлажняване на участъка.
За изработването на отводнителните канали, както вече споменахме, се използват различни материали. Сред най-широко използваните са бетон, пластмаса, композитни материали, полимербетон и неръждаема стомана.
Бетонните отводнителни канали са едни от най-разпространените, тъй като бетонът е материал, традиционно използван в строителството. Обикновено се изработват от вибропресован бетон, което повишава техните физико-механични характеристики. В зависимост от очакваното натоварване и потенциалния обем отточни води, могат да бъдат с различна дълбочина на полагане и, ако е необходимо, да бъдат оборудвани със стоманени дюзи за увеличаване на устойчивостта.
Бетонните канали съчетават в себе си издръжливост, надеждност, устойчивост към климатичните условия и агресивни среди, способност за силно динамично и статично натоварване, което е особено важно за участъци с повишено натоварване. Въпреки това, каналите от бетон не се отличават с дълъг експлоатационен срок.
По-устойчиви и в същото време по-леки се явяват отводнителните канали от композитни материали.
Със сравнително малко тегло са и каналите, изработени от пластмаса. Те се характеризират още и с дълъг експлоатационен срок, студо- и износоустойчивост. Гладката им повърхност осигурява висока пропускателна способност на отводнителната система.
Каналите, изработени от полимербетон, обединяват в себе си предимствата на стандартните бетонни канали и съвременните канали от пластмаса. От първите те са взели голямата твърдост и здравина, от вторите - химическата инертност и дългия срок на експлоатация. Тези канали са около два пъти по-леки от бетонните, а в същото време издържат на високи натоварвания, което не винаги е валидно за пластмасовите.

Предимства на линейното отводняване
Като основни предимства на линейното отводняване могат да се посочат следните: отводнителните канали поемат и отвеждат водата по цялата си дължина, което подпомага бързото отвеждане на водата и ги прави много ефективни; монтирането на отводнителните канали е сравнително лесно и не се налага извършването на сложни и продължителни изкопни работи, необходимо е просто създаването на неголеми равни наклони; системата е лесна за почистване, тъй като в повечето случаи е разположена на повърхността, което я прави леснодостъпна; в процеса на изграждане на системата повърхностният земен слой почти не се нарушава, което в последствие ограничава възможностите за образуването на локви; обхваща голяма площ; отводнителните канали едновременно събират и отвеждат излишната вода.


 

Точково отводняване
Точковото повърхностно отводняване, както е известно, се състои от отделни (локални) водосборни точки, които са свързани помежду си и с линейната отводнителна система посредством канализационна тръба. Обикновено основни елементи на точковите отводнителни системи се явяват сифоните и решетките. Те могат да бъдат изработени от пластмаса или метал. Пластмасата е предпочитан материал за сифони и решетки, използвани при индивидуални проекти и за обществени места, където не се очаква те да работят под голямо натоварване. При големи натоварвания се препоръчва използването на метални решетки и сифони.
За да се предотврати запушването на каналите, някои от предлаганите решетки са с декоративно оформени елементи за задържане на примесите във водата. В самите сифони също често се предвижда кошница за задържане на отпадъци. Наличието на подобна кошница значително улеснява почистването им в процеса на експлоатация.
Добре е да се има предвид, че при използването на точково отводняване при поставянето на сифона, е необходимо да се осигури равномерен наклон от всичките му страни. Това се явява нелесна задача, за решаването на която е необходимо правилно оразмеряване.

Отводнителните шахти
са друг основен елемент от точковото отводняване. Те осигуряват надеждна защита от повърхностните води и в същото време се явяват естетично решение за отвеждане на водите от водосточните тръби към канализационната система. При поставянето им в близост до сградата те обикновено се свързват с другите елементи на линейната отводнителна система. При поставянето им самостоятелно на определен участък те се явяват основно функционално устройство от точковото отводняване. Обикновено се конструират така, че да създават водна риза в тях, което да предотвратява разпространението на неприятни миризми от канализационната мрежа. Материалите, от които се изработват отводнителните шахти, са предимно пластмаса или бетон. Предимства на пластмасовите са по-леката конструкция и по-лесният монтаж.
Принципно, специалистите препоръчват изграждането на отводнителна система, съчетаваща линейно и точково отводняване. Така, при правилно оразмеряване и проектиране, системата би гарантирала ефективно отводняване. За добрата работа на системата, без повреди и с висока ефективност, специалистите препоръчват при монтажа на елементите да се спазва следната последователност. Под улуците да се предвиди локално точково отводняване. На територията на двора да се предвиди линейно отводняване, реализирано основно с отводнителни канали за линейна канализация и всички елементи да бъдат присъединени с помощта на канализационни тръби към колектора. От особена важност специалистите определят осигуряването на добра възможност за наблюдение на местата, където системата извършва завои, с оглед предотвратяването на запушване на канализационните тръби. Колекторът е добре да бъде монтиран на достатъчна дълбочина, с което да се предотврати евентуална възможност за неговото замръзване. Ако това е трудно изпълнимо, е добре да се предвиди възможност за неговото отопление. Важен елемент от отводнителните системи са и канализационните шахти и дренажните тръби. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top