ОВК и ВиК инсталации в Sofia Ring Mall

08.05.2013, Брой 2/2013 / Проекти, реализации /

  • ОВК и ВиК инсталации в Sofia Ring Mall
  • ОВК и ВиК инсталации в Sofia Ring Mall

Проекти, реализации

 

Sofia Ring Mall е разположен покрай новоизграденото разширение на бул. Околовръстен път, в близост до първия хипермаркет за мебели IKEA в столицата. Проектът предвижда връзка с него както чрез пешеходен подход, така и чрез общ подземен паркинг. Инвеститори в новия търговски център са гръцките компании Danaos Development и Fourlis, а фактическата му реализация се осъществява чрез българско дъщерно дружество South Ring Mall Sofia. Молът ще разполага със 72 000 кв. м отдаваема площ, от които 10 000 кв. м са предвидени за хипермаркет.

Търговският център ще разполага с повече от 200 магазина, 10 кинозали, кът за хранене, места за отдих и забавления, разпределени на три етажа. В проекта на съоръжението е предвидена и външна площадка. Комбинираният паркинг ще разполага с 3500 места. Според плановете на инвеститора, окончателното завършване на мащабния проект се очаква през 2014 г. В напреднал етап обаче е реализацията на част от сградните инсталации на обекта - ОВК и ВиК.

Реализация на ОВК инсталации
В процеса на реализация на Sofia Ring Mall фирма Атаро Клима извършва проектиране, доставка, цялостно изграждане, пуск, настройка и въвеждане в експлоатация на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. “Атаро Клима е изпълнител на системи по част ОВК, които включват тръбoпроводни и въздуховодни мрежи по вътрешносградна инсталация, съоръжения на покрив, хладилен център и котелно, както и подвързване на климатични камери”, разказват от компанията. “Отоплението в сградата се обслужва от системите за климатизация. В стълбища, тоалетни, коридори и други помещения, необхванати от климатизацията, е предвидена отоплителна система с радиатори.

Системата за климатизация в магазините се обслужва от въздушни конвектори, четиритръбна система. Тръбните мрежи на топлозахранването и студозахранването са топлинно изолирани.

Въздухът се обработва от климатични камери. Те осигуряват подаването на пресен въздух и засмукването от магазините и се състоят от: входящ панел; 2 филтърни секции клас G4; роторен рекуператор със секция за обслужване; въздухоотоплителна секция; приточна вентилаторна секция; смукателна вентилаторна секция; 2 шумозаглушителя.

Предвидена е възможност за самостоятелна вентилация на тоалетните на наемателите. Климатичните камери са монтирани на покрива. Във всеки магазин са предвидени точки на свързване към приточната и смукателната въздуховодна мрежа с регулираща клапа и клапа за постоянен дебит.

Климатизацията на общите части се осигурява от централна климатична система посредством климатични камери с рекуператори. Климатизираният въздух се подава и засмуква от общите части чрез топлоизолирани въздуховоди, вентилационни решетки и дюзи. Климатичните камери, осигуряващи подаването на пресен въздух и засмукването от общите части, се състоят от: входящ панел; 2 филтърни секции клас G4; роторен рекуператор със секция за обслужване; въздухоотоплителна секция; приточна вентилаторна секция; смукателна вентилаторна секция; 2 шумозаглушителя.

В зоната за бързо хранене се предвижда централна климатизация, обслужвана от климатична камера. Въздухът се подава в зоната на местата за хранене на посетителите. Засмукването се осъществява от зоната над местата за хранене на посетителите. Подава се пресен въздух към кухните, както към останалите наематели. Предвидена е общообменна смукателна вентилационна система, засмукваща от складове и зони за подготовка на храна. Въздуховодната мрежа и въздухоразпределителните устройства в магазините за бързо хранене ще бъдат разработени от наемателя”, разказват детайли от своята част по проекта от Атаро Клима.
За South Ring Mall Системеър е доставила 31 броя климатични камери
с общ капацитет за обработка на въздуха приблизително 850 000 m3/h.
“Системеър е доставчик на противопожарни клапи, климатичните камери и вентилаторите,  включително за вентилационната система на паркинга”, разказва инж. Кристина Машонова, изпълнителен директор на компанията. “Решението при последната е без въздуховоди, посредством струйни (jet) вентилатори. При тези системи е характерно, че преди реалното им изграждане е препоръчително да се извърши компютърна симулация на въздухообмена, даваща сигурност за работата на системата и възможности за оптимизация. Като производители на оборудването ние от Системеър осигуряваме този компютърен анализ, осъществен при два независими работни режима - нормален и авариен”, допълва тя.

Инж. Машонова споделя, че Системеър работи единствено с оборудване, което е собствено производство. “Произвеждаме в 19 фабрики в Европа и предлагаме удобството на закупуване на всичко необходимо за изграждането на ОВК системи от един производител. Климатичните камери за този обект са произведени в наскоро придобитата фабрика в Турция. Произвеждаме климатични камери още в Дания, Испания, Литва, Турция, Германия и Холандия. Доставените вентилатори са произведени в Германия и Испания. Противопожарните клапи - в Словакия”, информира тя.

В зоните на тоалетни, складове и технически помещения Атаро Клима са предвидили смукателни вентилационни системи, обслужвани от вентилационни решетки, въздуховодна мрежа и вентилатори за канален монтаж.

“За нивата на подземните паркинги са предвидени смукателни вентилационни системи, които ще бъдат използвани и за димоотвеждане в случай на пожар. Компенсационен въздух ще постъпва през рампите на паркинга. Придвижването на въздуха към точките на засмукване от смукателните вентилатори се извършва чрез струйни вентилатори (Jet Fans).
Необходимият топлоносител се осигурява от

котелна централа с водогрейни
котли на природен газ Buderus
В котелната централа, разположена на покрива, са предвидени необходимите водоподготовка, помпи, колектори, системи за контрол на налягането, предпазна и регулираща арматура.

За производство на студоносител се предвижда студов център, състоящ се от водноохлаждаеми, водоохладителни агрегати Carrier, водоохлаждащи кули Baltimore, помпи, колектори, разширителни съдове, предпазна и регулираща арматура.

Водоохлаждащите кули (по 2 броя за всеки чилър) ще бъдат монтирани на покрива. Предвидена е естествена и аварийна вентилация на студовия център. Тръбната инсталация ще е с приблизителна дължина на трасетата около 25 000 м”, споделят подробности от Атаро Клима.
Ахи Кериър - Клон България е избрана за доставчик на основните климатични съоръжения на Sofia Ring Mall. “Ръководителите на проекта възложиха на нас отговорността по доставката на качествено климатично оборудване от последно поколение в кратките срокове, заложени за реализацията на обекта”, разказват от компанията.

Основните съоръжения по част климатизация за South Ring Mall са 3 броя


 

центробежни водоохлаждащи
агрегата с водно охлаждане
Carrier
както и 6 броя водоохладителни кули BAC. Водоохлаждащите агрегати са с обща охладителна мощност от 8.4 MW и използват безопасен за озоновия слой хладилен агент R134A. В допълнение към водоохлаждащите агрегати е предвиден и съд за събиране на хладилния агент при евентуален ремонт за да не се изпуска в атмосферата. “Изборът на тези агрегати бе улеснен от тяхната висока надеждност, изключителна ефективност и наличието на професионална поддръжка в страната”, коментират от Ахи Кериър. “Водоохладителните кули са новоразработен модел на BAC от комбиниран тип и са инсталирани на покрива на сградата. Изборът им бе продиктуван както от изключителното им качество, така и от малката площ, която заемат, поради ограниченото пространство за монтаж”, допълват те.

Като основно преимущество на центробежните водоохлаждащи агрегати от компанията-доставчик посочват високата охладителна мощност при изключителна енергийна ефективност, което е свързано с ниски експлоатационни разходи за климатизация на сградата. При частичен товар коефициентът на трансформация достига до 7.0 или за 1 kW изразходвана електрическа енергия се получават 7 kW полезен студ.

На въпрос за основните предизвикателства при работата си по обекта от компанията отговарят: „Първото голямо предизвикателство бяха изключително кратките срокове за доставка на съоръженията, с което заводите успяха да се справят отлично. Другото предизвикателство бе инсталирането на водоохладителните кули на покрива на сградата, за което ни бе оказано и съдействие от главния изпълнител на обекта.”
Пайп систем организира

изграждането на ВиК и спринклер-
ните инсталации за обекта
“Също така се ангажирахме с цялостно проектиране, доставка, изграждане, а така също въвеждане в експлоатация на системите по ВиК и спринклер. Т. е. от проекта до пускането в експлоатация участваме пълноценно в строителния процес”, коментират от компанията.

“Наистина, при изграждането на инсталациите се наложи да се съобразим с някои особености поради спецификата на обекта. Тъй като сградата е многофункционална, в нея има предвидени зони за гаражи, търговски зони, зони за хранене, за развлечение, кино. Всяка една от тях има свои изисквания и начини на изпълнение, което трябваше да се съобрази още на проектно ниво. С радост можем да кажем, че ние отговорихме на нуждите на всяка една зона, и се справяме успешно, независимо от вида и размера й”, допълват от Пайп систем.

От компанията споделят, че изборът на оборудването за обекта е продиктуван от високите изисквания на инвеститора, заложени на проектно ниво. “В него ние вложихме висококачествени материали, високотехнологично оборудване, които отговарят на типа сграда, която изпълняваме и които са изцяло съобразени със стандартите за качество в България и съгласувани с проджект мениджъра на проекта. “Вложили сме полипропиленови тръби за ВиК на австрийската компания Pipelife, спринклерната система е разработена с поцинковани тръби на куплунг връзки на белгийската фирма Профит, а контролно-сигналните клапани (КСК) и спринклерните глави са на английската фирма Rapidrop, с която си партнираме отдавна. Помпите и помпените групи, вложени в системата, са на немската компания WILO”, информират те.

 ”Това не е първият мащабен многофункционален обект от такъв тип, който изпълняваме, така че тук имахме възможност да приложим натрупания опит, знания и умения. Изключително сме доволни, че сме част от изграждането на Sofia Ring Mall, който безспорно е един много интересен и значим за нашия град проект”, заявяват в заключение от компанията. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

ОВК инсталации в пасивни сградиТехническа статия

ОВК инсталации в пасивни сгради

По-добрата информираност относно енергийната ефективност и изменението на климата стана причина за редица нови посоки на развитие на строителния сектор - например с концепции като пасивни къщи, нисковъглеродни сгради и дори сгради с нулеви емисии. Всички нисковъглеродни сгради, било то къщи, офис сгради или заводи, постигат общата си цел като прилагат всякакви екологични технологии и стратегии.

Безжично управление на жилищни ОВК системиТехническа статия

Безжично управление на жилищни ОВК системи

Качеството на въздуха в затворени жилищни пространства в огромна степен се отразява на комфорта, здравето и производителността на обитателите. Ключовите елементи за управлението на това качество са всички ОВК системи в дадено затворено помещение.

Виктобокс, Иван Здравков: Целта ни е да представим ефективността на продуктите UR Fog на потребителитеИнтервю

Виктобокс, Иван Здравков: Целта ни е да представим ефективността на продуктите UR Fog на потребителите

Виктобокс представя за първи път на Секюрити 2017 "генератори на мъгла” на италианската фирма UR Fog, които са познати на повечето фирми в този сектор, но са непознати на българския потребител. За техните предимства разказва управителят Иван Здравков.

Венто-К, Георги Спасов: Планираме да увеличим асортимента на произвежданите от нас ОВК съоръженияИнтервю

Венто-К, Георги Спасов: Планираме да увеличим асортимента на произвежданите от нас ОВК съоръжения

В интервю специално за читателите на списанието Георги Спасов, управител на Венто-К, споделя интересни факти за бизнеса на компанията, за последните и най-интересни проекти, както и мнението си за съвременните критерии за избор на ОВК технологии и техника.

Оборудване за управление в сградната автоматизацияТехническа статия

Оборудване за управление в сградната автоматизация

Списание ТД Инсталации продължава серията си от материали, посветени на съвременните високотехнологични системи за сградна автоматизация и техните градивни елементи. Статията в настоящия брой на изданието поставя фокус върху предимствата на DDC (Direct Digital Control) оборудването и средствата за управление, интегрирани в BMS системите.

Главболгарстрой, инж. Петър Петров: Основното предизвикателство беше да реконструираме сградата и да запазим режима й на работаИнтервю

Главболгарстрой, инж. Петър Петров: Основното предизвикателство беше да реконструираме сградата и да запазим режима й на работа

Един от най-значимите проекти в столицата през 2016 г. беше реконструкцията на Централна гара. За всички предизвикателства, както и за внедрените иновативни системи и технологии, разказва инж. Петър Петров, главен инженер Строителни обекти в Главболгарстрой.

ВИВА, Антон Томчев: Голям интерес предизвикаха най-новите LED продукти VIVALUXТехническа статия

ВИВА, Антон Томчев: Голям интерес предизвикаха най-новите LED продукти VIVALUX

Антон Томчев, управител на ВИВА ЕООД, пред сп. ТД ИнсталацииЗа кой път участвахте на Light+Building?

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top