ОВК системи при пандемия

брой 3/2020 / Техническа статия / ОВК оборудване

 • ОВК системи при пандемия
 • ОВК системи при пандемия
 • ОВК системи при пандемия
 • ОВК системи при пандемия

Техническа статия

 

Как сградните инсталации да осигурят максимална ефективност и защита от вируси

 

Във връзка с пандемията от коронавирус възникват множество въпроси по отношение на експлоатацията на сградните системи за отопление, вентилация и климатизация. Широко се обсъжда възможно ли е ефективната вентилация да предотврати заразяването с COVID-19, както и съществува ли риск ОВК системите да способстват за разпространението на инфекцията. Тези теми вълнуват не само специалистите в бранша, но и редовите ползватели на сградни ОВК инсталации.

Общодостъпна информация

За да систематизират и обобщят потвърдената в научните среди информация по въпроса, авторитетните органи в областта изготвят специализирани ръководства, които целят да спомогнат за ограничаване разпространението на вируса. Те са публично достъпни онлайн и подлежат на непрекъсната актуализация. Европейската ОВК асоциация Eurovent публикува документа "COVID-19: Редовната и правилна поддръжка на вентилационните системи" – общи препоръки за обслужване на отоплителното, вентилационно и климатично оборудване по време на пандемията от коронавирус. Федерацията на европейските вентилационни, отоплителни и климатични асоциации REHVA пък обобщи насоките си относно експлоатацията и използването на услуги в сградите в райони с епидемия на коронавирус в специално указание, касаещо ОВК системите и водопроводните инсталации.

Обхватът на предложените мерки е ограничен до търговски и обществени сгради, например офиси, училища, търговски помещения и спортни обекти, където се очаква само случайна поява на заразени лица. От REHVA уточняват, че болничните и здравни заведения, които обикновено се отличават с по-голяма концентрация на заразени хора, са изключени в документа.

Разпространение и роля на ОВК системите

Според потвърдените от учените данни досега, новият вирус SARS-CoV-2 се разпространява чрез микрокапчици, които се изпускат във въздуха, когато заразен човек кашля, киха или говори. Тези капчици не се задържат във въздушния поток, а обикновено падат на земята или върху повърхности в близост до заразения.

"Важни за всяка епидемия са пътищата за разпространение на инфекциозния агент. По отношение на COVID-19, стандартното предположение е, че следните два начина за разпространение са доминиращи: чрез големи капчици (капки/частици, излъчвани при кихане или кашляне или говорене) и чрез повърхностен контакт (ръка-ръка, ръка-повърхност и т. н.)", подчертават от REHVA.


› РекламаЕто защо експертите посочват социалната дистанция във физически план като ефективна стратегия за предотвратяване разпространението на вируса, като уточняват, че понастоящем няма доказателства коронавирусът да може да се разпространява чрез вентилационните и климатични системи.

"Няма съмнение, че концентрацията на по-малките въздушни капчици, които могат да съдържат вируси (включително вируси, различни от SARS-CoV-2), трябва да се поддържа възможно най-ниска. Това може да се постигне най-ефективно чрез правилно работещи механични вентилационни системи", гласи документът, публикуван от Eurovent. От там препоръчват вентилационните системи да се поддържат и почистват в съответствие с инструкциите и приложимите хигиенни стандарти.

Сред предпазните мерки по отношение на ОВК оборудването, които е добре да се спазват в условията на пандемия, е увеличаване на степента на вентилиране на въздуха и процента на пресния въздух в системата. Препоръчва се още удължаване на времето, в което вентилационната система работи. Специалистите съветват да се извършват проверки дали вентилационните въздух-подаващи блокове са коректно настроени и дали са обслужени в съответствие с инструкциите на производителя. Където е възможно, относителната влажност в помещенията трябва да бъде подържана над 30%.


Увеличаване на количеството свеж въздух

Съгласно ръководството на REHVA увеличаването на дебита на подавания въздух и на изпускателната вентилация има положителен ефект, като в сгради с механични вентилационни системи се препоръчва удължено време за работа.

По отношение на сградите, които са освободени поради пандемията – например офиси или образователни учреждения, от REHVA посочват непрекъснатата работа на вентилацията с намалена скорост като по-подходяща алтернатива на нейното изключване.

Експертите отчитат, че препоръките са особено подходящи за периоди, в които нуждите от отопление и охлаждане са малки, тъй като имат ограничени енергийни санкции, а в същото време спомагат за изхвърляне на вирусни частици от сградата и за премахване на такива, попаднали на различни повърхности.

"Общата препоръка е да подавате колкото се може повече външен въздух колкото е разумно и възможно. Ключовият аспект е количеството свеж въздух, доставено на един човек. Ако във връзка с интелигентното използване на работното място броят на служителите бъде намален, не концентрирайте останалите служители в по-малки зони, а поддържайте или увеличавайте социалната дистанция сред тях (минималната физическа дистанция между хората е 2-3 м), за да подсилите почистващия ефект на вентилацията", препоръчват от ОВК федерацията.

Запазване на установените режими на работа

В условията на пандемия системите за отопление и охлаждане могат да работят нормално, тъй като не оказват директно влияние върху разпространението на COVID-19, упоменават от REHVA. Според публикуваното ръководство, в общия случай не се налага регулиране на зададените стойности за отоплителните или охлаждащи инсталации. Изпускателните вентилационни системи на тоалетните е препоръчително да работят денонощно.

"Предаването на някои вируси в сградите може да бъде ограничено чрез промяна на температурата на въздуха и нивата на влажност. В случая на COVID-19 това, за съжаление, не е вариант", се казва още в насоките на Федерацията. Ето защо в сгради, оборудвани с централизирано овлажняване, не е необходимо да се променят зададените стойности на системите за овлажняване (обикновено 25 или 30%).
Специалистите отбелязват, че вирусните частици във възвратните въздуховоди могат да навлязат отново в сградата, когато централизираните климатични камери са оборудвани с рециркулационни сектори. Поради това е добре да се избягва централната рециркулация по време на пандемия, а рециркулационните клапи да бъдат затворени чрез системата за управление на сгради или ръчно. Друго важно уточнение е, че вирусът, прикрепен към малки частици, трудно се отлага във вентилационните канали и обикновено се изхвърля от въздушния поток навън. По тази причина не са необходими промени в нормалните процедури за почистване и поддръжка на каналите, обясняват от REHVA, като допълват, че е много по-важно да се увеличи подаването на свеж въздух и да се предотврати рециркулацията на въздуха.

Съображения във връзка с рекуперацията на топлина

При определени условия съществува риск вирусните частици от изсмукания въздух да попаднат отново в сградата, предупреждават специалистите. "Устройствата за рекуперация могат чрез течове да пренесат вируса, прикрепен към частици, от зоната на отработения въздух към зоната на подаване на въздух. С цел правилна работа на ротационните топлообменници, снабдени със сектори за продухване и правилно настроени, степента на изтичане трябва да е приблизително същата като тази на пластинчатите топлообменници в диапазона от 1-2%", препоръчват от организацията.
Когато ротационните топлообменници са правилно конструирани, инсталирани и поддържани, при тях е налице почти нулев пренос на замърсители, свързани в частици (включително бактерии, вируси и гъбички, пренасяни по въздуха). На практика няма доказателства, че носещи вируси частици с размер от 0,1 микрона нагоре биха могли да бъдат пренесени чрез течове, обясняват от REHVA. От там препоръчват да се инспектира регулярно оборудването за рекупериране на топлина и да се извършва измерване на разликата в налягането. "За да се подсигурите, персоналът по поддръжката трябва да спазва стандартните процедури за безопасност при работа в прашна среда, включително да носи ръкавици и респираторна защита", се казва още в ръководството.

Филтри и пречистватели за въздух

Вентилационните системи (климатични камери) в повечето съвременни сгради са оборудвани с фини външни въздушни филтри, които са разположени непосредствено след точката на подаване на пресен въздух. Те извършват ефективна филтрация на фините прахови частици от външния въздух. "В редки случаи на замърсен с вируси външен въздух стандартните фини външни въздушни филтри осигуряват разумна защита за ниска концентрация и случайно разпространяващи се вируси във външния въздух. По отношение на смяната на филтъра, могат да се прилагат нормални процедури за поддръжка", категорични са от REHVA.


 

Що се отнася до пречиствателите за въздух в помещения, те могат да бъдат полезни в конкретни ситуации, убедени са ОВК специалистите. Тези системи могат ефективно да отстраняват частици от въздуха и да осигуряват подобен на вентилацията ефект. За да бъдат ефикасно средство в борбата с COVID-19 обаче, въздушните пречистватели трябва да имат ефективността на HEPA филтър, твърдят от Федерацията.


Насоки във връзка с ОВК системите

В обобщение ръководството на REHVA относно ефективната и безопасна експлоатация на ОВК оборудването по време на пандемия препоръчва:

 • Осигуряване на вентилация на пространствата с външен въздух.
 • Превключване на вентилацията на номиналната скорост най-малко 2 часа преди времето за използване на сградата и преминаване на по-ниска скорост 2 часа след времето за използване на сградата.
 • Избягване изключването на вентилацията през нощта и почивните дни, а поддържане на системите при работа с по-ниска скорост.
 • Превключване на климатичните камери с рециркулация на 100% външен въздух.
 • Проверка на оборудването за рекуперация, за да се гарантира, че течовете са под контрол.
 • Изключване на вентилаторните серпентини или експлоатирането им така, че вентилаторите да са постоянно включени.
 • Смяна на централния външен въздушен филтър и филтрите за изхвърляния въздух съгласно регулярната схема за поддръжка.
 • Извършване на редовните дейности за смяна и поддръжка на филтъра с общи защитни мерки, включително респираторна защита.
 • Да не се променят настройките за отопление, охлаждане и възможните настройки на овлажняване.
 • Да не се планира почистване на въздуховодите в този период.
 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасностСъбития

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасност

Между 13 и 15 март желаещите ще могат да посетят демонстрационния камион на бул. "Цариградско шосе" № 319 (сградата на Bau Academy), като организаторите са предвидили и съпътстваща програма.

Отдалечен мониторинг на ОВК системиТехническа статия

Отдалечен мониторинг на ОВК системи

Системите за отдалечено наблюдение на ОВК предоставят необходимата информация за анализ и изготвяне на стратегия за своевременно решаване на технически проблеми и поддържане на върхова ефективност. В дългосрочен план този подход доказва и своите солидни икономически ползи.

Енергийно ефективни климатични камериТехническа статия

Енергийно ефективни климатични камери

Климатичните камери са ключов елемент от сградните ОВК системи в битови, търговски и промишлени приложения, а ефективната им работа е един от най-важните аспекти по отношение на рентабилната им експлоатация. Постигането на оптимална енергийна ефективност при оборудването от този тип е сериозно предизвикателство за мениджърите на сградния фонд и е въпрос на комплексна комбинация от адекватното му проектиране и оразмеряване и правилното му използване.

Изкуствен интелект в управлението на сградно ОВК оборудванеТехническа статия

Изкуствен интелект в управлението на сградно ОВК оборудване

Високотехнологични иновации като изкуствения интелект и машинното обучение играят важна роля в постигането на нисковъглеродното бъдеще на съвременните умни сгради и градове. Тази интересна закономерност се обяснява с все по-широкото реализиране на Internet of Things платформи за управление на сградните системи и услуги, включващи AI-базирани сензори и устройства за събиране на данни.

Системи за свободно охлаждане в сградни приложения (free cooling)Техническа статия

Системи за свободно охлаждане в сградни приложения (free cooling)

Т. нар. свободно охлаждане (free cooling) е икономичен метод за интегриране на естествено охлаждане в сградната климатизация. Допълнителен източник на студ могат да бъдат например ниските външни температури, които да се използват за охлаждането на вода или друг работен флуид в ОВК системата.

Технологии за свободно охлаждане се прилагат във все повече инсталации за климатизация на жилищни, търговски и обществени помещения, както и в обекти с повишени изисквания за охлаждане като центрове за данни и сървърни стаи.

Шумозаглушители за ОВК инсталацииТехническа статия

Шумозаглушители за ОВК инсталации

Сградните ОВК инсталации могат да се превърнат в източник на силен и неприятен шум по време на експлоатация. Ето защо контролът на шума е първостепенна грижа за проектантите и инсталаторите на ОВК системи в хотели, жилищни, търговски, обществени и промишлени сгради. За целта се използват т. нар. шумозаглушители.

Шумозаглушителите са интегрална част от сградните ОВК системи и традиционно се инсталират заедно с останалите компоненти. Конструкцията им включва корпус (обикновено от неръждаема стомана) и вътрешни ядра от звукоабсорбираща изолация.

Климатични и вентилационни камери хигиенно изпълнениеТехническа статия

Климатични и вентилационни камери хигиенно изпълнение

Климатичните и вентилационни камери са съществена част от много сградни ОВК инсталации. От тяхната ефективност и функционалност пряко зависи качеството на въздуха нататък по системата.

В широка гама приложения, като болници, чисти стаи, фармацевтични и електронни производства, предприятия от ХВП и т. н., изискванията към чистотата на въздуха са изключително високи. В такъв тип обекти обикновено се инсталират климатични и вентилационни камери в хигиенно изпълнение.

Нови технологии в жилищните ОВК приложенияТехническа статия

Нови технологии в жилищните ОВК приложения

Нараства броят на ОВК потребителите, които използват интелигентни платформи за автоматизация и управляват своите ОВК системи и други сградни услуги чрез мобилни приложения за смартфон или таблет.

Освен "умните", все по-голям дял от пазара заемат и "зелените" технологии, които гарантират по-малки сметки за електроенергия и по-щадяща за околната среда работа на ОВК инсталациите в дома в съчетание с оптимален микроклимат.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top