РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Палмо

, Брой 4/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Палмо

 

съдържание на рекламата

5800 Плевен, Гривишко шосе 1, тел.: 064/ 890 111, факс: 064/ 890 112

офис София: бул. Цариградско шосе 15, вх. Б, тел./факс: 02/ 944 3301

Аналогови адресируеми системи с разпределена интелигентност

Мрежови комплексни решения за пожароизвестяване и пожарогасене

Проектиране и инженеринг в областта на системите за сигурност

Системи за сградна интеграция

Производство на

цифрови уреди за

определяне на

алкохолната концентрация

в кръвта

Видеонаблюдение

Сигнално-охранителни системи

Системи за контрол на достъпа

Системи за озвучаване и

евакуационно оповестяване

Интегрирани системи за сигурност

Оторизиран дилър

на BOSCH Security

Systems за:

Сертифициран партньор на BOSCH Security Systems за пожароизвестителни системи