Парково и градинско осветление

01.12.2011, Брой 6/2011 / Техническа статия / Осветление

  • Парково и градинско осветление
  • Парково и градинско осветление
  • Парково и градинско осветление
  • Парково и градинско осветление
  • Парково и градинско осветление
  • Парково и градинско осветление

Техническа статия

 

Проектирането и инсталирането на осветители в паркове и градини изисква прецизен подбор на подходящите светлинни източници и съответните им работни параметри - интензитет, светлоразпределение, индекс на цветопредаване и др. Важни аспекти при планирането са още изборът на местоположение, електрическо съпротивление, трансформатори, тип окабеляване и др.

Какъвто и вид осветителни тела да се подберат за конкретното приложение, те трябва да изпълняват две основни функции - да създават достатъчна осветеност, необходима за безопасното пребиваване на посетителите в парковете и градините и да постигат приятна, естетично оформена атмосфера.

Проектантите използват различни технически похвати и светлинни източници за постигането на тези два ефекта. Така например, при осветяване на отдалечени единични дървета или храсти се използват прожектори с тясно светлоразпределение. Група дървета или близко разположени единични с голяма и плътна корона се осветяват отвън с прожектори с широко светлоразпределение. За постигане на интересен светлинен ефект при дървета с по-малка корона се предпочита осветяване отдолу. Прожекторите най-често се монтират върху малък фундамент или директно върху земната повърхност, скрити зад храсти или други предмети. Удачен вариант е и монтажът им в малки бетонови шахти в земята, чиято горна страна е на нивото на земната повърхност. Шахтата може да бъде отворена или покрита с предпазна решетка или устойчиво стъкло. На дъното й обикновено се насипва чакъл, който спомага за по-доброто оттичане на водата. Използват се също специални осветители за директен монтаж в земята, а за намаляване на заслепяването се използват бленди и решетки. Съответно и степента на защита на прожекторите трябва да бъде съобразена с условията на монтаж, препоръчва се IP65, IP66 или IP67. При монтажа трябва да се съблюдава и отстоянието на прожекторите от дърветата и храстите, тъй като високата им температура би могла да създаде опасност от възникване на пожар. Ето защо не е препоръчително декоративно осветяване на дърветата със светещи гирлянди през зимата, когато са без листа и температурите са ниски. Ако алеята е оформена с две редици дървета, би могла да се освети с два срещуположни реда прожектори, като предварително се вземат мерки за максимално ограничаване на заслепяващото действие на прожекторите. При всички положения е важно да се подбере вид прожектор с подходящо светлоразпределение.

Декоративно осветление на цветни алеи
При осветяването на цветни насаждения, специалистите препоръчват използването на светлинни източници с висок индекс на цветопредаване Ra > 80, за да се запази колоритът на цветята при изкуствено осветление. Подходящи за целта са халогенните нажежаеми лампи, обикновените нажежаеми лампи с пресована стъклена колба (PAR лампи), компактните луминесцентни лампи, металхалогенните лампи с малка мощност и светодиодите. Обикновено се използват осветители с декоративно оформление или прожекторен тип, които се монтират на височина 0.2 - 1 м. Възможни варианти са осветяване на цветните лехи с градински осветители с постоянно местоположение и с преносими такива. Стационарните осветителни тела обикновено се монтират върху бетонни фундаменти и се захранват с кабелно напрежение 230 V. Преносимите осветители се захранват на ниско напрежение 24 V.

При декоративното осветяване на цветни алеи широко се използват светлини с различен цвят. Цветът на светлината на светлинния източник (неговата цветна температура) трябва да се съгласува с цвета на осветяваните обекти. Зелените дървета и тревни площи най-добре се осветяват с лампи с бяла светлина - компактни луминесцентни лампи, халогенни нажежаеми лампи, металхалогенни лампи, живачни лампи, с металхалогенни лампи със зелена светлина и светодиоди. По този начин зеленината изглежда свежа и с наситен зелен цвят. Съответно, през есенния период може да се използват металхалогенни лампи с оранжева или жълта светлина и натриеви лампи високо налягане. Чрез използването на прожектори с променящ се цвят на светлината или посредством сезонна смяна на лампи с различен цвят могат да се реализират сезонни светлинни сценарии.
Осветяване на пешеходни алеи
От осветлението на алеите се очаква да осигури безпрепятствено пешеходно движение, както и да ограничи криминалните прояви. За алейното осветление специалистите препоръчват използването на светлинни източници с бяла светлина като компактни луминесцентни лампи, металхалогенни лампи, халогенни нажежаеми лампи и други. Препоръчително е те да бъдат с висок индекс на цветопредаване (Ra > 80) с цел постигане на добро възпроизвеждане на цветовете на зелените насаждения. На повърхността на алеите се препоръчва реализирането на средна хоризонтална осветеност Е = 3 - 5 lx и минимална осветеност 0,15 lx. Заслепяването може да се избегне с използване на подходящи осветители с ниска габаритна яркост.

Естетиката в парка е приоритет не само през нощта, но и през деня, което налага и определени изисквания към външния вид на осветителните тела. Височината им не бива да надвишава 5 м, а захранващите кабели трябва да са незабележимо положени в земята. Недопустимо е монтирането им върху стълбовете на въздушна електрическа мрежа или висящи изолирани проводници между тях.


 

Осветяване на скулптури
Добре осветените скулптури и паметници допринасят много за формирането на естетична нощна атмосфера в парковете и градините. Както и при останалите видове екстериорни осветители, и тук изискванията са концентрирани върху реализираната осветеност, подходящия цвят на светлината и цветопредаването, подходящото светлоразпределение и високата степен на защита. Съществен фактор при осветяването на скулптури играе и местоположението на осветителното тяло. Едностранното осветяване води до по-реално представяне на обекта, но не постига търсения естетичен ефект. Така например, ако прожекторът се разположи фронтално срещу паметника, съществува опасност да се загуби впечатлението от неговата релефност и обемност, поради отсъствието на сенки по повърхността. От друга страна, при страничното осветяване неминуемо една част от паметника остава тъмна. Поради тази причина, специалистите препоръчват осветяване на обекта от три страни под внимателно подбран ъгъл на падащата светлина. Обичайна практика, когато паметникът е поставен на нивото на земята, е прожекторите да се поставят в специално изработени за целта малки шахти. При наличие на пиедестал, прожекторите трябва да се отдалечат от паметника, за да се избегнат нежелани сенки.

Осветяване на водни съоръжения
Фонтаните и водните каскади са специфичен декоративен елемент от парковата и градската среда. Подходящото им осветяване през нощта допълнително привлича вниманието и засилва естетическото им възприятие. Основните принципи при осветяването им се определят от вида водна струя, разположението на фонтаните и водните каскади, височината, формата и т. н.

При водоскоци с вертикална водна струя добро светлинно решение се постига с осветяването на падащия воден сноп, който в близост до водната повърхност на басейна е във формата на ситен дъжд. Благоприятна предпоставка за осветяване създават и различните коефициенти на пречупване на светлината на водата и на въздуха. Удачен вариант е потапянето на прожекторите на дълбочина около 10 см, като светлинният поток трябва да бъде тесен и насочен нагоре към падащия воден сноп. В резултат на това падащите водни капки блестят.

Осветяването на естествените и изкуствените водопади се определя от тяхното разположение, форма, височина, воден дебит и дисперсия на водата. Падащата водна маса може да бъде осветена фронтално, отдолу, отзад или отпред. Най-често прожекторите се монтират на 15 - 20 см под водната повърхност, като се съблюдава светлоразпределението им да обхваща целия падащ воден стълб. Светлинните източници могат да бъдат халогенни нажежаеми лампи със или без цветни филтри, металхалогенни лампи, луминесцентни лампи с различен цвят на светлината, светодиоди и др.

Подходящите светлинни източници за осветяване на водни каскади са луминесцентните лампи, халогенните нажежаеми лампи с аксиално разположена волфрамова жичка в стъклена тръба и светодиодите. Закрепването на прожекторите е сравнително лесно осъществимо, известни затруднения създава периодичният контрол и опазването им. Към изискванията по отношение на осветителните тела се отнасят корозионноустойчивите корпуси, степен на защита най-малко IP66, електробезопасна експлоатация, лесна и безопасна смяна на светлинните източници и използването на съвременна пусково-регулираща апаратура. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Нови материали в съвременното светодиодно осветлениеТехническа статия

Нови материали в съвременното светодиодно осветление

Съвременните LED осветители стават все по-незабележими  и естествено сливащи се с интериора благодарение на еволюцията при производствените материали. Сред водещите тенденции в областта на модерното светодиодно осветление са по-малките габаритни размери, по-тънките и компактни корпуси, както и все по-интегрираните осветителни системи, които предлагат подобрена ефективност, а на практика са почти невидими.

Съвременни подходи в осветлението за лабораторииТехническа статия

Съвременни подходи в осветлението за лаборатории

Лабораторната дейност е с висока визуална интензивност. И макар голяма част от лабораторната работа днес да се извършва от високотехнологични системи и автоматизирано оборудване, способността на човешкото око да вижда добре и да възприема правилно играе ключова роля за достоверността на резултатите от провежданите изследвания, независимо от сферата на научноизследователската дейност.

Енергийно обследване на улично осветлениеТехническа статия

Енергийно обследване на улично осветление

Общественото осветление e използвано за първи път от съображения за сигурност, а днес на него се гледа като на нещо обикновено и необходимо за нормалния живот. Въпреки че ползите от него са много по-големи от недостатъците, има някои негативни аспекти на уличното осветление.

BIM позволява постигането на висока степен на съвършенство в процеса на проектиране при минимални икономически разходи

Що се отнася до използването на термина BIM, желателно е при въвеждането на даден термин да се съобразяваме с конкретните особености в нашата практика, но без да се отклоняваме излишно от обекта, който ще обозначим. В този случай аз съм склонен да приема, че директният превод в голяма степен отразява същността на използвания продукт, а именно - сградно информационно моделиране.

Строително-информационно моделиране

Строително-информационното моделиране (Building Information Modeling, BIM) навлиза все повече в архитектурата, проектирането и строителството - до степен, в която корпорациите и дори държавите в цял свят започват да възприемат платформата за големи проекти. За пръв път терминът BIM е употребен през 90-те години на ХХ в.

Платформи за проектиране на електроинсталацииТехническа статия

Платформи за проектиране на електроинсталации

Функционални характеристики на съвременните софтуерни системиПроектирането на инсталациите в днешните сгради изисква високотехнологични инженерни инструменти, които едновременно да осигурят комфорт на обитателите и да оптимизират потреблението на енергия. Голяма част от предлаганите у нас софтуерни платформи не са специализирани, а предоставят възможности за проектиране на всички сгради инсталации.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top