Пазарът на смесителни батерии у нас

01.07.2008, Брой 6/2008 / Събития /

 

Пазарът на смесителни батерии у нас

Внос/износ на смесителни батерии в България за периода 2005 - 2007 г.

Графиката илюстрира развитието на пазара на смесителни батерии в България за периода 2005 - 2007 г. Информацията е предоставена на редакцията от Националния статистически институт (НСИ). Поради отсъствието на други достатъчно задълбочени и обхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на Европейските общности - ТАРИК. Допитване на редакцията показа, че достоверността на публикуваната информация се приема нееднозначно сред доставчиците на смесителни батерии у нас. Застъпват се различни мнения, дори крайно противоположни - някои приемат напълно данните от НСИ, докато други считат, че реалният обем на пазара се различава съществено от показания.

Най-голям е обемът на вноса от Китай


Водещи вносители на смесителни батерии у нас за целия разглеждан период са Китай, Германия и Италия. Наблюдава се обща тенденция към увеличаване на вноса, като най-сериозно е нарастването на реализираните обеми от Китай. Вносът от тази държава през 2005 г. възлиза на 4 718 468 лв., през 2006 г. - на 6 852 555 лв., а през 2007 г. достига 8 220 478 лева. За 2005 г. обемът на вноса от Германия и Италия е съизмерим. Реализираният внос от Германия е в размер на 1 724 298 лв., а от Италия - 1 470 277 лв. През 2006 г. вносът от Германия е нараснал до 2 668 703 лв., докато мащабите на вноса от Италия относително се запазват - 1 428 507 лв. От данните за 2007 г. е видно, че обемът на вноса от Германия сериозно се е увеличил до 4 139 068 лв., докато този от Италия е в размер на 2 712 817 лева. През същата година по-сериозен внос на смесителни батерии е реализиран и от Испания - 1 982 712 лева.
Износът е десетки пъти по-голям от вноса


Както е видно от графиката, обемът на вноса на смесителни батерии е с пъти по-малък от износа. Интересен факт е, че Германия и Италия са не само сред основните вносители, но и сред държавите, в които се реализира голяма част от износа. За 2005 и 2006 г. най-голям е износът към Германия. През 2005 г. обемът на износа за Германия възлиза на 24 677 203 лв., а през 2006 г. се увеличава почти двойно и достига 44 269 939 лева. През следващата 2007 г. износът за Германия възлиза на 47 049 882 лева. Обемът на износа за Италия следва същата тенденция към нарастване.


 

През 2005 г. е в размер на 8 572 037 лева,  през 2006 г. достига до 18 054 923 лв., а през 2007 г. - 29 777 488 лв. Сериозен е ръстът в износа за Руската федерация и Франция. През 2005 г. износът за Русия възлиза на 6 363 494 лева, докато през 2006 г. се увеличава до 24 031 059 лв. Съответно, през 2007 г. в Руската федерация е реализиран най-големият износ - 50 023 963 лева. За разглеждания период износът на смесители за Франция също се е увеличил многократно. През 2005 г. той е едва 33 132 лева, през 2006 г. вече е 18 054 923 лв., а през 2007 г. достига внушителните 32 654 374 лв. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

МТП 2023 акцентира на екологичното жилищно строителствоСъбития

МТП 2023 акцентира на екологичното жилищно строителство

Редица компании, специализирани в областта на екостроителството, са заявили участие в предстоящото изложение. Те ще представят широка гама от продукти и решения за жилищно строителство,отговарящи на високи екологични и енергийни стандарти.

Енергийната ефективност и зелените иновации в сградите – тема на презентационен панел на Green Energy 2023Събития

Енергийната ефективност и зелените иновации в сградите – тема на презентационен панел на Green Energy 2023

Ще се проведе на 30 март т. г. 10:00 до 13:00 часа в Интер Експо Център, ще бъде с практическа насоченост и ще постави акцент върху най-иновативните технологии в бранша. Издателство TLL Media е тематичен съорганизатор и модератор на модула.

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасностСъбития

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасност

Между 13 и 15 март желаещите ще могат да посетят демонстрационния камион на бул. "Цариградско шосе" № 319 (сградата на Bau Academy), като организаторите са предвидили и съпътстваща програма.

Интелигентните сградни системи и технологии ще бъдат сред акцентите на новото изложение Green EnergyСъбития

Интелигентните сградни системи и технологии ще бъдат сред акцентите на новото изложение Green Energy

Премиерното издание на специализираното събитие ще протече паралелно с Архитектурно-строителна седмица. Подробности за тематичния обхват, изложителите и съпътстващата програма на новия формат научаваме от Ива Герасимова, заместник-управител на ИЕЦ, и Десислава Николова, "Ръководител проекти" в ИЕЦ.

BAU 2023 представя стратегии и технологии за модерни достъпни жилищни концепцииСъбития

BAU 2023 представя стратегии и технологии за модерни достъпни жилищни концепции

Изложители на BAU 2023, което ще се проведе между 17 и 22 април в Мюнхен, ще покажат как може да се строи по-евтино и бързо чрез технологични решения. А в лекционната програма представители на архитектурния сектор и жилищното строителство ще представят стратегии за модерни и достъпни жилищни концепции.

Бош Термотехника представи интелигентната термопомпа Compress 3400i AWSСъбития

Бош Термотехника представи интелигентната термопомпа Compress 3400i AWS

Термопомпата работи енергийноефективно, има значително по-нисък парников потенциал и съответно – много по-слабо въздействие върху глобалното затопляне. Поради ниското ниво на звуково налягане на външното тяло, термопомпата в режим на сън не е по-шумна от хладилник, което осигурява гъвкавост при избора на нейната позиция в дома.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top