Пазарът на смесителни батерии у нас

01.07.2008, Брой 6/2008 / Събития /

 

Пазарът на смесителни батерии у нас

Внос/износ на смесителни батерии в България за периода 2005 - 2007 г.

Графиката илюстрира развитието на пазара на смесителни батерии в България за периода 2005 - 2007 г. Информацията е предоставена на редакцията от Националния статистически институт (НСИ). Поради отсъствието на други достатъчно задълбочени и обхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на Европейските общности - ТАРИК. Допитване на редакцията показа, че достоверността на публикуваната информация се приема нееднозначно сред доставчиците на смесителни батерии у нас. Застъпват се различни мнения, дори крайно противоположни - някои приемат напълно данните от НСИ, докато други считат, че реалният обем на пазара се различава съществено от показания.

Най-голям е обемът на вноса от Китай


Водещи вносители на смесителни батерии у нас за целия разглеждан период са Китай, Германия и Италия. Наблюдава се обща тенденция към увеличаване на вноса, като най-сериозно е нарастването на реализираните обеми от Китай. Вносът от тази държава през 2005 г. възлиза на 4 718 468 лв., през 2006 г. - на 6 852 555 лв., а през 2007 г. достига 8 220 478 лева. За 2005 г. обемът на вноса от Германия и Италия е съизмерим. Реализираният внос от Германия е в размер на 1 724 298 лв., а от Италия - 1 470 277 лв. През 2006 г. вносът от Германия е нараснал до 2 668 703 лв., докато мащабите на вноса от Италия относително се запазват - 1 428 507 лв. От данните за 2007 г. е видно, че обемът на вноса от Германия сериозно се е увеличил до 4 139 068 лв., докато този от Италия е в размер на 2 712 817 лева. През същата година по-сериозен внос на смесителни батерии е реализиран и от Испания - 1 982 712 лева.
Износът е десетки пъти по-голям от вноса


Както е видно от графиката, обемът на вноса на смесителни батерии е с пъти по-малък от износа. Интересен факт е, че Германия и Италия са не само сред основните вносители, но и сред държавите, в които се реализира голяма част от износа. За 2005 и 2006 г. най-голям е износът към Германия. През 2005 г. обемът на износа за Германия възлиза на 24 677 203 лв., а през 2006 г. се увеличава почти двойно и достига 44 269 939 лева. През следващата 2007 г. износът за Германия възлиза на 47 049 882 лева. Обемът на износа за Италия следва същата тенденция към нарастване.


 

През 2005 г. е в размер на 8 572 037 лева,  през 2006 г. достига до 18 054 923 лв., а през 2007 г. - 29 777 488 лв. Сериозен е ръстът в износа за Руската федерация и Франция. През 2005 г. износът за Русия възлиза на 6 363 494 лева, докато през 2006 г. се увеличава до 24 031 059 лв. Съответно, през 2007 г. в Руската федерация е реализиран най-големият износ - 50 023 963 лева. За разглеждания период износът на смесители за Франция също се е увеличил многократно. През 2005 г. той е едва 33 132 лева, през 2006 г. вече е 18 054 923 лв., а през 2007 г. достига внушителните 32 654 374 лв. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Свързаността и сигурността ще бъдат акцент на Light + Building 2018 Събития

Свързаността и сигурността ще бъдат акцент на Light + Building 2018

Актуални теми, богата съпътстваща програма и около 2600 изложители от цял свят ще предостави на специалистите предстоящото издание на международното изложение Light + Building.

Всички новости споделя представителят на Ти Ел Ел Медиа - Петя Найденова, която взе участие в провелата се преди дни международна пресконференция за специализираната преса.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Състоя се XVI конференция BulLight 2017 в СозополСъбития

Състоя се XVI конференция BulLight 2017 в Созопол

От 25 до 27 май т. г.

TILS 2017 акцентира върху интелигентния дизайн и LED технологиитеСъбития

TILS 2017 акцентира върху интелигентния дизайн и LED технологиите

Тайванското международно изложение за осветление (Taiwan International Lighting Show, TILS), организирано от Службата за външна търговия и Министерството на икономиката на Тайван, се състоя между 12 и 15 април т. г.

Интелигентните сградни технологии на бъдещето ще са акцент на ISH 2017Събития

Интелигентните сградни технологии на бъдещето ще са акцент на ISH 2017

На 16 ноември т. г.

Високотехнологичният медицински комплекс Събития

Високотехнологичният медицински комплекс "Уни Хоспитал" бе открит в Панагюрище

Високотехнологичният медицински комплекс “Уни Хоспитал” бе официално открит на 11 юни т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top