Перфоратори и къртачи

01.02.2012, Брой 1/2012 / Техническа статия / Инструменти, материали

  • Перфоратори и къртачи
  • Перфоратори и къртачи
  • Перфоратори и къртачи
  • Перфоратори и къртачи
  • Перфоратори и къртачи
  • Перфоратори и къртачи

Техническа статия

 

При редица ремонтни дейности, както и при строителството на нови сгради се изисква пробиване на отвори в стените, оформяне на канали, къртене на плочки и подови настилки и т. н. Тази необходимост е свързана преди всичко с прокарване на нови или премахване на стари инсталации. За извършването на тези дейности обикновено се използват различни инструменти, сред които са и перфораторите и къртачите.

Особености на къртачите
Къртачите са инструменти, използвани предимно за раздробяване на парчета на твърди строителни конструкции. С тяхна помощ успешно се разрушават бетонни конструкции, както и тухлени стени.

Основен работен инструмент при къртачите се явяват шило или длето (секач), които се поставят в патронник. Освен за разрушаване, с помощта на длетото, къртачите успешно се справят и с отнемането на части от повърхността на твърди обекти. Типичен пример е свалянето на плочки от стени и подове.

Характерна особеност на къртачите е, че патронникът им няма въртеливо, а само ударно движение. Също така, силата на ударите може да е по-голяма, от тази на перфораторите. Това изисква, съответно, по-мощен електродвигател и по-здрав ударен механизъм. По тази причина теглото на някои къртачи достига до 30 кг. В повечето модели честотата на ударите се регулира плавно, но има и такива с превключвател за избор на една от няколко фиксирани стойности, както и с една-единствена честота. Съществуват и къртачи с поддържане по електронен път на постоянна честота на ударите независимо от натиска върху обработвания материал. Специфична тяхна характеристика, която не винаги се дава в каталозите, е количеството на изкъртения бетон за определено време, най-често един час. Тя е пряко свързана със силата на ударите и обикновено е между 8 и 25 кг за всеки джаул.
Ефективната работа на къртачите
зависи силно от правилния избор на инструмента и неговото състояние. Обикновено в упътванията за експлоатация на къртачите се дават препоръчваните форми на шилата и длетата и ъглите, под които те трябва периодично да се заточват. Не по-малко важно е и периодичното им закаляване, процедурата за което също се изяснява в инструкцията. Полезна особеност на повечето модели е възможността длетото да се поставя в патронника под различен ъгъл (обикновено 12 или 16 положения), което позволява едновременно удобно държане на къртача и отнемане от обработвания материал в желана плоскост.

По отношение на безопасността е добре да се има предвид, че поради по-големия шум при работа с тях е препоръчително използването на антифони. Съществува и значителна опасност от попадане на прах и по-едри частици в очите, поради което е добре използването на предпазни очила.

Съществуват европейски норми за максимална дневна продължителност на работа с къртачите. Нормалната и безопасна дневна норма е 15 минути, а при необходимост от интензивна работа се допуска да е до 30 минути.

Перфоратори
Принципно, терминът означава инструмент за пробиване. Характерна особеност на перфораторите е, че те имат електропневматичен механизъм за осигуряване на ударите по време на пробиването. Това е причината силата им да не зависи толкова от натиска на работещия, което има две основни предимства - силата на ударите на перфораторите може да е по-голяма, а умората по време на работа е по-малка. Последното е предпоставка за продължителна работа и същевременно осигурява по-голяма производителност.

Обикновено в каталозите на производителите перфораторите се класифицират в зависимост от тяхното тегло, като най-често произвежданите категории са 2, 3, 5, 7 и 11 кг. Срещат се и перфоратори с тегло от порядъка на 16 кг. Тъй като корпусът на перфораторите и механизмът за предаване на движението от електродвигателя към свредлото обикновено са от алуминиево-магнезиеви сплави нарастването на теглото е главно поради увеличените размери от по-мощния електродвигател и вида на предавателния механизъм. Така с по-големите и тежки перфоратори се пробива по-бързо, но и по-лесно се натрупва умора при продължителна работа.


 

Характеристики на перфораторите
Мощността на електродвигателя е един от важните параметри при избора на перфоратор, като по принцип по-големите й стойности означават възможност за по-бързо пробиване. Голяма част от електродвигателите са класически тип с въгленови четки, чието състояние е необходимо периодично да се проверява и при износване своевременно те да бъдат сменени. Улеснение в това отношение са перфораторите с индикатор, който се задейства при износени, но все още използваеми четки. Понякога индикаторите се използват съвместно с т. нар. самоизключващи се четки, които автоматично блокират работата на перфоратора при определена степен на износване.

Перфораторите са снабдени и с електронен блок за плавно регулиране на оборотите на патронника. В каталозите оборотите се дават при празен ход, а често и при пробиване на определен материал с нормален натиск. Отбелязва се, че минималните обороти са 0, но реално те са няколко десетки в минута. Минималните обороти се използват в началото на пробиването на каквито и да е отвори, когато се правят отвори с голям диаметър, особено в меки материали, или при пробиване на листов материал. Сравнително малко са перфораторите с два обхвата на оборотите, започващи от една и съща минимална стойност и с различаващи се около 2 пъти максимални обороти. Основното предназначение на големите обороти е за пробиване на отвори с малък диаметър. Съществуват модели с усложнен електронен блок, който позволява избраните обороти да се поддържат неизменни независимо от вида на пробивания материал и натиска върху него. Друга разновидност са електронните блокове с плавен старт, при които оборотите бавно (за няколко секунди) нарастват до съответстващите на положението му.
За ефективността на работата с перфораторите съществено значение имат параметрите им, свързани с ударите на свредлото. Честотата на ударите се дава за минута и колкото е по-голяма, толкова по-ситни са частиците на отнемания материал и, съответно, пробиването е по-прецизно. Големината на частиците е пряко свързана и със силата на ударите, измервана в джаули (J). Логично, по-голямата сила означава и по-бързо пробиване (при равни други условия) и е характерна за големите и тежки перфоратори.
Сред безспорно важните характеристики на всеки перфоратор са възможните диаметри на пробиваните отвори. Те се дават поотделно за бетон, стомана и дърво, а в редки случаи - и за цветни метали, като при повечето перфоратори към тях се прибавят и диаметрите на отворите, издълбавани с боркорона. Естествено, възможно е и правенето на дупки в бетон чрез ядково пробиване, но за целта като принадлежност към перфоратора е необходимо наличието на съответния инструмент.

Борба с вибрациите
Ударите на пробиващия инструмент неизбежно се предават на целия перфоратор, който непрекъснато вибрира. Тези вибрации са не само неприятни, но и предизвикват по-бързо настъпване на умора с всички последици от това - отслабване на вниманието и намаляване на работоспособността. Освен това ежедневната продължителна работа с перфоратори може да доведе до увреждане на здравето. Всички тези причини принуждават производителите непрекъснато да подобряват конструкциите с оглед намаляване на вибрациите. Сред предприеманите мерки е прикрепянето на електродвигателя към корпуса на перфоратора чрез система от еластични елементи. В каталозите на някои производители това е наречено “контрол на вибрациите” и е отбелязано с подходящ символ. Като допълнение към това, корпусът на част от моделите е проектиран така, че намиращият се във вътрешността му въздух да служи като допълнителна пружина. Специално внимание се обръща и на ръкохватките, чрез които вибрациите се предават на работещия. Те обикновено са гумени или от друг подобен материал и са свързани към корпуса чрез пружиниращи елементи (т. нар. вибрационни ръкохватки).

Производителите са задължени да дават в каталозите стойностите на вибрациите при пробиване в определен материал (обикновено бетон) и да отбелязват стандарта, по който са определени. Най-точната им оценка е измерването в три взаимно перпендикулярни посоки в съответствие с европейския стандарт EN60745. Минималните стойности на вибрациите са малко под 8 m/s2.

В сравнение с други електрически инструменти, при перфораторите акумулаторното захранване е сравнително малко разпространено. Основната причина за това е, че поради значителната мощност на електродвигателя, времето за работа с едно зареждане на акумулатора е твърде малко. Частично компенсиране на този недостатък се постига с втори акумулатор, който се зарежда докато работи основният.

Допълнителни приспособления
От значение за добрите характеристики на перфораторите са и допълнителните приспособления, които разширяват приложенията, а също така подходящото използване на даденото приспособление може значително да улесни и ускори работата с инструмента. На първо място, трябва да се отбележи патронникът. В някои перфоратори той е един, но към много модели се предлагат два или три. Много популярни са патронниците с бързо затягане на свредлото, но към някои модели се предлагат и класически за свредла с цилиндрична опашка и затягане с ключе. Последните се препоръчват за обикновено пробиване без удари.

Специфична е конструкцията на патронниците със системата SDS, разработена от Bosch и използвана в значителна част от леките и средни перфоратори на различни производители. При варианта SDS-plus свредлата са с опашка със специален профил и постоянен диаметър 10 mm, а при SDS-max, предназначен за по-тежки инструменти, диаметърът на опашката е 18 mm.

За изрязване на големи кръгли отвори в сравнително меки материали (ламинирани плоскости, гипсокартон, тухли) се използват боркорони, а в бетон и камък - корони за ядково пробиване с твърдосплавни зъби. Съществуват и боркорони със зъби с диамантено покритие, предназначени за много твърди материали, но поради крехкостта на диаманта с тях трябва да се пробива без удари.

Финият прах, отделян при пробиването на бетон и камък, налага предпазване на подвижните части на перфоратора. За целта почти всички модели имат уплътнители, чиято изправност е добре да се проследява, като се препоръчва те да се сменят при всеки ремонт или профилактика. Освен това прахът затруднява и забавя работата и вреди на здравето на работещия. Затова към част от перфораторите се предлагат прахоуловители, които чрез вакуум засмукват праха непосредствено от мястото на пробиване.
При пробиване е възможно свредлото да достигне до място на материала с повишена твърдост (камък в бетона), преодоляването на който изисква по-голяма мощност от електродвигателя. Същото се получава и при опит за много бързо пробиване. За да не се претовари електродвигателят, в много модели е предвидено автоматичното му изключване.

Сравнително малките габарити на електродвигателите са причина за значителното им загряване по време на работа. За избягване на недопустимо увеличаване на температурата им и евентуална повреда на вентилационните отвори на перфоратора, е необходимо редовното им почистване.

Значителна част от перфораторите използват колекторни двигатели, които искрят по време на работа. По тази причина за работа в помещения със запалителни течности е задължително използването на перфоратори с безколекторно задвижване.

Значителният шум на работещите перфоратори е наложил създаването на европейски норми за максимално допустимата и безопасна дневна продължителност на въздействие на шума, която при нормални работни условия е 15 минути, а при интензивна работа - 30 минути. Тя е сумарното време на работа с перфоратора за един работен ден. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Професионални перфоратори и къртачи

Отскоро фирма Тека България предлага на българския пазар нов модел мелница за кухненски отпадъци - TR 50.1, съобщиха за списание Технологичен дом от офиса на испанския производител у нас.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top