Пестене на енергия в хотели

03.12.2018, брой 8/2018 / Техническа статия / Енергийна ефективност

  • Пестене на енергия в хотели
  • Пестене на енергия в хотели
  • Пестене на енергия в хотели
  • Пестене на енергия в хотели

Техническа статия

 

Експертите са изчислили, че в съвременните хотели консумацията на електроенергия може да бъде намалена с до 20% само с предприемането на някои прости мерки, които не изискват значителни допълнителни инвестиции. Интегрирането на системи за контрол на осветлението, оптимизираното управление на ОВК инсталациите и провеждането на информационни кампании сред служителите са само част от мероприятията, които собствениците и мениджърите на хотели могат да приложат с цел подобряване на енергийната ефективност в тези обекти. Подобни инициативи обикновено се отразяват позитивно не само на сметките за електричество, но и на имиджа на съответния хотел.

Отопление и подгряване на вода

Основна задача, що се отнася до отоплението на хотели, е да се избягва излишното поддържане на прекалено високи температури в хотелските стаи и коридорите. Това е не само скъпо, но често и неприятно за гостите. Препоръчителните стойности са 19-21°C. От съществено значение е да се внедри ефективна система за управление на отоплението, която включва таймерни превключватели и термостатични радиаторни вентили. Добре е да се провери дали стайните термостати не са в близост до радиатори и камини и не са изложени на интензивно слънцегреене, което да повлияе адекватното им отчитане.

Специалистите съветват котелните инсталации да се обслужват редовно, тъй като само тази мярка без допълнителни капиталовложения може да спести около 10% от годишните разходи на хотела за отопление. Важно е системата от тръби, по която топлоносителят се транспортира към хотелските стаи, коридори и общи помещения да е изключително добре топлоизолирана.

Подгряването на вода също може да се окаже източник на излишни разхищения на енергия. Горещата вода отново не би трябвало прекомерно да се подгрява, като затоплянето й до 60°C се оказва най-подходящо на практика. Така сметките за електричество не са твърде високи, налице е комфортна топла вода за нуждите на гостите и хотела и температурата е достатъчно висока, за да унищожи бактерията легионела в системата.

Добър вариант са водните кранове и душове тип "спрей", които пръскат по-малко количество вода за единица време от свободнотечащите, тъй като така се пестят допълнително вода и енергия. Течовете в системата за гореща вода трябва да се отстраняват незабавно, а тръбопроводите – отново да са отлично топлоизолирани.

Климатизация и хладилни системи

Специалистите препоръчват системите за охлаждане и отопление в хотелите да не се оставят да работят едновременно. Макар на пръв поглед да изглеждат нелогични, на практика се оказва, че подобни практики са често срещан проблем. Отоплението би могло спокойно да бъде изключено при достигането на температура от 21°C. Аналогично – включването на климатика може да изчака, докато температурите не надвишат 23-24°C.

Най-ефективното цялостно решение, свързано с управление на микроклимата в хотелите, разбира се, са сградните системи за мениджмънт на енергията. Те комплексно управляват работата на отоплителните, вентилационните и климатичните системи, като внедряването им може допълнително да намали консумацията на електричество след възвръщане на първоначалната инвестиция за закупуване и инсталиране с над 10% годишно.

По отношение на хладилните системи, препоръчително е те редовно да бъдат размразявани. Важно е да се проверяват вратите и уплътненията на хладилните стаи, както и да се поддържат чисти кондензаторите и изпарителите на инсталациите.
При подмяна на старата хладилна техника в хотелите с нова е добре да се потърсят модели с оптимална енергийна ефективност. Минималният клас с цел постигане на икономии на енергия е А, а инвестирането в системи клас А++ обезателно ще се отрази положително на сметките за ток в дългосрочен план.

Оптимизиране работата на ОВК системите

Отоплението, вентилацията и климатизацията са отговорни за около 20 до 50% от разходите за енергия в хотелите, показват статистиките. Ето защо някои от основните мерки за енергоспестяване обикновено са насочени именно към ОВК системите.

Където е възможно, е добре да се приложи зониране с цел избягване на излишни разхищения на топлина, студ и електричество като цяло. Стаите за гости, общите помещения и сервизните зони имат различни потребности по отношение на топлинния комфорт на обитателите. Задаването на подходящи графици с адекватни температурни диапазони в зависимост от типа помещение могат да спестят доста, като се има предвид че в резултат на всеки градус намалено отопление или охлаждане може да се постигнат до 8% икономия от потреблението на енергия за ОВК.

Реализирането на отчетливо енергоспестяване посредством оптимизиране на потреблението на ОВК системите е възможно и чрез други мерки. Намаляването на общото количество генерирана топлина или студ може да стане и чрез елиминирането на излишните уреди, които реално не са необходими с оглед на достатъчните стойности на температурите в различните помещения.

Осветление и поддръжка

Осветлението е другият основен "виновник" за високите сметки за електричество в хотелите наред с ОВК системите. Ефективна мярка за постигане на икономии в тази посока е инсталирането на сензори за присъствие и за дневна светлина, които изключват осветлението, когато помещението е празно или го димират в синхрон с наличната дневна светлина.

Силно препоръчително е инвестирането в енергоспестяващо осветление. Традиционните волфрамови крушки и луминесцентните T12 тръби могат да бъдат подменени с много по-енергийно ефективни елементи като T5 тръби, компактни флуоресцентни или LED лампи. Подобни инициативи за ретрофит в хотелите могат да намалят потреблението на енергия за осветление с до 80%. По-новите типове осветители имат значително по-дълъг жизнен цикъл от конвенционалните крушки, някои – до осем пъти повече. Съвременните осветители произвеждат и много по-малко количество отпадна топлинна енергия, което ги прави по-екологичен вариант и редуцира нуждата от допълнително охлаждане, за да се поддържат температурите в граница.


 

Редовната поддръжка на сградните системи в хотелите е друга мярка, която е от критично значение с оглед постигането на висока енергийна ефективност. Добре обслужваното оборудване работи по-ефективно и по-дълго. Това се отнася както за осветителните, така и за ОВК системите и за останалите сградни инсталации. Честата подмяна на филтрите и останалите мерки, заложени от производителите като необходими, са важни фактори за осигуряването на икономична работа на оборудването.

Мониторинг

Осъществяването на мониторинг и отчитането на енергийното потребление безспорно са най-важните условия за постигане на икономии на енергия в хотелите. Без реална информация колко енергия се използва, колко се губи и колко се заплаща не е възможно планирането на адекватна политика за повишаване на енергийната ефективност. Един комплексен план за мониторинг и управление на енергията включва внедряването на съответните уреди и системи, както и ангажирането на необходимия персонал за изпълнение на програма по мониторинг и отчитане на енергийната консумация. Анализирането на резултатите е в основата на реализирането на реални спестявания и оптимизирането на енергийната ефективност в дългосрочен план.

Ангажиране на персонала

Служителите в хотелите са най-важният капитал и повишаването на енергийната ефективност неминуемо е свързано с ангажирането им в процеса. Специалистите съветват собствениците и мениджърите да окуражават персонала не само да спазва съответните мерки и предписания, но и да дава свои идеи за допълнително постигане на икономии. Важно е да се избягват практики като ненужно работещи уреди, ръчно задаване на прекалено високи или ниски стойности на ОВК системите, оставяне на отворени врати на стаи и хладилни помещения и др.

На практика включването на служителите в програмите по енергоспестяване се оказва най-устойчивият аспект на енергийната ефективност в хотелите. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Lighting 2018 постави акцент върху използването на ВЕИ за нулеви разходи за осветлениеСъбития

Lighting 2018 постави акцент върху използването на ВЕИ за нулеви разходи за осветление

В събитието, организирано от Националния комитет по осветление в България (НКО), взеха участие лектори от Турция, Гърция, Словения, Румъния, Великобритания и САЩ.

Табла за автоматизация на ОВК инсталацииТехническа статия

Табла за автоматизация на ОВК инсталации

Таблата за автоматизация на системи за отопление, вентилация и климатизация са електрически табла, които включват съответната контролно-измервателна апаратура и автоматика за управление на параметрите на въздуха и микроклимата в дадено помещение или обект. Тези решения са подходящи за различни търговски, жилищни, публични и индустриални приложения.

Ретрофит на отоплителни котлиТехническа статия

Ретрофит на отоплителни котли

Дългогодишната експлоатация на една отоплителна инсталация обикновено е свързана с драстично намаляване на нейната ефикасност и необходимост от ретрофит или подмяна с цел постигане на икономически изгодно и ефективно отопление. Прочетете кои са основните фактори, които се анализират при вземането на решение за обновяване или замяна на отоплителните котли и бойлери с нови, и какви са спецификите на ретрофита на отоплителните котли.

LED осветление за стимулиране на растежа на зелени площиТехническа статия

LED осветление за стимулиране на растежа на зелени площи

Енергийноефективното LED осветление е сред най-обещаващите съвременни технологии за специфични приложения като стимулиране растежа на зелени площи, включително тревни и зелени покрития за стадиони, голф игрища, паркове и градини, както и на различни видове светлолюбиви растения, отглеждани в оранжерии.

Тенденции в биодинамичното осветлениеТехническа статия

Тенденции в биодинамичното осветление

Нарастваща популярност през последното десетилетие добиват концепциите за биодинамично осветление, базирани на биологичните потребности на човека и цикличните промени в природата – редуването на ден и нощ и смяната на сезоните.

Разпределена интелигентност в управлението на осветлениетоТехническа статия

Разпределена интелигентност в управлението на осветлението

Иновациите при технологиите за управление на осветлението създават ново поколение интелигентни разпределени системи, основани на биомодели, заимствани от природата

Сценично LED осветлениеТехническа статия

Сценично LED осветление

През последното десетилетие пазарът на светодиодно осветление отбелязва сериозен ръст, а LED осветителите навлизат във все по-широка гама от приложения, включително в сценичната осветителна техника. LED осветителите са съвременна алтернатива на халогенните или газоразрядни лампи с висок интензитет, използвани традиционно в сценичното оборудване.

Причини за това са динамичното развитие на технологията и множеството й предимства. Сред тях са по-високата светлинна мощност и по-ниската консумация на енергия на LED осветителите в сравнение с конвенционалните варианти. Достъпната цена на светодиодите допълнително разширява приложната им област в сценичното изкуство.

Пречистване на води в хотелиТехническа статия

Пречистване на води в хотели

Хотелите имат ангажимент да осигуряват чиста и безопасна вода - от питейната, през душовете и напитките, до плувните басейни и спа центровете. Удовлетвореността на клиентите гарантира възвръщаемост на инвестициите в технологии за пречистване на водите.

Статията представя някои от най-популярните съвременни практики за пречистване на питейни, сервизни и технологични води в хотелите.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top