РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Пи Трейд

, Брой 4/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Пи Трейд

 

съдържание на рекламата

ПИ Трейд предлага ефективни пречиствателни станции и системи за дъждовни води

ПИ Трейд е официален представител за българския пазар на GRAF, Германия - лидер в сферата на пречистване на отпадни води.

Пречиствателни станции Anaerobix

Пречиствателните станции Anaerobix на фирма GRAF са предназначени за пречистване на битови отпадни води от къщи, вили, малки хотели, къмпинги и малки населени места, които не са свързани към местна канализационна система.

Принцип на действие

Големият обем на резервоара осигурява бързо успокояване на постъпващите в него отпадъчни води. По този начин твърдите вещества, съдържащи се в мръсните води, се утаяват, а по-леките частици се задържат на повърхността. След това водата преминава през биофилтър, който осигурява голяма повърхност и подходящи условия за развитие и размножаване на бактериите, хранещи се от съставките на мръсната вода, което води до нейното пречистване.

Предимства на Anaerobix

·системата работи изцяло без електричество;

·голям обем за съхранение на утайките;

·позволява изхвърлянето на тоалетната хартия в тоалетната чиния;

·високотехнологичен метод на производство на резервоара - изработен от усилен полипропилен (дурален);

·телескопична шахта с ПП капак за пешеходци (до 150 кг) - възможност за много лесно изравняване на капака до нивото на терена;

·високоякостният оребрен корпус позволява монтирането на станциите без допълнително укрепване (бетониране);

·минимална поддръжка - почистване веднъж годишно;

·без допълнителни консумативи;

·без миризми;

·бърза и лесна инсталация;

·лесен достъп за ревизиране;

·не се влияе от периодите на отсъствие (отпуски и ваканции);

·възможност за работа при неравномерен приток (пикове и спадове);

·компактни размери и малко тегло;

·отговаря на българските и европейски стандарти;

·конкурентни цени;

·складова наличност.

Системи за дъждовна вода Professional

Системите за събиране и ползване на дъждовна вода на GRAF са решението, с което можете да намалите консумацията на питейна вода с поне 50%.

Ценната питейна вода е твърде скъпа за миене на тоалетните и за напояване на градините, затова събирането на дъждовна вода е не само разумен, но и икономическо и екологично решение.

Системата включва:

Carat S резервоар (2700, 3750, 4800, 6500 л) - по избор на клиента;

Телескопична шахта (Mini или Maxi) с регулируем ПП капак (за пешеходци или лекотоварни автомобили) - по избор на клиента;

Филтър пакет 3. Включва вътрешен Optimax-Pro филтър (самопочистващ); система за контрол на водния поток; сифон за преливане и преграда за гризачи;

Professional помпена система. Включва модул захранен с питейна вода Aqua-Center-Silentio; плаващо засмукване; DN 150 тръба; автоматична система за чистене на филтъра Opticlean; филтър с възвратен клапан; полиетиленова всмукателна тръба 12 м. Aqua-Center-Silentio е система за контрол на дъждовните води. Тя се състои от тиха многостъпална самозасмукваща центробежна помпа, резервоар за питейна вода, вградена защита против работа на сухо, датчик за налягане, нормално затворен трипътен вентил, микропроцесорно управление, дигитален дисплей, вграден преливник. Всичко това е поместено в компактно и напълно шумоизолирано табло. Автоматичният клапан се управлява от датчици и когато водата в резервоара достигне минимума, той превключва към питейния водоизточник. Когато завали дъжд и нивото на водата в резервоара се покачи, той превключва автоматично отново на дъждовна вода. Редовното автоматично изплакване на резервоара за питейна вода предотвратява микробно замърсяване.

•пречиствателни станции

•септични резервоари

•каломасло уловители

•системи за дъждовна вода

•филтри за дъждовна вода

•дренажни системи

•слънчево-енергийни системи

•градински решения

София, ул. Малашевска 1, тел./факс: +359 2 857 31 25

мобилен: +359 888 80 70 17, мобилен: +359 887 880 500

e-mail: office@pi-trade.com, www.pi-trade.com

Системите за събиране и ползване на дъждовна вода на GRAF, са решението, с което можете да намалите консумацията на питейна вода с минимум 50% за домакинствата и с около 85 % за промишлеността.

Ценната питейна вода е твърде скъпа за миене на тоалетни и за напояване на градини, затова събирането на дъждовна вода е не само разумно, но и икономическо и екологично решение.

графика

Огромният разход на питейна вода е причината непрекъснато да се търсят нови методи и средства, чрез които промишлеността и домакинствата да оптимизират потреблението си на вода. Част от тях са събирането на дъждовни води и третирането на отпадъчните води. Дъждовната вода може да бъде събирана и съхранявана в резервоари и пречиствана чрез филтри, така че да е годна за по-нататъшно използване в домакинствата.

Цената на водата в България е по-ниска в сравнение с останалите европейски страни, но това скоро ще се промени. Инвестицията днес ще Ви се изплати чрез значително намаляване на разходите в бъдеще.

Системите се произвеждат при спазване на високи стандарти за качество чрез прилагане на 50 годишният опит на GRAF Германия. Всеки ден клиентите на GRAF по целия свят спестяват около 100 милиона литра питейна вода.

Благодарение на модерните технологии и напълно оборудваните системи, ще посрещнете всички нужди от гледна точка на удобство и надеждност.