РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Пи Трейд

01.07.2013 , Брой 3/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Пи Трейд

 

съдържание на рекламата

•пречиствателни станции•резервоари за вода

•каломаслоуловители•системи за дъждовна вода

София, ул. Малашевска 1

тел./факс: +359 2 857 31 25, мобилен: +359 888 80 70 17; e-mail: office@pi-trade.com

www.pi-trade.com