РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Пи Трейд

01.08.2014 , Брой 4/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Пи Трейд

 

съдържание на рекламата

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ВОДА

София, ул. Малашевска 1, тел./ факс: +359 2 857 31 25, мобилен: +359 888 80 70 17, e-mail: office@pi-trade.com, web: www.pi-trade.com