РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Пиронова

, Брой 2/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Пиронова

 

съдържание на рекламата

Компанията предлага:

... За да не се превърне вашето щастие в пепел!

София, Симеоновско шосе 1, вход 3

pyronova.bg@pyronova.com

www.pyronova.com

Проектиране и сервиз на противопожарни

инсталации и системи

Продажба на гасящи субстанции

(пяни, прахове)

Пожарогасители и хидранти

- пожарни маркучи

Продажба на противопожарно оборудване,

машини и техники