Платформи за проектиране на електроинсталации

26.06.2015, Брой 3/2015 / Техническа статия / Електроинсталации

  • Платформи за проектиране на електроинсталации
  • Платформи за проектиране на електроинсталации
  • Платформи за проектиране на електроинсталации

Техническа статия

 

Функционални характеристики на съвременните софтуерни системи

Проектирането на инсталациите в днешните сгради изисква високотехнологични инженерни инструменти, които едновременно да осигурят комфорт на обитателите и да оптимизират потреблението на енергия.

Голяма част от предлаганите у нас софтуерни платформи не са специализирани, а предоставят възможности за проектиране на всички сгради инсталации. Други са разработени единствено с цел подпомагане работата на електропроектантите.


› РекламаОсновни функционални характеристики
Повечето софтуерни продукти за електропроектиране дават възможност за проектиране на електрически инсталации и табла, генериране на спецификации, генериране на фасади и табла, проектиране на структурни кабелни системи, онлайн преглед на каталози и чертежи, както и за наличност и поръчка на продуктите.

Използвайки ги, инженерите могат бързо и ефективно да създават, модифицират и документират сградните електроинсталации. С тяхна помощ могат да се оразмеряват и избират кабели, кабелни канали и други елементи от вградени библиотеки, или чрез ползване на библиотеки на производители на електротехническо оборудване.

Готовите елементи често са триизмерни изображения с голяма детайлност и реални размери. Някои от решенията предлагат директна връзка с онлайн магазина на дадена компания, като генерираният проект дори може автоматично да бъде прехвърлен за остойностяване или поръчка през интернет. Софтуерните продукти също така осигуряват
интелигентно присъединяване на елементите
от веригата, дефиниране на консуматори и проверки на системата като: изчисляване размера на кабелите, извеждане на информация за кръговете, проверка на товарите, генериране на отчети за отделните кръгове, извеждане на елементи и присъединени обекти.

Освен тези възможности те могат да задават и свойствата на материалите и предпочитани маршрути за полагане на системите. Продуктите предлагат възможности за енергийни анализи на помещения, редактиране на елементи, въздушни терминали и осветителни тела, както и дефиниране и преместване на точките на анализа в помещението.

Обикновено заложените в софтуерите решения за изчисляване и оразмеряване на електрически инсталации са съобразени с действащите у нас актуални норми и стандарти, като по този начин спестяват време и усилия, и предоставят на проектантите по-голяма сигурност.

Автоматизирани инструменти
Сред функционалните характеристики на платформите са още автоматичното изчисление на дължината на използваните кабели и проводници в потребителския проект, възможност за задаване на вертикални отклонения, закръгления, както и сепариране на кабелните трасета.

Използването на схеми за осветление и електрическото захранване позволява да се проследят натоварванията, за да се контролират свързаните устройства и да се проверяват дължините на веригите. Дефинират се видът на проводниците, обхватите на напрежение, системите за разпределение и коефициентите за натоварване, за да се предотврати претоварването на системата.

Изчисляват се точно проектните натоварвания върху захранващите кабели и панели, с което се постига бързо и ефективно оразмеряване на оборудването. Автоматизираните инструменти за окабеляване предоставят различни варианти на трасета, от които се прави избор на подходящия маршрут.

Също така, с помощта на филтри и инструменти лесно се избират подходящите апарати, кабели и механични аксесоари от съществуващи библиотеки, като програмата сама прочита размерите на елементите и те лесно могат да бъде разположени на подходящо място.

Сред най-удобните за проектантите функции е изготвянето на количествени сметки, включително определяне броя на символите по чертежа, както и необходимия метраж на използваните кабели.

Програмите също позволяват генериране на автоматични рапорти, които могат да бъдат включени като таблица в самия проект или да бъдат експортирани във формати *.xls, *. txt, *.xml. Обикновено документите са динамични и автоматично се обновяват при нанесена промяна на схематичните страници.


 

Ефективно сътрудничество в реално време
Ясната комуникация между ОВК, електро- и ВиК инженерите и техните екипи е въпрос от първостепенна важност. Някои от предлаганите решения разполагат със специални инструменти, които дават възможност на членовете на екипа да получават обратна връзка за своите проекти в реално време.

Така се постига оптимизация на работните процеси, подобряване на сътрудничеството и координацията между архитектите и различните специалности по един проект.

Онлайн обмен на файлове и функции с облака
Процесът на проектиране може значително да се оптимизира с помощта на онлайн обмен на файлове, функции за преглед и редактиране, които свързват използвания софтуер за електропроектиране директно в облака. Това позволява автоматично синхронизиране на чертежи и настройки и достъп до най-актуалните файлове и профилни настройки от произволен компютър.

Освен това електропроектанта може лесно да споделя проекти с членовете на екипа, като им позволи да разглеждат, редактират и принтират чертежи дори от своите мобилни устройства като таблети и смартфони. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Софтуерни платформи за строително-информационно моделиранеБизнес

Софтуерни платформи за строително-информационно моделиране

Строително-информационното моделиране (BIM) е сред най-новите софтуерни технологии, навлизащи в света на архитектурата. В своята същност BIM е цялостна 3D цифрова репрезентация на строителна система или подсистема.

schrack Technik представи нов софтуер за електропроектиранеБизнес

schrack Technik представи нов софтуер за електропроектиране

Schrack Technik представи безплатния софтуерен инструмент за проектиране на електрически инсталации, телекомуникации, осветление и автоматизация Schrack CAD Live, съобщиха за ТД Инсталации от компанията. Той дава възможност за проектиране на електрически инсталации и табла, генериране на спецификации, генериране на фасади и табла, проектиране на структурни кабелни системи, онлайн преглед на каталози и чертежи, както и за наличност и поръчка на продуктите.

Софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради

В този брой представяме преглед на най-актуалните в момента софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради. За целта редакцията се обърна към водещи доставчици на специализиран софтуер за по-подробна информация относно най-новите им продукти, поддържаната от тях функционалност и базовите им системни изисквания.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top