Поддръжка на дренажната система на климатици

16.06.2017, Брой 3/2017 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Поддръжка на дренажната система на климатици

Техническа статия

 

Течовете на вода от климатика могат да създадат значителни проблеми в краткосрочен период. Те могат да причинят незабелязана повреда на стените на помещението в резултат на насищането им с вода. Това може да стане причина за поява на мухъл, който впоследствие може да се разпространи по цялата сграда. Предотвратяването на течове от климатик е много по-лесно в сравнение с ремонта и почистването, които впоследствие може да се наложи да извършат обитателите. Съществуват няколко начина за поддръжка на климатик, така че неговата кондензна система да работи безпроблемно.


› РекламаРедовно почистване на тръбата за кондензата
Общото правило е дренажната тръба на климатика да се почиства поне веднъж на 3 до 6 месеца, в зависимост от това колко е прашна атмосферата в региона. Невинаги е нужна помощ на професионалист, за да се почисти дренажната (кондензната) тръба. Достатъчно e да се знае коя е тя и да са налични необходимите инструменти. С помощта на памучен парцал и найлонов конец може да се почисти тръбата отвътре, за да се изкара от нея насъбралата се мръсотия. Парцалът трябва да е достатъчно малък, за да може да премине през тръбата, без да заседне в нея. Парцалът се издърпва с привързания към него конец, за да може той да излезе от тръбата от другата й страна.
Периодична проверка
Филтърът на климатика трябва да се сменя веднъж на всеки 30 дни. Когато е предвидено време за смяна на филтъра, е добре да се отделят и няколко минути за визуален оглед на тръбата за кондензна вода за проверка за насъбрана в нея влага или друго наличие на повреди. При наличието на влага може да възникнат проблеми с потока на конденза или с наклона на тръбата.


 

Проверка на наклона на дренажната (кондензната)
тръба
Най-често срещаната причина за утечки на вода от климатици е когато дренажната тръба не е възможно най-права и не е с подходящ наклон. В идеалния случай нивото на дренажната тръба трябва да се понижава с 1 сантиметър на всеки метър хоризонтално разстояние.

Оттичане на водния поток
Тръбата за кондензата има отвор, който е свързан с отводнителен канал. Изходът на тази тръба трябва да е отворен и водата да се оттича както трябва. Важно е да се вземе предвид, че при нарастване на влажността на въздуха, дебитът на кондензата се увеличава. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Контрол на климата в търговски сградиТехническа статия

Контрол на климата в търговски сгради

Поддържането на комфортен микроклимат в търговските сгради при възможно най-ниски експлоатационни разходи е въпрос не само на правилен подбор на подходящото оборудване за климатичната, отоплителната и вентилационната инсталация, но и на оптималното им управление. Днес на пазара се предлагат различни решения, които осигуряват успешно управление на инсталациите и оптимизират оперативните разходи.

ВиК Хасково спечели организираното от БАВ професионално състезание по откриване на скрити течовеТехническа статия

ВиК Хасково спечели организираното от БАВ професионално състезание по откриване на скрити течове

Екипът на ВиК Хасково с управител Тодор Марков стана победител в тазгодишното професионално състезание по откриване на скрити течове посредством апаратура, организирано от Българската асоциация по водите (БАВ) с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Журито на надпреварата, която се проведе на 28 и 29 април т.

Дренажни тръби

Отвеждането на излишните повърхностни и подпочвени води от сгради, съоръжения и други е сред основните фактори, които е необходимо да се вземат предвид в етапа на тяхното проектиране, тъй като неподходящата дренажна система може да окаже негативно влияние върху цялата конструкция на сградата. Улуците и водостоците не винаги са достатъчни.

Покривни климатици

Конструктивно покривният климатик представлява хладилна машина във вид на моноблок. Затова често е оприличаван на голям прозорeчен климатик. Както личи от наименованието му, той се монтира най-вече върху покрива на съответната сграда или в непосредствена близост до охлажданото помещение. Добре е да се има предвид, че това не изключва всички монтажни възможности. Подходящи места за монтаж са също земната повърхност, както и техническа площадка, намираща се в близост до сградата. Обикновено, когато покривът е плосък, руфтопът се монтира директно върху него. При монтаж върху наклонен покрив е необходимо да се използва специална носеща конструкция, върху която да се постави климатикът.

Инверторната технология в климатиците

Същност на технологията, устройство на климатиците, предимстваИма шумно появяващи се нововъведения, на които се възлагат големи надежди и които бързо биват забравени. Други остават в началото незабележими за обикновения потребител, но с течение на времето трайно навлизат в живота поради безспорните си предимства.

Коефициентите COP и EER при климатици

Какво означават и какво е значението им при избор на оборудванеСтремежът към постигане на по-висока енергийна ефективност на сградните инсталации, в това число климатичните, поставя на дневен ред въпроса за използване на общоприети от бранша показатели за измерването й. Въведеното енергийното класифициране на климатиците и климатичните системи въведе ясен критерий за сравнение между предлаганите на пазара уреди.

Шумът от климатиците

„Няма нищо по-хубаво от хладната стая”. В тази перeфраза на популярното заглавие от близкото минало се крие желанието ни да се спасим от жегите и осигурим комфорт в жилището. Но не е само това – поддържането на температура около 20 градуса независимо от външната е важно за работоспособността в офиса и почивката вкъщи. Решението е известно отдавна – климатик. Но след като го купим и сме готови да се насладим на създадения уют, можем заедно със съседите да се окажем неприятно изненадани. Дори слабият шум от работата на климатика е дразнещ в нощната тишина, а често и денем в офиса.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top