Подподови кабелни системи

Техническа статия / Електроинсталации

  • Подподови кабелни системи
  • Подподови кабелни системи
  • Подподови кабелни системи
  • Подподови кабелни системи

Техническа статия

 

Въпреки тенденцията на преход към безжични комуникации и технологии през последните десетилетия производството на кабелни системи всъщност се разширява. Кабелните комуникации предлагат по-голяма сигурност, особено на физическо ниво, за множество приложения в жилищния, търговския и обществения сектор, както и в малките и средни предприятия. Освен трансферът на данни, и преносът на електроенергия продължава да се осъществява основно посредством кабелни технологии в много сфери на бита, търговията и индустрията.

С оглед на цялото електрическо, електронно и комуникационно оборудване, използвано всекидневно в домове, офиси, центрове за данни, търговски и публични обекти, изложбени помещения и музеи, летища, гари и хотели, надеждната доставка на електроенергия и информация до потребителя е от решаващо значение. При проектирането и конструирането на сгради се прилагат няколко стратегии за управление на кабелните системи. Сред най-популярните методи е използването на различни типове подови/подподови системи за кабелен мениджмънт. Независимо от своето конкретно приложение, тези инсталационни решения трябва да гарантират оптимален капацитет на натоварване и висока издръжливост, адекватна защита от влага и замърсявания, както и максимална безопасност за хората и оборудването.


Специфики на подподовите системи

При изграждането на подподови кабелни системи за управление на кабелите подовите настилки се използват като средство за тяхното маршрутизиране и скриване. Освен очевидните естетически ползи, предотвратяването на хаоса от множество преплетени кабели по пода подобрява и безопасността, като в допълнение намалява рисковете от влошаване на качеството или прекъсване на услугите.

Популярно решение са повдигнатите инсталационни подове. Те се срещат в широка гама височини и разновидности. Кабелите могат да бъдат маршрутизирани под подовата настилка, а в случаи на подови настилки с нисък профил, кабелите се маршрутизират в самия под.

Сред предимствата на подподовите системи за управление на кабели са: елиминирана необходимост от рязане или изкопаване на бетон, както и от работа в таванното пространство; гъвкаво маршрутизиране и лесно пренасочване на кабелите. В допълнение, нископрофилните подове са с минимална височина (2-8 см), осигуряват почти неограничени възможности за организация на кабелите и позволяват бързо внедряване по време на строителство или реновиране на сградите.


› РекламаТипове и конструктивни особености

Съществуват два основни типа подподови решения за организиране на кабели:

  • системи, предназначени за вграждане в самата подова структура, като канални системи за отливане в замазката и т. н.;
  • системи, предназначени за инсталиране под "фалшиви" (компютърни) подове.

Принципите на кабелна организация при двата вида системи до голяма степен съвпадат, но здравината на конструкцията, както и някои детайли във връзка с проектирането, се различават. Системите за вграждане в подовата структура обикновено са направени от метални материали (например поцинкована стомана) и трябва да бъдат с висока механична якост, за да издържат на различни натоварвания по време на строителния етап на обекта, както и при фактическата експлоатация.

Основната конструкция на тези системи обикновено са различни кабеловодещи канали, канали за вграждане на контакти, цокълни канали, кабелоносещи системи (перфорирани, телени кабелни скари ) и др. Плоските подподови канали обикновено разполагат с горен капак, който се изравнява с подовата замазка. Капаците са с малка дебелина, но голяма здравина. Необходими са серии от подови кутии, в които да се вградят контактите и различните инсталационни уреди, както и съответните съединителни елементи и ъгли за кабелните канали и скари.

Подподовите канали неизменно са многосегментни, за да се осигури необходимата обща дължина на системата, както и да станат възможни различни чупки и заобикаляния при трасирането й. Изключително важен момент от инсталацията е монтажът на свързващите елементи между отделните сегменти на кабелните канали.
Подподови системи за полагане в замазка и системи за повдигнати подове

На пазара са достъпни много новости при системите за повдигнати и многоструктурни подове. Т. нар. инсталации за "окачена" или "компютърна" подова настилка в миналото се прилагаха основно в специализирани технически помещения като компютърни зали и контролни центрове, но днес се използват все по-широко в търговски и офис сгради поради гъвкавостта, която осигуряват по отношение на възможностите за обслужване на кабелните системи.
Образуваната кухина между структурния и функционалния под осигурява гъвкавост и лесен достъп до кабелните инсталации през целия жизнен цикъл на сградата. Компоненти на решенията за такива приложения са различни канали, кутии и тръбни елементи, подобни на конвенционалните подови продукти, но с адаптации, осигуряващи различни функции и защита за съответната инсталационна среда.

При подовите инсталации за организация на кабелни системи със замазка обикновено се разполагат редици от паралелни канали, които осигуряват изолиране на отделните кабелни линии една от друга. Изолационните тръби обикновено са от гъвкав тип и могат да се закрепят към конзолните кутии, както е необходимо. Тръбата се закрепва към подовата конструкция и достъпът до нея и разположените вътре кабели и компоненти се осигурява чрез повдигане на съответната плоча или елемент на инсталационния под с помощта на специална дръжка, ръкохватка или специализирани инструменти. За маршрутизирането обикновено се използват кабелни скари.

Пластмасовите материали са много популярни поради множеството им предимства, но често се прилагат и метални системи, особено ако механичната защита и електромагнитната съвместимост са водещи за съответното приложение.

Системи за управление на кабели в центрове за данни

При проектирането на съвременни центрове за данни и планирането на стратегиите за маршрутизиране на кабели е препоръчително да се отчетат изискванията на ежедневната експлоатация и възможностите за поддръжка на кабелните системи, оперативната ефективност на оборудването в перспектива, както и неговата производителност и възможността съоръжението да се разраства. Правилното организиране на кабелните системи осигурява сигурност, надеждност и лесно обслужване.

Обикновено кабелните системи се разполагат в кабелна скара или канал, който се отваря отгоре – под повдигнатия под. При планиране на насочването и трасирането на кабелите е препоръчително да се спазват някои основни принципи. Телекомуникационните кабели е важно да бъдат структурно отделени от силовите, за да се избегнат смущенията в сигнала. Трябва и да се сведе до минимум влиянието на въздушните потоци, особено с оглед обособяването на т. нар. студени и топли коридори в центровете за данни.

Комуникационните кабели обикновено се движат точно под повдигнатия под и в задната част на шкафовете за оборудване в горещия коридор. Силовите кабели се намират близо до пода в кабелни скари, разположени в студения коридор, под перфорирани подови плочки или плоскости. Тази организация осигурява хоризонтално разделяне на двата тип кабели, както и вертикалното им обособяване.


 

Монтажни съображения

Конструкцията на кабелните канали и скари трябва да е достатъчно здрава, а отворените системи (перфорираните и телени скари например) са проектирани така, че да не блокират въздушния поток при монтажа им под структурни подове и лесно да се полагат в подови системи със замазка. При разширяване на инфраструктурата на центровете за данни в повдигнатите подове е възможна инсталацията на кабели на отделни слоеве кабелни скари. В зависимост от това дали до долните нива кабели ще бъде необходим по-нататъшен достъп или не, може да се организират постоянни или конзолни конструкции.

Металните кабелни скари трябва да бъдат свързани към инфраструктурата за заземяване на центъра за данни според актуалните регулаторни изисквания и стандарти. Най-често прилаганият метод е да се осигури заземяващ кабел по дължината на цялата система от кабелни скари, който и да се свърже към всеки сегмент.

В идеалния случай кабелните скари не е необходимо да се закрепват към повдигнатия под. Носещите системи, независими от вида на подовата конструкция, елиминират ненужното натоварване на подовата настилка. Претрупаното подподово пространство често изисква дължината на единичния сегмент на кабелните скари да е само 5 см. Ако не съществуват препятствия, използването на по-дълги скари (например 10-25 см) може да намали времето за монтаж. Освен това, по-големите дължини изискват по-малко опори и водят до по-ниски разходи. Кабелните скари и канали за монтаж в подови замазки или под повдигнати подове се избират по размер според вида, броя и диаметрите на кабелите, които ще помещават, като при необходимост се използват допълнителни фиксиращи елементи, прегради и разделители. Оптичните и медните кабели в кабелните скари и другите елементи на кабелната структура е препоръчително да бъдат разделени помежду си чрез фиксирана твърда преграда от съвместим материал. Важна задача е да сведат до минимум рисковете от повреждане на кабелите, особено на тези с по-малък диаметър. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи

НИДАКС България е единствен и основен доставчик на кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи за нуждите на проекта Сан Стефано Плаза.“При подновяване на строителните дейности инвеститорът не се поколеба и избра доказаното качество на продуктите с марка НИДАКС за изграждането на всички кабелни трасета в комплекса.

ОБО Беттерманн участва в реализацията на множество дейта центрове в странатаПроекти, реализации

ОБО Беттерманн участва в реализацията на множество дейта центрове в страната

Най-актуалните решения на предлаганите от нас продукти, намиращи приложение в реализацията на дейта центрове, са кабелните скари и канали, произведени от различни материали. Чрез тях са изработени основните тоководещи линии, укрепени на таван, на стена и дори поставени в двоен под.

Нидакс България: Кабелоносещи и кабеловодещи системиПроекти, реализации

Нидакс България: Кабелоносещи и кабеловодещи системи

Реализацията на проекта Sofia Ring Mall беше сериозно и интересно предизвикателство за нашата компания. Фирма Нидакс България бе избрана за доставчик на голяма част от електроматериалите, в това число кабелни скари, кабелни стълби, тръби, подови канали и подови кутии.

Съхраняване на функционалността на електрическите инсталации в случай на пожар

Част 2. Видове кабелоносещи системи и специфични кабели.

Критерии за избор на кабелни скари

Добре изградената система от кабелни скари, улеснява монтажа на електроинсталациятаСред основните критерии за избор на кабелна скара са видът и броят на кабелите, обем на кабелите по различните трасета, теглото им на линеен метър и видът на материала за изработка. От съществено значение е и мястото или т.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top