Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

14.07.2017, Брой 4/2017 / Техническа статия / Осветление

  • Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради
  • Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради
  • Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Техническа статия

 

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Заедно с повишаването на енергийната ефективност обаче е необходимо ефективното обновяване на осветителните системи да отчита и резултата върху качеството на светлината. В противен случай потребителите вероятно ще останат недоволни, а някои дори биха заменили частите от системата, предназначени да пестят енергия.

Вместо просто да се намалят нивата на осветеност, първо трябва да разберете как се използва светлината и след това да помислите как да осигурите необходимото осветление възможно най-ефективно. В края на краищата, енергийно ефективното обновление няма да си заслужава, ако качеството на осветлението стане толкова лошо, че служителите в сградата не могат да си вършат работата.

След като се дефинират дейностите, извършвани в търговските помещения и техните специфични изисквания по отношение на осветеността, идентифицирането на начините за намаляване на потреблението на енергия без да се нарушава качеството на осветлението е възможно.

След това ще трябва да се реши колко средства да инвестирате, за да посрещнете тези нужди. Ретрофитът на осветителните тела - обикновено замяна на компоненти с по-ефективни - най-често е по-евтин, но също така осигурява по-малко ползи от по-изчерпателен проект за обновяване.

Качество на осветлението
Приближаването до перфектни нива на осветеност изисква познаване на елементите на качеството на осветлението. Сред тези елементи са количеството налична светлина и доколко тя е достатъчна за извършване на нормална работа, както и възможността за интегриране на естествената светлина.

Някои по-нови осветителни тела имат възможност за димиране на дневната светлина, като автоматично се приспособяват към естествената светлина, която влиза в пространството.
Цветното предаване е друг елемент на качеството на осветлението. Осветителната система трябва да направи околната среда да изглежда естествена. Хората също трябва да изглеждат естествени, а не бледи или синкави.

От друга страна, отрицателен фактор са отблясъците или светлината, която е толкова ярка, че е неприятна или затруднява работните процеси. Въпреки че през последните години компютърните екрани започнаха да използват по-матирани повърхности без отблясъци, отблясъците се завръщат в някои устройства например лаптопите с лъскави екрани. Мнозина потребители наклоняват екрана на лаптопа към очите си, което може да доведе до отразяване на тавана в екрана и възникване на отблясъци.

За повечето хора, които прекарват голяма част от деня си на закрито, е от значение да могат да регулират светлината в тяхното помещение. Спомагателно осветление, като например настолните лампи, може да осигури този контрол.


› Реклама


Енергоспестяващи възможности
Търговските сгради - като големите универсални магазини - в повечето случаи представляват огромни енергийни консуматори благодарение на електроенергията, разходвана за външно и вътрешно осветление. При обекти, които са отворени почти през целия ден, тези разходи се натрупват много бързо, затова всяка възможност за енергоспестяване може да бъде от голяма значение.

Една от тези възможности е рефлектор, който се поставя във вътрешността на осветителното тяло. Той отразява светлината, произведена от лампата (лампите) в осветителното тяло, което дава възможност да се използва по-малко енергия, за да се получи същото количество светлина. Неудобството е, че светлината е насочена директно към повърхността и често е прекалено ярка. Това може да създаде лоша среда, особено в офиси, в които служителите прекарват голяма част от времето си на компютри.

Повечето хора интуитивно разбират, че светлината е необходима за хоризонтални повърхности като бюрата, но тя е полезна и за стените и други вертикални повърхности. Ако контрастът между светлината, падаща върху работния плот, и светлината, падаща върху други повърхности, стане прекалено голям - както може да се случи, когато светлината е насочена директно надолу - тогава има риск служителите да се почувстват като че работят в пещера.

Това не означава, че рефлекторите никога не са полезни. Например те могат да бъдат подходящи в складове, тъй като осветителните тела обикновено са разположени високо над пода и служителите обикновено не са в тези пространства за продължителни периоди от време. На други места, като офиси, е препоръчително първо да се тества резултатът от функционирането на ограничен брой рефлектори, преди те да се инсталират на голяма площ.

Друга все по-популярна практика е замяната на луминесцентни лампи с лампи с по-висока цветна температура. Идеята е, че по-синята светлина от тези лампи осигурява по-добра зрителна острота, която може да позволи използването на крушки с по-ниска мощност, които пък консумират по-малко електроенергия.

Макар че това може да се осъществи при някои обстоятелства, светлината също е по-сурова и всъщност може да затрудни по-възрастните служители или тези с проблеми със зрението да виждат ясно.

С намаляващите си цени и предоставянето на различни стимули за употреба от специалистите по енергийни оценки, LED осветлението се превърна в идеалното енергийно ефективно решение за търговско осветление. За разлика от старите технологии, светодиодите използват по-висок процент на електроенергия за генериране на светлина вместо отпадъчна топлина и не съдържат живак или токсични вещества.

Повечето светодиоди могат да работят до 60 000 часа, а най-новите LED модули имат живот над 90 000 часа. Те също така предлагат високо качество на осветлението и гарантират възвръщаемост на инвестициите.

При разглеждане на вариантите за имплементиране на LED вместо луминесцентни лампи важен фактор е проверката на разпределението на светлината. Светлината от луминесцентни лампи е по-ненасочена от тази, произведена от светодиодите, които имат по-съсредоточено в една точка излъчване.


 

Системи за управление на осветлението
При реализирането на проекти за осветление в търговски сгради централно внимание трябва да се отдели на системите за управление. При правилно функциониране те могат да гарантират, че осветлението функционира възможно най-ефективно. Все повече системи за управление могат да се управляват чрез Wi-Fi, а интегрирането на устройства като сензори за заетост стана по-рентабилно.

Преди да се промени системата за управление, е препоръчително да подготвите служителите за всякакви промени в потребителския интерфейс. Когато се инсталират автоматизирани средства за управление, например сензори за заетост или за дневна светлина, е добре да позволите някои ръчни пренастройки или да осигурите допълнително осветление за бюрата на хората.

Обучението на потребителите, след като внедряването на новата системи завърши, е от ключово значение. Например ако светлините, които се намират най-близо до прозорците, са програмирани да останат изключени, когато дневната светлина осветява пространството, нека потребителите да научат това, както и какво количество енергия ще бъде спестена.

Тенденции в търговското осветление
Прозрачност - големите градове по света приемат правила за публичен енергиен отчет на търговски сгради. Новите наредби имат за цел да насърчат по-голяма прозрачност при използването на електроенергия и вода и в крайна сметка да увеличат значението на енергийната ефективност както при ремонти на сгради, така и при ново строителство.

Безжични системи - решенията за безжично управление на осветлението могат да играят важна роля при намаляването на енергопотреблението, като същевременно осигуряват необходимата гъвкавост за адаптиране и преконфигуриране на осветлението. Безжичните протоколи улесняват смяната на предназначението на офис площи и бързо могат да подобрят комфорта и производителността на служителите - автоматично или с помощта на лично дистанционно управление.

Събиране на данни - събирането, съхранението и анализът на данни са тясно свързани с необходимостта от прецизен и прозрачен енергиен отчет. Достъпът до данните за осветлението на всички нива на бюджета е ключът към измерването и в крайна сметка до по-ниската консумация на енергия чрез преобразуване на данните в по-оптимизирани пространства.

Потърсете системи за управление на осветлението, които използват повече цифровите технологии в осветителните тела и средствата за регулиране, и направете тези данни достъпни чрез интелигентни устройства, както и чрез интегрирани информационни системи. Системите за управление, които използват интерактивно осветление, засенчване и контрол на температурата, могат да направят автоматични настройки въз основа на голямо разнообразие от екологични фактори, за да се постигне максимална ефективност.

Настройка на цветовете - докато светодиодното осветление става все по-интелигентно, следващият етап в развитието му е цветната настройка. Осветлението с нажежаема жичка е неефективно, но то доставя цвят и топлина, която е позната и кара хората да се чувстват комфортно.

LED осветлението традиционно се свързва cъс студена, монотонна, макар и ефективна светлина, но новите технологии позволяват цветовете на светодиодите да бъдат регулирани почти безкрайно, за да осигурят перфектната цветна температура за всяко приложение.

Настройката на цветовете може да се извършва по три начина:
• “Топла светлина с димиране” (dim-to-warm) е настройка, при която притъмняването при димиране прави светлината все по-топла. Това наподобява светлината от лампи с нажежаема жичка най-добре и е подходящо за употреба в ресторанти и жилищни помещения.
• Настройката на белия цвят се отнася към гъвкавостта при регулиране на температурата на светлината според предпочитанието на потребителя.
• Динамичната цветова настройка става все по-популярна. В този случай светодиодите са програмирани да променят цветната температура естествено с хода на денонощието - от по-топла през деня до по-студена през нощта. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Нови материали в съвременното светодиодно осветлениеТехническа статия

Нови материали в съвременното светодиодно осветление

Съвременните LED осветители стават все по-незабележими  и естествено сливащи се с интериора благодарение на еволюцията при производствените материали. Сред водещите тенденции в областта на модерното светодиодно осветление са по-малките габаритни размери, по-тънките и компактни корпуси, както и все по-интегрираните осветителни системи, които предлагат подобрена ефективност, а на практика са почти невидими.

Съвременни подходи в осветлението за лабораторииТехническа статия

Съвременни подходи в осветлението за лаборатории

Лабораторната дейност е с висока визуална интензивност. И макар голяма част от лабораторната работа днес да се извършва от високотехнологични системи и автоматизирано оборудване, способността на човешкото око да вижда добре и да възприема правилно играе ключова роля за достоверността на резултатите от провежданите изследвания, независимо от сферата на научноизследователската дейност.

Високоефективно LED осветлениеТехническа статия

Високоефективно LED осветление

С навлизането на LED технологията в осветлението производителите се съсредоточиха върху непрекъснато повишаване на ефективността на светодиодите. Съвременните LED осветители стават все по-ефективни в допълнение към множеството им други предимства в сравнение с конвенционалните осветителни технологии - в пъти по дългия им живот, възможностите за икономии на енергия (по-малката им с до 75% консумация), по-високото качество на светлината и др.

TILS 2017 акцентира върху интелигентния дизайн и LED технологиитеСъбития

TILS 2017 акцентира върху интелигентния дизайн и LED технологиите

Тайванското международно изложение за осветление (Taiwan International Lighting Show, TILS), организирано от Службата за външна търговия и Министерството на икономиката на Тайван, се състоя между 12 и 15 април т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top