Пожароустойчиви кабели

01.09.2012, Брой 4/2012 / Техническа статия / Електроинсталации

 

Съвременните изисквания към електроинсталационните системи в сгради налагат употребата на кабели, устойчиви на опасни фактори, резултат от пожар, в степен, в която това въздействие не води до отказ на системата или съоръжението, към която са свързани за период, достатъчен за евакуация на хората. Този период от време се пресмята за всяка конкретна задача и може да бъде както няколко, така и десетки минути. За определеното в съответствие със стандартите време, кабелът трябва да остане работоспособен.

При изработката на негорими и неподдържащи горенето кабели се използват съвременни технологии и различни изолационни материали. Сред най-старите от тях е покриването на кабелите с медна или стоманена лента. Кабелите, изработени по тази технология, се отличават с понижена горимост и са по-евтини от другите видове. Друг, широко използван изолационен материал, е поливинилхлоридът. Получава се при полимеризация на винилхлорид във водни разтвори, съдържащи емулгиращи агенти или стабилизатори на суспензията. Все по-широко се използва и блок полимеризацията. Поливинилхлоридът се смесва с различни пластификатори, стабилизатори, пълнители, пигменти и др. Този материал издържа продължителен период от време на температури до 105 °С, но става крехък при колебания на температурата. Сериозен недостатък на поливинихлорида е отделянето на хлороводород, въглероден оксид и други хлорсъдържащи съединения при горенето му. За това е добре кабелите, изработени с поливинилхлорид, да са безхалогенни. Характерно за тях е, че защитават по-добре предметите, тъй като в процеса на горене не се освобождават корозионни газове. Също така, предвид използването на вода за гасене, не се образуват агресивни киселини (най-вече солна киселина), които да причиняват последващи щети.

Поливинилхлоридовите кабели са подходящи за използване в електрически инсталации за аварийно захранване, сигнализация и контрол на важни обекти. Сред приложенията им са трансформаторни подстанции, обществени сгради - болници, хотели, театри, кина, обществени и търговски центрове и други места с голяма концентрация на човешки и материални ресурси, чиято сигурност в случай на пожар трябва да бъде гарантирана. Водещите производители предлагат кабели с поливинилхлорид, отговарящи на изискванията за огнеустойчивост, съгласно VDE 0472, част 814 и IЕС 331 до 180 минути.

Сред изолационните материали, намиращи приложение в областта, е и омреженият полиетилен. Омрежаването е процес, при който линейните макромолекули на полиетилена формират напречни връзки помежду си. Получената по този начин мрежеста структура се характеризира със значително подобрена устойчивост на материала на високи температури, вътрешно налягане и износване вследствие триене. Също така омрежаването позволява значително да се подобрят електрическите и механични характеристики на полиетилена. Образуваните къси вериги са нестабилни и бързо се свързват помежду си в структура, подобна на кристална решетка. Кабелите с омрежен полиетилен се използват при максимална температура от 250 °С в режим на късо съединение.


› РекламаСиликон и политетрафлуоретилен
Като изолационен материал се използва и силикон. Представлява смесен органично-неорганичен полимерен материал с течна, желеобразна или твърда консистентност. Използва се и като лепилен, смазочен или изолационен материал в строителството и машиностроенето. В електротехниката се използва изолация от каучукови смеси със силициев двуокис, които са устойчиви на органични киселини и разтвори. Изолацията е устойчива и на нефтопродукти, както и на кислород и озон. Обикновено тези кабели са облечени с обвивка от стъклотъкан, която им придава по-голяма механична здравина. Работят успешно в температурния диапазон от - 60 до 180 °С и временно могат да понесат температури от порядъка на 200 °С.

Силиконовите кабели са подходящи за инсталации, изложени на въздействието на високи температури, както в сухи и влажни помещения, така и на открито. Използват се като гъвкава връзка, подложена на ниски механични натоварвания в слънчеви инсталации, леярни, стоманодобивни заводи, сауни и други.

Тефлоновият кабел също е сред групата на пожароустойчивите кабели. Известно е, че тефлонът е търговско наименование на полимерното съединение политетрафлуоретилен (ПТФЕ). ПТФЕ се отличава с най-малкия коефициент на триене от всички твърди вещества. Използва се широко като незалепващо покритие за кухненско оборудване. ПТФЕ има много ниска степен на химическа активност и се използва в съдове и тръби за съхраняване на силно активни химикали. Температурата му на топене варира от 260 °C (FEP) до 327 °C (ПТФЕ) в зависимост от конкретния полимер. Материалът се отличава с много добри електрически параметри, което го прави приложим за изолиране на кабели, съединители и др. ПТФЕ запазва устойчивостта и стабилността си дори при температури от порядъка на -200 °C. За момента приложението му е основно за контролни кабели. Цената му е още сравнително висока. При работа над 200 °С постоянна работна температура, всички използвани изолации трябва да са с минерален произход.
Гелове и замазки за кабели в експлоатация
Освен за повишаване качеството на изолационните материали, усилено се работи и в друго направление - изработване на гелове и замазки за съществуващи кабели. Целта е кабелите в експлоатация да придобият нови качества. Съществен въпрос е, че когато сградата вече е построена, изграждането на нова структурна кабелна система не винаги е лесно. Именно в подобни приложения се използват иновативните гелове и замазки, които увеличават пожаробезопасността.

Друго не по- малко важно направление, в което се работи усилено, е ремонтът на повредени външни повърхности на кабели отново с цел повишаване на тяхната пожароустойчивост.

Нова е и системата, използваща специални безхалогени блокове и модули от пожароустойчив еластомерен каучук, покриващи вече положен кабел. По този начин се постига ограничаване на пожар в кабелния тунел.

Друго направление включва разработването на специални флуиди за запълване на пространството между жилата на обикновен PVC кабел и превръщането му в пожароустойчив. Големи средства се инвестират в превръщането на PVC кабелите в пожароустойчиви, тъй като използването им е масово. Също така е известно, че при пожар те отделят много гъст дим. Той е токсичен и през него се вижда трудно, което прави борбата с пожара много трудна. Димът, отделян от PVC кабелите, смесен с водните пари, образува солна киселина, която, както е известно, силно корозира стоманената арматура.

Също така е разработен абсолютно безхалогенен PVC кабел. Разработено е покритие на керамична основа, способно да се противопостави на въглеводороден тип пожари при температура 1100 °С и топлинен поток 160 kW/m2 . Това са високи стойности, което е видно от факта, че температурата на топене на медта е 1050 °С. Кабелът е годен за работа в продължение на един час при тези условия. Провеждат се изпитания и на нови видове кабели, издържащи 1000 °С и топлинен поток 160 kW/m2 в продължение на 3 часа.


 

Нови огнезадържащи технологии
През последните години вниманието на специалистите е насочено към предотвратяване на разпространението на огъня по трасето на кабела. Разработват се специални огнеустойчиви материали. Огромните инвестиции, необходими за разработването им, са осигурени във връзка с развитието на космическите технологии. Става въпрос за напълно нови огнезадържащи технологии. Постигнати са впечатляващи резултати относно незапалване и неразпространение на огъня. Вече се предлагат кабели, направени с еластомери на полиуретанова основа, които в момента се тестват и се приемат като много перспективни. Основното им предимство, наред с огнеустойчивостта, е високата им гъвкавост. Еластомерните кабели се използват като заместител на класическия шлангов кабел. Устойчиви са на нараняване и са по-корозионноустойчиви от традиционно използваните кабели. Разработени са както силови, така и контролни кабели.

Класове кабели
Пожароустойчивите кабели се означават с две букви. Първата буква дава информация за работоспособността на кабела при определена температура, а втората за издръжливостта му на механично напрежение и огън.

Първа буква в обозначението:
А - 650 °С - работоспособен до 3 h;
B - 750 °С - работоспособен до 3 h;
C - 950 °С - работоспособен до 3 h;
S - 950 °С - работоспособен до 20 min;
W - устойчив на огън и вода.

Втора буква в обозначението, посочва издръжливостта на огън:
Х - 650 °С;
Y - 750 °С;
Z - 950 °С. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Безхалогенни кабелиТехническа статия

Безхалогенни кабели

Повечето кабели и проводници на пазара, предназначени за строителството и за промишлеността, обикновено са изолирани с един от няколкото най-популярни вида смеси, като най-често срещаните са поливинилхлорид (PVC), полиетилен с омрежена структура (XLPE) или етилен-пропиленов каучук (EPR).Всички тези изолации са разработени, за да отговарят на изискванията на промишлеността, поради което притежават редица специфични качества: възможност за приложение в сухи и мокри условия; гъвкавост; дълготрайност; устойчивост при пожар; съпротивление при ниски температури; устойчивост на химически въздействия и физическа твърдост и т.

Решения за окабеляване на центрове за данни от Шрак ТехникПроекти, реализации

Решения за окабеляване на центрове за данни от Шрак Техник

В областта на окабеляване на центрове за данни Шрак Техник предлага високопроизводителна гама предварително подготвени медни перманент линк кабели Led Link Line. Продуктите се асемблират в заводска среда и се тестват със сертификационен тестер, като генерираният тестови протокол съпровожда продукта до момента на непосредствена инсталация.

Маркировка на кабелиТехническа статия

Маркировка на кабели

Асортиментът от предлагани видове кабели и проводници, различаващи се по предназначение, параметри, конструктивно изпълнение и т.н.

Изисквания към кабели и проводници при екстремни натоварванияТехническа статия

Изисквания към кабели и проводници при екстремни натоварвания

При пожар в сградата кабелите и проводниците са подложени на екстремни натоварвания от пламъците и високата температура. Кабелите, използвани в инсталации, към които има изискване за съхранение на функционалността в случай на пожар, трябва да са в състояние да издържат за определен период от време на температура от и над 1000 оС, без да се стигне до късо съединение на медния проводник.

Рязане и зачистване на кабелиТехническа статия

Рязане и зачистване на кабели

Използването на специални инструменти за рязане и зачистване на кабели не само значително улеснява работата на техници и монтажници, но също така дава възможност за по-бързо и по-качествено изпълнение. Днес пазарът предлага разнообразие от инструменти за всички видове кабели - медни, алуминиеви, оптични.

Пожароустойчиви кабели

Част II. Съвременни изолационни материали и технологии за повишаване пожаробезопасността на кабелитеПожароустойчивите кабели са неразделна част от електрическите инсталации.

Пожароустойчиви кабели

Пожароустойчивите кабели се използват във всички приложения, към които са поставени сериозни изисквания по отношение на сигурността. Познати са още като огнеустойчиви, пожаробезопасни, негорими или неразпространяващи горенето кабели. Основни изисквания към тях са високо качество, възможно най-малко скрити разходи за инсталация и дълъг експлоатационен срок.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top