Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

14.07.2017, Брой 4/2017 / Техническа статия / Осветление

  • Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление
  • Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление
  • Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

Техническа статия

 

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Дълъг експлоатационен живот
Сред най-съществените предимства на LED осветителите са дългият им експлоатационен живот (до 50 хил. часа) и високата им енергийна ефективност. Аварийните LED осветители на практика нямат нужда да се обслужват или поддържат, тъй като работят само когато отпадне основното осветление, а експлоатационният им живот обикновено доближава очаквания жизнен цикъл на светодиодната лампа.

Светодиодната технология направи възможно производството на по-тънки и компактни светлоизточници, същевременно запазвайки отлично качество и разпределение на светлината. Така LED осветители могат да бъдат вложени в аварийни лампи с най-различни форми, размери и монтажни локации, включително и интегрирани в интериора осветители.


› Реклама
› РекламаЕнергийна консумация
Аварийните LED осветители се отличават с по-ниска консумация на електроенергия в сравнение с луминесцентните осветители, което ги прави предпочитан избор както за нови обекти, така и при ретрофит на съществуващи инсталации. Обикновено светодиодните лампи използват по-малко от половината от енергията, потребявана от луминесцентните.

В допълнение, са необходими и по-малко на брой LED осветители, тъй като при LED технологията контролът на светлоразпределението традиционно е по-лесен.

Проучвания показват, че ако за аварийна осветителна инсталация в индустриален обект са необходими 200 x 8W отделни луминесцентни лампи, то за същата система могат да се използват само 130 самостоятелни LED осветителя. Общата консумация на инсталацията със светодиодни лампи ще консумира по-малко от една трета от енергията, необходима на първата конфигурация.
Подмяна на LED осветителите
Разходите за подмяна на едно стандартно луминесцентно 8-ватово аварийно осветително тяло често могат да надвишат себестойността на самия осветител.

Един добре проектиран авариен LED осветител, от друга страна, може изобщо да не изисква подмяна на светлоизточника по време на сервизния й живот поради много по-дългия експлоатационен цикъл на светодиодните осветителни тела. Не на последно място, деградацията на висококачествените LED осветители в съвременните аварийни осветителни системи е в пъти по-бавна от тази при алтернативните технологии.

Контрол върху светлоразпределението за критични приложения
LED модулите са точкови източници, което прави светлоразпределението по-лесно, особено в индустриални приложения, където аварийните осветители са от критично значение за безопасността на персонала и оборудването.


 

Топлинно излъчване
С усъвършенстването на светодиодната технология мощността на един светлоизточник, необходима за осигуряването на достатъчно количеството светлина за дадено приложение, намалява. Такъв е случаят и с аварийното осветление, което не изисква осветителни тела с високи мощности.

Ето защо управлението на топлинното излъчване е все по-пренебрежим въпрос. Генерираната от аварийните лампи отпадна топлина допълнително намалява с използването на повече на брой LED модули с по-ниска мощност. Такива са аварийните осветителни тела, в които батерията е интегрирана в корпуса на осветителя, тъй като батериите по принцип са силно чувствителен към температури компонент. Поддържането на по-ниска температура на батерията осигурява по-дълъг сервизен живот на аварийната лампа.

Качество на светлината
Стандартно за аварийното осветление се използват светлоизточници с индекс на цветопредаване (CRI), по-голям или равен на Ra 40. Това означава, че не е необходимо високо качество на осветлението за такива приложения.

Въпреки това в практиката все по-често LED осветители с CRI от порядъка на Ra 80 се инсталират в аварийни инсталации, тъй като по-достъпната цена на светодиодните модули позволява и по-високо от минимално регламентираното в съответните стандарти и нормативни документи качество на цветопредаването. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Европейска регулация за вентилационна техникаТехническа статия

Европейска регулация за вентилационна техника

Съвременната вентилационна техника не само осигурява комфортни условия и хигиенична обмяна на въздух в закрити пространства, но също така е високоефективна благодарение на възобновяемата енергия, управлението на потреблението на базата на съответните нужди и ефективните вентилатори. Чрез директивата за екодизайн Европейският съюз (ЕС) възнамерява все повече да насърчава използването на енергийно ефективно оборудване.

Тази директива участва в стратегията “Европа 2020”, според която консумацията на енергия трябва да бъде намалена с 20%, а квотата на възобновяемите енергийни източници да се увеличи с 20% до 2020 г.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Нови материали в съвременното светодиодно осветлениеТехническа статия

Нови материали в съвременното светодиодно осветление

Съвременните LED осветители стават все по-незабележими  и естествено сливащи се с интериора благодарение на еволюцията при производствените материали. Сред водещите тенденции в областта на модерното светодиодно осветление са по-малките габаритни размери, по-тънките и компактни корпуси, както и все по-интегрираните осветителни системи, които предлагат подобрена ефективност, а на практика са почти невидими.

Съвременни подходи в осветлението за лабораторииТехническа статия

Съвременни подходи в осветлението за лаборатории

Лабораторната дейност е с висока визуална интензивност. И макар голяма част от лабораторната работа днес да се извършва от високотехнологични системи и автоматизирано оборудване, способността на човешкото око да вижда добре и да възприема правилно играе ключова роля за достоверността на резултатите от провежданите изследвания, независимо от сферата на научноизследователската дейност.

Ефективност на системи за гореща водаТехническа статия

Ефективност на системи за гореща вода

Подгряването на вода води до значителна консумация на електроенергия във всички домакинства. Все още обаче технологиите за получаване на гореща вода не са оптимизирани от гледна точка на енергоспестяването.

Високоефективно LED осветлениеТехническа статия

Високоефективно LED осветление

С навлизането на LED технологията в осветлението производителите се съсредоточиха върху непрекъснато повишаване на ефективността на светодиодите. Съвременните LED осветители стават все по-ефективни в допълнение към множеството им други предимства в сравнение с конвенционалните осветителни технологии - в пъти по дългия им живот, възможностите за икономии на енергия (по-малката им с до 75% консумация), по-високото качество на светлината и др.

TILS 2017 акцентира върху интелигентния дизайн и LED технологиитеСъбития

TILS 2017 акцентира върху интелигентния дизайн и LED технологиите

Тайванското международно изложение за осветление (Taiwan International Lighting Show, TILS), организирано от Службата за външна търговия и Министерството на икономиката на Тайван, се състоя между 12 и 15 април т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top