Предлагаме богата гама газсигнализатори с най-съвременни характеристики

18.11.2014, Брой 5/2014 / Техническа статия / Сигурност

  • Предлагаме богата гама газсигнализатори с най-съвременни характеристики

Техническа статия

 

С развитието на индустрията използването на токсични и експлозивни газове става все по-голямо и контролът при работа с тях все по-необходим. Това налага и въвеждането на нови методи и технологии, гарантиращи безопасност и сигурност.

Газсигнализиращите системи са част от системите и съоръженията, предназначени да осигуряват безопасна работна среда. Прецизната им и безотказна работа зависи от добрите технологични решения, цялостния производствен процес и правилната им експлоатация.

За следене на течове на експлозивни и токсични газове се използват няколко вида сензори: инфрачервени, електрохимични, каталитични и полупроводникови.

Всяка от тези технологии има предимства и недостатъци и при избора й трябва да се отчитат множество фактори като видът на следения газ - дали е токсичен или взривоопасен, концентрацията, при която системата трябва да алармира, условията, при които работи (наситеността на средата с газови емисии).
Благодарение на 15-годишния си опит в производството на газсигнализатори, Инвест Електроникс успя да внедри и развие по-голямата част от доказалите се в световен мащаб методи за контрол на изтичане на газове, като използва електрохимични, каталитични и полупроводникови и инфрачервени сензорни технологии.

Марката GAS SENSE включва 3 основни продуктови групи. Сред тях са стационарните газсигнализиращи системи за индустриално приложение, които включват сериите GA-220 и GA-ADR - сертифицирани по Директива 94/4 ЕС/АТЕХ/ за употреба в потенциално взривоопасна среда; системите, предназначени за употреба при по-леки промишлени условия - GA-100.


 

И двете серии уреди предлагат различни решения както относно вида на контролирания газ, така и относно броя на зоните, които се контролират - от 1 до 256 зони. Втората продуктова група включва портативни уреди, предназначени за откриване на течове, представена от моделите GS-1000, GS-1000L и GS-500.

Третата продуктова група са уредите за битово приложение, които следят за изтичане на метан, пропан-бутан, въглероден оксид и качество на въздуха (IAQ).

Двете основни направления, по които Инвест Електроникс работи в момента, са въвеждането на NDIR - инфрачервена технология за следене на токсични и експлозивни газове и изпарения, чието основно приложение е следене на емисиите на СО2 и следене на хладилни агенти като R-134a, R-407f, R-143a, амоняк и др.

В дългогодишния си опит се убедихме, че най-важното условие за успех е близкото сътрудничество с нашите клиенти, на които предлагаме непрекъсната подкрепа, свързана с периодичната проверка и поддръжка на произвежданите от нас продукти. Предлагаме и уреди за дистанционна проверка и еталонни газове за калибриране.

Янко Христов,
управител на Инвест Електроникс 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top