Преносими отоплители – приложения, експлоатация и поддръжка

16.03.2015, Брой 1/2015 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Преносими отоплители – приложения, експлоатация и поддръжка

Техническа статия

 

Приложения, експлоатация и поддръжка

Преносими отоплители обикновено се използват за аварийно или временно отопление на помещения при неизправност на основната отоплителна система или друго извънредно събитие, както и за обекти, в които е нерентабилно да се реализира постоянна отоплителна инсталация, тъй като не се обитават постоянно.

Особености и приложения на преносимите източници на отопление
Достъпните на пазара преносими отоплители обикновено са с мощност от 3 до 12 kW, като се предлага широка гама от решения, захранвани с: електричество, дизел, газ, пропан, керосин и др.

Въпреки че повечето преносими съоръжения за отопление са конвекторни, някои работят и на принципа на лъчистото отопление. Лъчистите преносими отоплители са ефективно решение за помещения, които се обитават за по няколко часа на ден или от време на време, като директно излъчват топлина към обитателите, вместо да затоплят цялото помещение, и така пестят енергия.

Преносимите отоплители са приложими за отопление на строителни обекти, за изсушаване на сгради и помещения в ремонт, за гаражи, складове и работилници, при строителство на пътища, за външно отопление и др.


› РекламаПредимства
Преносимите отоплители не изискват инсталация или монтаж и могат да работят веднага след включването им. Те позволяват отопляване само на необходимите пространства, като са подходящи както за малки, така и за големи помещения. Преносимите отоплителни уреди обикновено загряват изключително бързо и позволяват прецизен контрол на температурата.

Съвременните решения с интелигентни термостати предлагат и възможности за отдалечено управление. Сред предимствата на преносимите отоплители е възможността за избор на енергоизточник според потребностите, както и за екологично отопление. При използването им се заплаща само реално използвана енергия, като е възможно поставянето на толкова уреди, колкото е необходимо.
Видове преносими отоплители
Електрическите преносими отоплители са с висока производителност и осигуряват бързо, чисто и безопасно отопление и лесна експлоатация. Те са подходящи за временно и аварийно отопление на всякакви типове обекти. Газовите отоплители са в състояние много бързо да загреят въздуха в помещения с големи обеми. Те са икономично и ефективно решение за добре вентилирани обекти, като големи гаражи, фабрики, складове и др.

Дизеловите отоплители с директно изгаряне бързо генерират голямо количество топлина с висока ефективност. Те са подходящи за открити площи или големи, добре вентилирани помещения - цехове, складове, строителни обекти. Уредите с директно изгаряне се отличават с висока производителност, здрава конструкция и лесна употреба.

Дизеловите отоплители с индиректно изгаряне също са високоефективни, като основно тяхно предимство е липсата на всякакъв дим. Това ги прави приложими в помещения с по-оскъдна вентилация като търговски обекти, шатри, жилищни помещения или изложбени зали. Обикновено съоръжението включва голям топлообменник, външна горелка и тръбна система от неръждаема стомана.

Предимство на инфрачервените преносими отоплители е възможността за прецизно насочване на излъчваната топлина. Те са енергийно ефективни и приложими за безпрахово изсушаване на стени или бои, размразяване на оборудване и тръбопроводи, отопление на работни площи. Такива уреди често се използват и за отопление на открито, включително в зимни градини на заведения и др.

Горивни преносими отоплители
Горивните отоплители се делят още на съоръжения, които изискват интензивна вентилация на помещенията, в които се използват, и такива, които са подходящи за жилищни и търговски приложения с умерена вентилация.

Първите не са подходящи за използване у дома, тъй като отделят опасни отпадни продукти при изгаряне на горивото като азотни оксиди, въглероден оксид и водна пара, които влошават качеството на въздуха. В някои държави преносимите отоплители на керосин или на природен газ са забранени.

Горивните съоръжения, неизискващи интензивна вентилация на помещенията, обикновено са със запечатан корпус (с преден панел от термоустойчиво стъкло) и не използват за горивния процес въздуха в помещението. Те са по-безопасни за обитателите и по-безвредни за качеството на въздуха.


 

Препоръки за експлоатация
В допълнение към инструкциите за инсталация и експлоатация от производителя е добре да се спазват и някои основни правила при използването на преносими отоплители с изгаряне. За уредите с течно гориво се използва само разрешеният вид гориво и никога бензин.

Зареждането става само по указания начин, при студен уред и без препълване на резервоара. Горивото се съхранява в подходящи за целта съдове, които се съхраняват извън помещението.

Препоръчително е горивните преносими отоплители да се инспектират от специалист всяка година. При повреда на горивната, запалителната или вентилационната система, в помещението може да се отделят вредни нива на въглероден окис, които да причинят задушаване и дори смърт.

Електрически преносими отоплители
Захранваните с електричество преносими източници на отопление обикновено са по-скъпи за експлоатация от горивните. Въпреки че не влошават качеството на въздуха, те крият сериозен риск от пожар. При правилна експлоатация обаче те са безопасни за използване в домашни условия.

Конвекторните електрически преносими отоплители обикновено са с топлопреносен флуид, който се загрява от електрически нагревател. Флуидът осигурява известно съхранение на енергия, което позволява по-плавни температурни амплитуди при включване и изключване от лъчистите уреди.

Електрическите преносими уреди се включват директно в контакта, а в разклонител - само при крайна необходимост и спазвайки изискванията на производителя. Те не бива да се покриват с нищо или да се поставят в непосредствена близост до каквито и да било обекти в помещението. Най-подходящи за жилищни помещения са отоплителите с предпазен изключвател, които изключват при падане или преобръщане на уреда.

Експлоатация и поддръжка на преносими отоплители
Сигурността е от първостепенна важност при използването на преносими отоплители, тъй като при неправилна експлоатация или влошено техническо състояние съществува сериозен риск от възникването на пожар или други опасни за здравето и живота на обитателите инциденти.

При избора и покупката на преносим отоплител е важно да се спазват няколко основни принципа. Съоръжението трябва да отговаря на актуалните нормативни изисквания за безопасност на отоплителните уреди.

Препоръчително е закупуването на отоплител с термостат, който може да предотврати загубите на енергия от претоплянето на помещението и риска от възпламеняване на ситуирани в близост запалими обекти, когато уредът е оставен без наблюдение. Добре е да се избере отоплител с типоразмер, подходящ за конкретното пространство, което ще се отоплява, а не онзи с най-висока мощност.

Сезонната поддръжка на преносимите отоплители включва детайлна проверка на техническото състояние на корпуса, вентилаторите (ако има такива), резервоара за гориво (проверка за течове, засъхнало гориво) и електрическите кабели преди въвеждане на уреда в експлоатация. Важно е да се следи състоянието на запалителната система и горивната камера, горивния и въздушните филтри.

При газовите отоплители от критично значение за безопасната употреба е херметичността на системата. Използваните целогодишно отоплители се нуждаят от по-честа поддръжка. През даден период от време, в зависимост от интензитета на експлоатация, съоръженията трябва да се почистват цялостно. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Системи за площно отопление и охлажданеТехническа статия

Системи за площно отопление и охлаждане

С нарастването на изискванията по отношение на енергийната ефективност, комфорта и практичния дизайн в съвременните домове, проектантите на ОВК инсталации залагат на все по-креативни подходи.Системите за площно отопление и охлаждане са сред най-иновативните и търсени решения през последните години поради високата си икономическа ефективност и богатите възможности за използване на възобновяема енергия.

Отопление на открити площи

Отоплението на открити площи като градини, тераси, открити търговски обекти и други би могло както да създаде комфорт през студените месеци, така и да спомогне за решаването на редица проблеми като предотвратяване на заледяването например. След въвеждане на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места възможностите за отопление на откритите пространства са едно добро решение за осигуряване на комфорт на клиенти и служители.

Инсталации в МБАЛ Черноморска – БургасПроекти, реализации

Инсталации в МБАЛ Черноморска – Бургас

Многопрофилна болница за активно лечение „Черноморска - Бургас” е първата за комплексна здравна грижа в най-големия жилищен комплекс на града „Меден рудник”, в който живеят над 80 хиляди души. Изградена е чрез публично-частно партньорство между община Бургас и МБАЛ „Д-р Пенкови”.

Електрически лъчисти отоплителни тела

Лъчистото отопление на базата на инфрачервени излъчватели е добре познато и широко използвано при отопляването на помещения с голяма височина, както и на открити пространства. Инфрачервените излъчватели са предпочитано решение поради добрия топлинен комфорт, който осигуряват, при сравнително невисоки енергийни разходи.

Лъчисто отопление в зали и открити обекти

Постигането на добър топлинен комфорт при по-ниски енергийни разходи е сред основните фактори, определящи все по-широкото приложение на системи за лъчисто отопление. За да се постигне висока ефективност, обаче, е необходимо отоплителната система да е коректно проектирана, както и инфрачервените излъчватели да са подбрани съобразно изискванията.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top