Превенцията при изграждане на сгради и плановите обследвания все още не са популярни у нас

24.09.2013, Брой 4/2013 / Интервю /

  • Превенцията при изграждане на сгради и плановите обследвания все още не са популярни у нас

Интервю

 

Богомил Стефанов, управител на Хексагон-Билд, пред сп. ТД Инсталации

Бихте ли представили накратко себе си и дейността на компанията, която представлявате, на читателите на сп. ТД Инсталации?
Компанията ми е създадена сравнително скоро - през 2010 г. и е с основна дейност енергийна ефективност и неразрушителен контрол в строителството и промишлеността. С колегите ми се стремим да приложим в България успешни практики и методи при обследване на сгради, промишлени и електросъоръжения.

Ние сме единствената компания в страната с трима сертифицирани термографи от ITC - Stockholm, Sweden. За момента смятам, че сме водещи в областта на инфрачервената термография, което може да се потвърди от сериозната ни референтна листа с извършени обследвания за чуждестранни инвеститори на територията на страната и съседните държави.

Какви са приоритетните дейности в портфолиото на Хексагон-Билд? Какви предимства предоставят извършваните от вас услуги на клиентите?
Може да се каже, че сме пионери във въвеждането на технологията “Blower door” - тест за въздухонепроницаемост. Работим успешно в партньорство с УАСГ и проф. Назърски и множество сертификационни организации за популяризирането на този високотехнологичен метод за тестване на сгради.

Редовно провеждаме безплатни обучения на колеги от бранша, които се насочват в проектирането на нискоенергийни сгради. Първите тестове XXL на големи сгради и складове на Балканите са наше дело и за момента сме единствената компания в региона, която разполага с необходимата техника за провеждането им. Като признание за усилията си получихме и престижна награда “Зелен Оскар” в сектор “Енергетика и технологии” за 2012 г.
Доколко популярни у нас са високотехнологичните измервания в строителството и промишлеността?
За съжаление, по-голямата част от клиентите ни са чуждестранни компании, които имат производства или сграден фонд в страната. Родните инвеститори все още не са узрели за идеята за превантивен контрол в промишлеността и оптимизирането на енергийните разходи.

Обикновено се свързват с нас след производствена авария или при катастрофални разходи за климатизация и отопление на сградите. Превенцията по време на изграждане на сградите и плановите обследвания в производствата все още не са популярни сред българските компании.


 

Какви са основните ви групи клиенти? В кой сегмент виждате най-голям потенциал за разширяването им?
Основно работим с инвеститори на големи търговски комплекси (молове) и промишлени предприятия с натоварен или непрекъсваем цикъл, за които е немислимо спирането на процеса поради непредвидена авария. Извършваме и термографски обследвания при въвеждане в експлоатация или продажба на фотоволтаични паркове.

Хексагон-Билд е единствената компания в България, която притежава международен сертификат за Home Inspections. Това е нов сегмент от пазара на недвижими имоти и тепърва ще се развива, като това ще позволи да се защитят интересите на купувачите от потенциална опасност за придобиване на некачествен имот.

Също така смятам, че все повече инвеститори от строителния бранш ще изискват провеждането на Blower Door Test при приемане на сградите от строителите като доказателство за добре свършена работа.

На какви критерии трябва да отговаря, според вас, една сграда, за да бъде определена като “перфектна”? Има ли в България проекти, които се доближават до това определение?
Много трябва да се внимава при проектирането на сградите и особено на детайлите, изграждащи ограждащата конструкция. Обикновено там се наблюдават най-големите пропуски, довеждащи до огромни енергийни загуби и проникване на влага през покриви и покривни тераси.

Вече има десетки еднофамилни и многоетажни офис сгради, които отговарят на критериите за “нискоенергийна сграда”. Група архитекти в България успяват да реализират и впечетляващи проекти по стандарта “пасивна сграда”. Аз и колегите ми сме много щастливи от възможността да участваме при изпитанията и тестовете на всички тези проекти. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Диагностика на термоизолацията на сградиТехническа статия

Диагностика на термоизолацията на сгради

Външните термоизолационни системи стават все по-важна част от пазара на решения за повишаване на енергийната ефективност на сгради. Съобразно все по-строгите енергийни изисквания и разпоредби за енергийна ефективност в сградния сектор, през последните години конструкторите отделят по-голямо внимание на ефективното приложение на тези системи.

Инфрачервена термография

Приложение при енергийно обследване на сгради, специфики на инфрачервените камериИнфрачервената термография е съвременен и надежден метод, който успешно се използва за мониторинг и диагностика на състоянието на сгради. На базата на генерираните от инфрачервените термографски камери изображения най-лесно се установява наличието на проблем в конструкцията, в инсталациите, в изолацията и други.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top