Приета бе новата наредба за мълниезащита

02.03.2011, Брой 1/2011

 

На 18 януари т. г. в брой 6 на Държавен вестник бе публикувана новата Наредба 4/22.10.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Според чл. 1 с нея се определят правилата и изискванията при проектиране, изграждане и поддържане на мълниезащитни уредби на сгради на основното застрояване с жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и друго предназначение с височина до 60 m, на второстепенни и стопански постройки на допълващото застрояване, на временни строежи и преместваеми обекти, външни съоръжения с височина до 60 m, строителни площадки и др., както и на открити пространства, наричани за краткост ""защитавани обекти"". ""Наредбата се прилага при проектиране и изграждане на нови, както и при реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи мълниезащитни уредби."", се казва още в документа. От Наредбата става ясно, че е приложима за мълниезащитни уредби със конвенционални мълниеприемници и мълниеприемници с изпреварващо действие. Наредба 4/22.10.2010 г. отменя действащата досега Наредба 8 от 2004 г.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top