Приключи модернизацията на зала Конгресна във Варна

23.09.2015, Брой 4/2015 / Проекти, реализации /

  • Приключи модернизацията на зала Конгресна във Варна
  • Приключи модернизацията на зала Конгресна във Варна
  • Приключи модернизацията на зала Конгресна във Варна
  • Приключи модернизацията на зала Конгресна във Варна
  • Приключи модернизацията на зала Конгресна във Варна

Проекти, реализации

 

През месец юни т. г. приключи проектът за модернизация на зала Конгресна в Двореца на културата и спорта във Варна. Главен изпълнител е фирма Хидрострой, а сред подизпълнителите са Поларис продукт ООД, ТРД, Денев Инженеринг и Стимекс.

Модернизацията включва подновяване на основното осветление в залата и подмяна на морално остарялото табло с най-съвременна техника, позволяваща управление на осветление с помощта на BMS система; смяна на всички етажни табла, ГРТ и ОВК; изцяло ново окабеляване на цялата сграда.

В рамките на проекта са инсталирани ново осветление в съблекални, кулоари, обслужващи помещения и обществени тоалетни; озвучаване; структурно окабеляване; пожароизвестяване и оповестителна система.

“Реализацията на този проект на практика вдъхна нов живот на залата, защото повечето материали, заложени при нейното създаване, към днешна дата са забранени за употреба”, коментират от Поларис продукт ООД.

“В залата работеха 136 броя живачни лампи 400 W, както и 136 броя лампи с нажежаема жичка 500 W, които вече са забранени за употреба. Това остаряло решение водеше до голяма обща консумирана мощност - 122 kW. На тяхно място по време на реализацията поставихме 136 броя метал-халогенни лампи Osram - 400 W, както и 136 броя LED осветители Philips - 50 W. С това общата консумирана мощност се намали на половина”, допълват от компанията.

Фирмата е също така доставчик и изпълнител на СМР
по частите Сухо строителство, Окачени тавани и Акустични облицовки в залата. “Приехме предизвикателството да предложим на проектантския екип най-подходящите системи и да изпълним изискванията им относно архитектура, дизайн, акустични, звукоизолационни и противопожарни характеристики.

Същевременно, поради предназначението на сградата, всяка една от системите трябваше да е изключително сигурна, издръжлива и надеждна при дългогодишна натоварена експлоатация, както и да е приложима при изпълнение на сложни овални форми, в кратък срок и без това да я компрометира.

Основна цел на ремонта на залата бе тя да отговаря на европейските норми за пожаробезопасност. Поларис продукт ООД е един от главните дистрибутори на Knauf за България. С изпитаните сертифицирани системи на Кnauf, ние имахме готови решения на почти всеки един въпрос, възникнал по време на работа, свързан с пожаробезопасността на сградата.

Въпреки не особено благоприятната икономическа конюнктура в България вярваме, и винаги сме се опитвали да убедим проектантите и клиентите си, че компромиси, намаляващи сигурността на изпълнените системи за сухо строителство, с оглед понижаване на разходите, е изключено да се правят, особено при обществени сгради с голямо струпване на хора.

По тази причина в ДКС Варна относно сухото строителство вложихме изключително материали производство на Knauf, което е гаранция за качество”, разказват от фирма Поларис продукт ООД.

От компанията споделят, че по отношение на окачения таван на залата е търсен подобен на съществуващия стар метален таван, който до този момент е издържал около 50 години, при условие че е окачен на стоманени въжета, поддържащи едновременно и покрива на залата, които при всеки порив на вятъра, дъжд или сняг се разлюляват или променят местоположението си.

“Трябваше да предложим решение с изключително надежден и със здраво окачване таван и същевременно да го изпълним във формата на хиперболичен параболоид. След консултация с проектантите и възложителя, най-подходящото решение бе избрано измежду системите на Armstrong - системата Q Clip F 175, при която за допълнителна сигурност сгъстихме близо тройно окачването, но и без това да беше извършено се оказа най-издръжлива на различите видове натоварване - опън, натиск, люлеене.
До този момент в залата са монтирани озвучителни тела с общо тегло от 4 тона, което допълнително е довело до деформация на тавана. На тяхно място са монтирани 40 броя 12-килограмови тонколони, производство на ElectroVoice.

Търсенето на проектантите относно облицовките (върху гипсокартона) бе близост със стария дизайн - имитация на дърво, но със съвременни материали, вече отговарящи на изискванията за пожаробезопасност и разбира се в по-модерна гама на цвета. Тук се спряхме на една от системите MDF стенни облицовки, производство на CBI (Италия), на която сме вносител.

Простотата и здравината на окачването й, както и възможността да се използва в различни ситуации надделя пред останалите. CBI Italy успяха да ни предложат най-голямо разнообразие от перфорирани MDF плоскости, между които да се избере тази с най-подходящи за залата акустични характеристики. Не на последно място на проектанти и възложители ни повлия красотата и чистотата на италианския дизайн.

В помещенията на коментаторите, както и при най-високо разположените трибуни, там където е от изключителна важност поглъщането на звука, приложихме системите за растерни окачени тавани и облицовки с пана от минерална каменна вата, облицовани с черен воал, производство на Ecophon (Швеция) и Eurocoustic (Франция). Ефектът след поставянето им действително бе поразителен и надхвърлящ очакванията”, заявяват в заключение от компанията.
Фирма Денев инженеринг е


 

доставила и изградила пожароизвестителната система
в залата. Тя е изпълнена с две адресируеми пожароизвестителни централи IFS7002, всяка от които притежава по 4 сигнални контура и един силов. “Пожароизвестителната периферия се конфигурира от адресируеми оптично димни, комбинирани, ръчни бутонни пожароизвестители, както и необходимите адресируеми устройства за сигнализация в случай на пожар, блокировка и управление на външни ел. устройства.

Пожароизвестителната система е разположена в техническо помещение на ниво +/-0,00. Контролните панели се монтират на стена при височина 160 см долен ръб от готов под. До тях се монтира и телефонен дайлер, който при подаване на сигнал “Пожар” от централата набира до 4 избрани телефонни номера.

Интерактивната пожароизвестителна централа IFS7002 е предназначена за работа с адресируеми автоматични и ръчни пожароизвестители. Централата управлява адресируеми изпълнителни и входно-изходни устройства, свързани към пожароизвестителните контури. Адресируемите входно-изходни и изпълнителни устройства могат да бъдат захранени или от пожароизвестителния контур, или от силов контур”, разказват от фирма Денев инженеринг.

Разпределението на пожароизвестителите е направено съобразно предназначението, разположението и архитектурните особености на всяко помещение. Димнооптични точкови детектори са предвидени във всички общи зони, коридори, съблекални и т. н.

Комбинирани точкови детектори (оптично димен-топлинен детектор) са предвидени за технически помещения. На местата, където таванът е окачен, са предвидени оптично димни детектори за монтаж над него с изнесен светлинен индикатор.

В зона игрална зала и трибуни са предвидени 4 линейни конвенционални детектора. Те се монтират на стена на посочените места в приложените чертежи и детайл. Чрез адресни модули за конвенционална линия те се присъединяват към адресния кръг.

Ръчните бутони са разположени по евакуационните пътища от сградата, като се спазват изискванията на съответните стандарти и наредби. Алармените елементи, осигуряващи звукова и светлинна сигнализация при пожар, са разположени във всяка зона. Сирените са разположени в главните общи зони съгласно графичната част на проекта.

На фасадата на сградата се монтира пожарна сирена с блиц лампа за външен монтаж, чиято цел е да извести присъстващите клиенти, служителите, охраната и пристигащите пожарни автомобили за настъпилото пожарно събитие.

“Всички компоненти на адресируемата пожароизвестителна периферия - автоматични и ръчни известители, както и устройствата за управление са с вграден изолатор на късо съединение в линията.

Връзката между централата и датчиците е изпълнена с J-Y(L) 2x1,5 mm2 в PVC тръба Ж13.5 на скоби и директно над окачения таван. Връзката от пожарните детектори до светлинен индикатор е посредством кабел J-Y(L)Y-2x0,8 mm2”, допълват от компанията. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Обновяват зала Събития

Обновяват зала "Конгресна" във Варна

Проектът за модернизация на зала “Конгресна” в Двореца на културата и спорта във Варна е във финална фаза. Главен изпълнител е фирма Хидрострой, а сред подизпълнителите са Поларис Лайтинг, ТРД, Денев Инженеринг и Стимекс.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top