Проекти за сградна автоматизация, базирана на KNX стандарта

01.02.2012, Брой 1/2012 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Проекти за сградна автоматизация, базирана на KNX стандарта
  • Проекти за сградна автоматизация, базирана на KNX стандарта
  • Проекти за сградна автоматизация, базирана на KNX стандарта

Техническа статия

 

Статията представя преглед на актуални проекти за сградна автоматизация, реализирани на базата на KNX стандарта за комуникация от български компании. При подготовката на материала се обърнахме за съдействие към доставчици на KNX сертифицирани продукти и интегратори на системите в жилищни и обществени сгради. В следващите редове публикуваме предоставената от тях информация относно спецификите на реализираните проекти, използваните компоненти за автоматизация на системите и включените в продуктовата им гама продукти за KNX автоматизация.


› РекламаПолиграфия офис център
Проектът Полиграфия офис център представлява пълна реконструкция на три блока от Полиграфическия комбинат на Цариградско шосе. Сградата бе превърната в модерен офис от най-високо ниво с разгъната застроена площ 21 000 кв. м. При изграждането на комплекса инвеститорите заложиха на съвременни сградни системи от високо ниво, като към BMS системата имаха завишени изисквания с цел улеснена поддръжка на сградата и икономия на енергия при експлоатацията й. В резултат на това BMS системата включва управлението на 8 климатични камери, 3 чилъра, 3 абонатни станции, съответните топли и студени колектори с общо 15 циркулационни помпи, противодимна вентилация, гаражна вентилация, вътрешното и външното осветление по DALI протокол. Също така, системата отчита повече от 70 електромера и над 100 топло-студомери, като софтуерът осигурява автоматизирано разпределение на консумираната енергия по отделните наематели. Освен това системата е интегрирана със системите за видеонаблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъпа и СОТ.

Заради високите очаквания за енергийна ефективност особено внимание бе отделено и на зоновия контрол на климата в отделните помещения. При това инвеститорът имаше изискване за гъвкавост на системата и възможност за преработка на помещенията и съответно на зоновия контрол при отдаването на площите под наем на по-късен етап.

Предвид обема и сложността на системата, както и поради необходимостта от интеграция на различни системи, Актив Сълушънс се спря на решение, базирано на оборудване на Wago, като системата за зонов контрол на климата беше изградена с KNX оборудване на друг производител. KNX стандартът беше избран от Актив Сълушънс за реализация на тази система поради гъвкавостта и мащабируемостта, които той предлага, както и поради улеснения инженеринг на системата. С цел оптимизация на цената бе разработена система за едновременно управление на няколко конвектора.

Възможностите на системата на Wago за интеграция по практически всички съвременни протоколи за сградна и промишлена автоматизация, в случая по KNX стандарта, изиграха важна роля за успеха на този сложен за изпълнение проект. Именно гъвкавостта, която осигурява KNX оборудването на Wago позволи безпроблемното разширяване на системата при нанасянето на наематели след пускане на сградата в експлоатация. Друга отличителна черта на нашите системи са богатите възможности за интеграция с други системи, като такива, работещи по KNX или DALI протокол. Сред решенията, които предлагаме, са KNX/IP свободно програмируем контролер, както и KNX/TP1 модул за връзка към KNX полевата мрежа.

Като допълнителна услуга фирма Ваго предлага обучение за сградна автоматизация. В него е включен и модул за KNX стандарта. През 2009 и 2010 г. бяха проведени няколко подобни обучения в България. Също така, има възможност за организиране на обучения и в Германия.
Светлин Гарев, Ваго България
Андрей Боянов, Актив Сълушънс

Софарма Бизнес Тауърс
През 2011 г. фирма Елтроник въведе в експлоатация две нови бизнес сгради клас А „Софарма бизнес тауърс” на Софарма имоти. Те са най-интелигентните сгради в Югоизточна Европа, изградени по уникална зелена и Smart технология. Комплексът е на бул. Драган Цанков до КАТ и метростанция Г. М. Димитров. Състои се от две кули - на 19 и на 22 етажа със застроена площ 50 977 кв. м. Това ги прави едни от най-високите в столицата. Сградите са екологични и енергийно ефективни. Всичко в тях е ориентирано така, че да е енергоспестяващо. Разходите за енергия са съкратени с до 45%. Иновационни технологии са внедрени в областта на генериране на топлина и енергия, вентилация, защита от слънцето и контрол на осветлението, които работят в хармония.

Според изискванията на инвеститора, фирма Елтроник изготви проект и реализира управлението на сградната автоматизация, като се съобрази с най-актуалните европейски стандарти в тази област, за да осигури максимален комфорт на пребиваващите в сградата, като в същото време строго съблюдаваше съотношението цена/ресурси. Реализирането на тези изисквания стана възможно чрез съвместяването на няколко от водещите в момента стандарти. Нашето решение бе да използваме компилация от стандартите DALI за осветлението, LON за HVAC, EnОcean за ключове и МУК, всички комуникиращи чрез Gateway с KNX. Като цяло в сградите има над 7000 DALI баласта, над 5000 точки KNX, над 1000 точки EnOcean, над 1500 точки LON.

При реализацията на проекта използвахме следните KNX компоненти:

Siemens
- Gamma Instabus Power Supply N 125/01 160MA - 135 бр.
- Gamma Instabus Power Supply N 125/11 320MA - 75 бр.
- Gamma Instabus Line/Backbone Coupler N 140/13 - 135 бр.
- Gamma Instabus Interface N 148/11 USB - 10 бр.
- Gamma Instabus KNX / DALI Gateway N 141 - 85 бр.
- Gamma Instabus Shutter/Blind Actuator N523/11 - 200 бр.
- Instabus Eib Motion Detector FM 255 - 60 бр.
- Gamma Wall Transmitter AP221 FLAT ENOCEAN - 65 бр.
- Instabus Bus Coupling UNIT FM 116 W/O AST - 400 бр.
- Instabus Bus Coupling UNIT FM 116 W/O AST - 520 бр.
- Instabus Eib Bus Coupling UNIT FM 110 W - 60 бр.
MDT technologies
- SCN-PM360D.01Presence detector KNX - 86 бр.
Elsner Elektronik
- Метеостанции KNX - 4 бр.

Използването на стандартни елементи от водещи фирми ни позволи да изградим безпроблемно много гъвкава система за управление с много високо ниво на сигурност и надеждност при работа. В продуктовата ни гама са застъпени KNX продукти на Siemens, официални дистрибутори сме на немската фирма MDT technologies, специализирана в производството на KNX компоненти, предлагаме и продукти на Elsner Elektronik.
инж. Красимир Обретенов, управител на фирма Елтроник


Административна и офис сграда на Филкаб в гр. Пловдив
Сградната автоматизация и системите, базирани на KNX стандарта, са в основата на дейността на фирма Кисев къмпани като системен интегратор. Специалисти от фирмата от близо 6 години се занимават с тази платформа и са участвали пряко в проектирането и изграждането на няколко обекта. Сред тях е административната и офис сграда на Филкаб в гр. Пловдив. В тази нова и модерна сграда е реализирана система за сградна автоматизация, базирана на KNX протокол и стандарт. В системата са обхванати вътрешна и външна осветителна инсталация, външни ламелни щори, климатизация с вентилаторни конвектори и мониторинг на технологични съоръжения. Използвана е апаратура от серията GAMMA Instabus на Siemens. Някои от по-интересните реализирани решения в проекта са свързани с осветителната уредба. Офис осветлението е димируемо луминесцентно осветление, разделено на два клона - топъл бял и студен бял. С димирането поотделно на двата клона има възможност във всеки един офис да се създаде желаната и най-благоприятна осветеност за работа на служителите и комфортна обстановка. Използвайки възможностите на KNX платформата, са реализирани решения за централизирано управление на общи осветителни кръгове в сградата, примерно от панел на информацията в централното фоайе на сградата или от панел, намиращ се в отделно помещение на охраната. Реализирана е система за автоматично управление на част от общите осветителни кръгове във фоайета и етажни коридори. Чрез измерване на външна референтна осветеност се управляват и регулират десет групи от осветителни клонове в сградата. Чрез използване на системен таймер, автоматичният режим се включва сутрин и се изключва през нощта, през почивните дни режимът на осветеност се променя. Част от осветителните кръгове са димируеми, останалите се управляват дискретно чрез параметрирани прагове за осветеност и съответен хистерезис. С така реализираната концепция могат интелигентно да се управляват и големи осветителни инсталации, да се игнорира субективният фактор и да се постигнат много добри резултати за енергийна ефективност.

При изграждане на корпуса на сградата на Филкаб се обособиха осветителни клонове според предназначението на отделните зони, транспортни пътеки, складови участъци и спомагателни части. Системата обхваща над 45 kW инсталирана осветителна мощност, реализирана с апаратура GAMMA Instabus на Siemens. Обособените осветителни клонове по групи се управляват денонощно от системата чрез параметрирани прагове за задействане и постоянно измерване на външната осветеност.


 

Административна и офис сграда на Комет Електроникс в София
В новата сграда на Комет Електроникс бе реализирана система за управление на над 90 външни ламелни щори. Използвана е апаратура от серията GAMMA Instabus на Siemens.
Базовото управление по етажите (open space) е реализирано чрез групиране и използване на Radio KNX Gateway, съответно радиодистанционни управления по три броя на етаж.

В системата е интегрирана синоптична централа, чрез която се отчитат сила на вятъра, температура и влага. Информацията се използва за централни „safety” функции в KNX системата. Използван е също и Gamma IP Viewer N151 с интегриран webserver за визуализация на измерваните външни физични величини и за пофасаден контрол на щорите по отделните етажи.
Христофор Кисев, управител на Кисев къмпани


Управление на осветлението в болница Токуда
New System реализира система за автоматично управление на осветлението в болница Токуда - София с Instabus KNX EIB. Заданието за проектиране бе да бъде изградена система за автоматизация на осветлението, която ще осъществява автоматичен и/или отдалечен ръчен контрол на осветлението в следните части на сградата: аварийно осветление в болничните стаи, аварийно осветление на коридорите и други общи части. Зоните за осветяване бяха дефинирани на базата на пространствата за осветяване от локалните етажни осветителни табла. Те са разположени в съответния блок на болницата. Всички пространства в една зона за осветление бяха разделени на две групи за управление - нормално и аварийно осветление.

Автоматиката на осветителните системи е разработена на базата на локални програмируеми контролери и модули в комплект с табла, периферни съоръжения, пусково-предпазна апаратура, които осигуряват програмно управление на осветлението, контрол и защита на технологичното оборудване от аварийни ситуации, възможност за централизиран диспечерски контрол.

Системата е изградена на базата на следните модули:
- Модул с четири дискретни изхода за управление на консуматори N 510/03 - потенциално свободен релеен контакт за всеки изход, номинално напрежение 230 V AC. Всеки изход има лост за ръчно управление и за индикация на състоянието на изхода, има възможност за конфигуриране на таймер, за конфигуриране на закъснение за включване/изключване;
- Модул с осем дискретни изхода за управление на консуматори - N 512/16 A - потенциално свободен релеен контакт за всеки изход, номинално напрежение 230 V AC. Всеки изход има лост за ръчно управление и за индикация на състоянието на изхода, има възможност за конфигуриране на таймер, за конфигуриране на закъснение за включване/изключване;
- Ключ с четири двойки бутони за управление на консуматори UP 245, включване и изключване, светодиодна индикация за статуса на всяка двойка;
- Захранващи устройства - N 125/21, 640 mA, с вграден дросел, номинално работно напрежение 120-230 V AC, изходно напрежение 29 V DC;
- Системни устройства за програмиране, опроводяване и поддръжка на комуникационни магистрали и за централно компютъризирано управление на осветлението.

Работата със системата е напълно интуитивна. Във всяко отделение на болницата (по 2 на етаж) в сестринската стая са монтирани ключовете за централно управление на аварийното осветление и това на общите части. С тези осем бутона в сестринската стая може да се включва и изключва аварийното осветление в следните зони на съответното отделение:
- коридор;
- нощно осветление на входа на стаите с четири легла;
- нощно осветление на входа на стаите с едно легло и ВИП стаите.
Съответното нощно осветление може да бъде пускано за всяка стая поотделно от локален бутон, разположен вътре в самата стая. С приоритет е пускането на осветлението от централния бутон в сестринската стая.

Всички осветителни групи са централизирано управлявани от компютърната система за осветление според зададени времеви графици. Също така е възможно отдалеченото индивидуално управление на всички дефинирани осветителни групи от екрана на компютъра. Връзката към компютъра е реализирана на базата на стандартен Интернет протокол TCP/IP, а вътрешните връзки между всички модули на системата е на базата на Instabus KNX EIB.

инж. Павел Павлов, New System
Проекти на Шнайдер Електрик България

Към днешна дата имаме няколко завършени проекта и други в процес на реализация. Всички те са направени чрез наши партньори, но в 90% от случаите това става със съдействие и помощ на Шнайдер Електрик при определянето на най-правилното решение и спецификация.

В повечето случаи инвеститорът или крайният клиент имат нужда от консултация, за да изберат най-подходящото решение с KNX системите. Затова често ние директно комуникираме с клиентите, за да разберем основната нужда, около която да изградим възможни решения. Както знаете, KNX е отворен стандарт и разчитаме на партньорите, за да интегрират и други производители ако е нужно, за да се отговори на визията и нуждите на клиента.

Завършваме обект извън България, където се налага да се интегрират продукти от 3 различни производители. Това е така, защото клиентът желае конкретни системи за климатизация и сигурност. Като цяло тук управляваме осветление, щори, климатизация и отопление, сигурност (аларми за незатворени прозорци и врати, аларми при взлом), управление в зависимост от присъствие, управление през Интернет, като в много от помещенията са реализирани различни готови сценарии в зависимост от приложението и желанието на клиента, например, «гости», «сън», «TV», «вечеря» и т. н.

В интеграцията са включени ключови (switch) актуатори, димер (dimmer) актуатори, актуатор за вентилация и климатизация (fan coil) и актуатор за щори (roller/shutter), IP router и 0-10V Control Unit (за управление на драйвери за LED осветление); сензор за осветеност и температура, както и KNX Radio Gateway и Radio Remote control (радио дистанционно управление) - всички тези модули са на Шнайдер Електрик, като имаме и модули на външни доставчици. Сензорите за управление са от серията Unica Allegro (температура, 1 и 2 модулни бутони).

Това, което най-много привлече клиента, е възможността да управлява всичко от панели с еднакъв дизайн и функционалност във всяко помещение, а не да има три различни панела от три различни производители за управление на осветление, щори и климатизация.

В друг завършен обект - нашият офис и разширението му, системата е реализирана само с наши продукти, като в различните помещения представяме модули за управление с различен дизайн и функционалност. Дори можем да управляваме част от системата от стандартните ни кутии за работни места. Тук се управляват различни кръгове осветление, щори и климатизация поотделно, както и включени в сценарии, така и автоматично управление в зависимост от работните часове или по присъствие. Използвани са отново dimmer, switch, fan coil и roller/shutter актуатори, но този път и Dimmer Dali Gateway; сензор за присъствие, осветеност и температура; Internet Gateway (за управление от разстояние от smart phone или компютър). Сензорите за управление на стената са от серията Merten ARTEC, Merten M-Plan, Unica Plus (всички за температура, 1- и 2-модулни бутони), като този от ARTEC e “Push-button plus with room temperature control unit” (MTN 6214-03/04) - мултифункционален бутон с термоконтролен модул. Имаме и 2 бутон сензори от серията Altira, т. е. те са вградени в Pop-up кутия за работно място (автоматично излизаща кутия за бюро) и Ръчна Pop-up кутия за бюро.

По отношение на обучението за проектанти за KNX стандарта, на този етап предлагаме сертифицирани обучения за системни интегратори в Германия, като от скоро се надяваме да можем да правим и такива курсове в България, но с външни обучаващи.
В продуктовата ни гама са включени няколко вида продукти, които са основната част от една KNX система: актуатори, сензори, различни видове бутони; термостати; мултифункционални бутони с вградени термостати и управление на температурата; аналогови и цифрови входове; таймери; различни размери touch panel-и; сензори за вятър, слънце, топлина, дъжд, движение и присъствие, осветеност и т. н.

Като добър пример могат да се разгледат възможностите на „Push-button plus with room temperature control unit” MTN 6214-03/04. Това е многофункционално KNX устройство за конзолен монтаж на стена. Състои се от информационен дисплей с три функционални бутона, термоконтролер с интегриран термосензор, четири двойки многофункционални бутони.

На екрана на устройството се показват актуална температура; температурни задания за отделните режими; дата и време; индикация на работния режим; индикация за отопление (охлаждане; скорост на вентилатор и др). Термоконтролерът осигурява управление през KNX в четири режима - комфорт, очакване, нощен, предпазен с отделно параметриране за всеки един от режимите. Възможно е да се активират и времеви програми (два 24-часови канала с по 4 превключващи времена).

Предстои лансиране на много модерен touch panel - UNIQ с уникален дизайн, по-атрактивна графична визия и възможност за интеграция на много нови приложения и функции на Schneider Electric или други производители. Системните му компоненти са софтуер (ETS), интерфейси, захранващи устройства, KNX/IP рутер, USB - интерфейс, куплери и т. н.

Нашите бутони и актуатори имат много допълнително вградени и окрупнени функции, което прави лесен техния избор, програмиране, управлението от страна на крайния клиент, както и пести място в таблото. Гамата е доста голяма и е невъзможно да се опише накратко, затова предлагаме цялата подробна информация в специализиран каталог.

Всички продукти на Schneider Electric за системата KNX намират приложение в дома (апартаменти и къщи), офиса, административни и обществени сгради, като имат за цел да направят дома едно по-добро място за живеене; дават гъвкавост и ефективност в офиса (на работното място, конферентната зала, стаята за срещи и в цялата сграда); сигурност, комфорт и енергоспестяване навсякъде.
Симеон Симеонов,
Шнайдер Електрик България 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

Оборудване за управление в сградната автоматизацияТехническа статия

Оборудване за управление в сградната автоматизация

Списание ТД Инсталации продължава серията си от материали, посветени на съвременните високотехнологични системи за сградна автоматизация и техните градивни елементи. Статията в настоящия брой на изданието поставя фокус върху предимствата на DDC (Direct Digital Control) оборудването и средствата за управление, интегрирани в BMS системите.

Сградни инсталации в Колайдър Активити ЦентърПроекти, реализации

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

Колайдър Активити Център е разположен на площ от 15 хиляди кв. м, които включват и предвидения на ниво -1 паркинг.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top