Проектиране на ОВК системи за СПА центрове

01.12.2011, Брой 6/2011 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Проектиране на ОВК системи за СПА центрове
  • Проектиране на ОВК системи за СПА центрове
  • Проектиране на ОВК системи за СПА центрове
  • Проектиране на ОВК системи за СПА центрове
  • Проектиране на ОВК системи за СПА центрове
  • Проектиране на ОВК системи за СПА центрове

Техническа статия

 

В последните години СПА центровете добиха особено голяма популярност. Те се превърнаха в място за отмора и възстановяване от динамичното ежедневие и натрупания стрес и напрежение. Освен като самостоятелни центрове, предлагащи различни възстановителни, разкрасителни и оздравителни процедури, те често се явяват и част от хотелски и спортни комплекси. Сред предлаганите процедури в тези центрове са рехабилитация, масаж, ароматерапия, финландска сауна, турски хамам, руска баня, басейн, джакузи с термална и морска вода, разнообразни лечебни процедури.

Многообразието от дейности и процедури, извършвани в СПА центровете, предполага и обособяването на множество помещения с различно предназначение, към които съответно има и различни изисквания. Например, за провеждането на различните видове физиотерапия и рехабилитационно лечение се препоръчва осигуряването на отделни помещения. Част от изискванията е и помещенията за физиотерапия да бъдат с минимална височина 3 метра. Препоръчва се също в секторите за физиотерапия и рехабилитация да бъдат обособени лекарски кабинет, регистратура, стерилизационна, зала за групови и индивидуални занимания по лечебна физкултура, кабина за лечебен масаж, процедурно помещение за лечебни вани, подводен душов масаж (тангентор), помещение, в което да бъдат разположени душове, помещения за персонала и т. н.


› РекламаОсобености при проектиране на ОВК инсталациите
При проектирането на системата за отопление, вентилация и климатизация е добре да се има предвид, че е необходимо предвиждането на приточна вентилация, с която да се доставя въздух, който да е предварително загрят до подходящата температура. В помещенията, съобразно тяхното предназначение, е необходимо поддържането както на определена температура на въздуха, така и на подходяща влажност. Например, за кабинетите, предназначени за електро- и светлотерапия, се препоръчва поддържане на температурата на въздуха в рамките на 20 - 22 °С през зимните месеци и около 28 °С за летните. При наличието на климатична инсталация препоръчителната температура е в границите на 20 - 23 °С. По отношение на влажността на въздуха, за подходящо се счита поддържането на относителната влажност в диапазона 40 - 60%. В сектора за инхалационна терапия, препоръчителната температура за зимния сезон е в диапазона от 20 до 22 °С, а за летния - около 28 °С. За помещенията, предвидени за лечебна физкултура, е необходимо да се предвиди общообменна вентилация с кратност - 4 +3. В помещенията, в които се извършва лечебен масаж, е препоръчително температурата на въздуха да се поддържа около 22 °С. В тези помещения също е необходимо предвиждането на общообменна вентилация с кратност  на въздухообмена 4+3.
Водолечебен сектор
Водолечебният сектор обикновено включва няколко отделни помещения, различаващи се по поддържаните температура и влажност. Най-често това са чакалня, съблекалня, помещения за извършване на различни процедури, зала за почивка, лекарски кабинет, сервизни помещения. Обикновено температурата на въздуха в процедурните зали се поддържа в диапазон 24 - 25 °С, а относителната влажност не повече от 70 - 75%. За душовата зала е необходимо да се осигури общообменна вентилация с кратност - 5 +4. Освен механична вентилация е добре да се предвиди и възможност за естествено вентилиране чрез форточки на горните прозоречни рамки. В чакалнята е добре да се осигури поддържане на температура на въздуха в рамките на 20 - 22 °С, а влажността да не превишава 75%. За чакалнята температурата на въздуха е необходимо да се поддържа в рамките на 22 - 24 °С, а относно вентилацията, тя се проектира съгласно изискванията на Наредба №15 за проектиране на ОВК инсталации. В помещението, в което са разположени душовете, е добре да може да се осигури температурата на въздуха от около 24 - 25 оС. За тези помещения е необходимо и предвиждането на смукателна вентилация съгласно Наредба №15 за проектиране на ОВК инсталации. В обособените зали за почивка след водолечебни процедури, препоръчителната температура на въздуха е в рамките на 18 - 20 оС.

Обособяването на парафинолечебен сектор, обикновено е свързано с монтирането на камина в парафиновата кухня. В този случай, тъй като при разтапянето на парафина се отделя немалко количество топлина и мирис, е добре да се предвиди местна смукателна вентилация за тяхното своевременно отвеждане. Препоръчителната кратност на въздухообмена е в рамките на - 5 +3.

Проектни решения
По отношение на отоплението на СПА центровете е възможно реализирането на различни варианти на отоплителната инсталация. Подходящо решение е изграждането на подово лъчисто отопление с топлоносител вода. Възможно е също предвиждането и на водно конвективно отопление, при което като отоплителни тела биха могли да се използват радиатори или конвектори.
Организацията на въздухообмена на вентилационните инсталации обикновено е по схема „горе-горе”. В помещения с относително голям дял на прозорците е възможно организацията на въздухообмена да бъде „долу-горе”, като подаването на пресен въздух се осъществява в долната зона, обикновено под прозорците, а отработеният въздух се изсмуква в горната зона. Този принцип е често прилаган при организиране на вентилацията на закрити басейни.

Според специалисти като общо правило, обикновено се съблюдава следният принцип - пресният въздух се подава в чистата зона, а изсмукването на отработен въздух е от мръсната зона или над уредите с водни процедури.
По отношение на кратността на въздухообмен, за основните помещения в СПА центровете тя е в рамките на 4 до 5 кратна, в зависимост от вида и предназначението на помещението.

За басейни и помещения с отделяне на повече влага кратността може да достигне и до 8-кратна, в зависимост от направените топлотехнически изчисления.
При избора на конкретното проектно решение е добре да се вземат предвид генератора на топлина, специфичните особености на обекта, както и инвестиционните намерения. 


 

Възможности на използване на ВЕИ
Възможностите за използване на възобновяеми източници на енергия в СПА центровете за подпомагане работата на инсталациите за отопление, вентилация и климатизация, обикновено се свързват с използването на слънчеви колектори и термопомпи. Слънчевите колектори се използват предимно за производство на топла вода за битови нужди БГВ. Възможно е също така тази енергия да се използва освен за подгряване на топла вода за БГВ, така също и за подгряване на водата в басейните.
Термопомпените инсталации позволяват с използването на енергия от земята, водата или въздуха, да се реализира отоплението, вентилацията и климатизацията на СПА центъра.

Използване на геотермални източници
От много време хората използват свойствата на минералната вода за лечение и профилактика или за отмора и релакс. Нашата страна разполага с немалко геотермални източници, използвани за подобни цели. В тези райони, все по-често се използва възможността за утилизация на топлината на минералната вода за производство на енергия за отопление или вентилация. За тази цел обаче е необходимо водата да е с температура над 50 - 60 оС, както и с достатъчен дебит. Обикновено за СПА процедури се ползва минерална вода с температура около 38 до 40 оС.

За утилизация на топлината на минералната вода могат да се използват различен вид топлообменници (пластинчати, ПВП, кожухотръбни).

Отоплителната инсталация обикновено се реализира на базата на вентилаторни конвектори или подови серпентини, но не са изключение и радиаторите. При недостатъчен дебит на минералната вода е възможно използването на допълнителен генератор на топлина. Това може да бъде котел на газ, твърдо гориво, нафта, ток или термопомпен агрегат. Естествено при избора определящи фактори се явяват температурата на геотермалния източник и неговия дебит. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталацииТехническа статия

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на биоразградимите вещества, температурата и конструкционните материали на водопроводите.До момента по-голямата част от проучванията на биофилмите, образуващи се в тръбите за питейна вода, третират материалите, от които е изградена водоразпределителната система, по която се движи водата преди да навлезе във водопроводната мрежа, обслужваща потребителите.

ОВК инсталации в пасивни сградиТехническа статия

ОВК инсталации в пасивни сгради

По-добрата информираност относно енергийната ефективност и изменението на климата стана причина за редица нови посоки на развитие на строителния сектор - например с концепции като пасивни къщи, нисковъглеродни сгради и дори сгради с нулеви емисии. Всички нисковъглеродни сгради, било то къщи, офис сгради или заводи, постигат общата си цел като прилагат всякакви екологични технологии и стратегии.

Безжично управление на жилищни ОВК системиТехническа статия

Безжично управление на жилищни ОВК системи

Качеството на въздуха в затворени жилищни пространства в огромна степен се отразява на комфорта, здравето и производителността на обитателите. Ключовите елементи за управлението на това качество са всички ОВК системи в дадено затворено помещение.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top